вторник, 9 май 2023 г.

Още един зашифрован системен меморандум

 Да обърнем внимание на следния материал, с акцент върху датата, намираща се в десния горен ъгъл на този постер.9-ти ноември. За месец ноември ще напомня, че това вече означава код 911, защото ноември се явява 11-ти месец, но отчитайки римската система за наименование на месеца "nona" "november" - това е числото 9, поради което целия ноември е деструктивния код 911. Тук той е подсилен и с това, че премиерата на филма е предвидена също на 9-то число. А сега обърнете внимание на трите букви, зашифроващи месецаПолучава се нещо интересно - ако буквата N в дадената транскрипция се преобърне на 90 градуса - виждате как се превръща в буква Z. И какво виждаме - три букви от латинската азбука - Z, O, V - образуват тези основни букви, които се използват на военната техника на Руската федерация. Случайност или съвпадение - изводите оставям на вас. Сега обърнете внимание на буквата V, която в това съчетание е написана със същия шрифт, но е отделена с вид показалка за ускорение нагоре. Това също има свой особен смисъл, понеже буквата V в латинската азбука е 22-ра. Т.е. това е пак отправна точка към годината на главните събития, свързани с най-използвания и разрушетелен код, използван от матричните адепти - 911. Така видяхме, че тук има още един ключ-подсказка за тези кодове, които бяха разчетени в заглавието "Лакшми". 

Сега за още една декларация, която е скрита по смисъл, но открита за нашите очи. Отново се вглеждаме внимателно в афиша на филма (напомням, че написаното е погрешно според латинската азбука, но тези грешки са били допуснати специално, за да се зашифрова точно тук датата 24-02-2022 г. А сега вижте как това може да се разшифрова, използвайки позицията на всяка буква в латинската азбука и ще се получи доста интересна аритметика. На картината виждате датите на започване на ПСВ, ВСВ и на т. нар. "Специална военна операция". Това ни указва, че с този на пръв поглед регионален конфликт системните адепти всъщност имат много по-далечни цели. Разбира се, те се стараят да превърнат този конфликт в по-мощен, по-кървав, по-разрушителен, отколкото е сега. Обрънете внимание и че в изписването на латински на световните войни се използва буквата W - 23-та поред, която в реверс дава буквата М, което е и графично изобразяване на кода 23 - с две контактни точки по едната хоризонтала и три контактни точки по другата хоризонтала. 

Нека сега сумираме цифрите от датите.Получавама абсолютно еднакъв резултат - код 68, а за това имаше достатъчно материали в нета. А сега да направим следното - да обозначим с буквен код думата LAXMII - изопачена, неправилна, но правилна за тази декларация. 
Получихме отново 68. Още едно скрито ниво на шифроване в този меморандум. 

Сега ще насочим вниманието към друг рекламен постер за премиерата на филма. В него имаше разлика в изписването и се появява допълнителна дума:Първата проверка показва, че щом на афиша се появява думата "bomb", Лакшми също се променя по вълшебен начин. Това указва, че тук има още една декларация, още един смисъл. Нека да опитаме да я разчетем.

Както виждате, тук орфографичната грешка е друга. Червеният Х е останал - той и тук играе ролята на ключ към втората декларация. Но сега удвоение има не при буквата I, а при М. Разбира се, думата "бомба" също носи някакъв смисъл освен факта, че сама по себе си звучи страховито и предсказуемо по своето значение. Пристъпваме към анализ както с първия код, защото в много отношения това е една и съща система на зашифроване. Отделяме буквата Х от първия ред и двойната М. В тази декларация Х по логика трябва да се чете (за да се отличават шифрите) обратно на прочита от първата декларация, в която се указваше на 24 - а тук Х се чете като римското 10, а всички останали букви се разчитат по поредните си номера в латинската азбука
Получихме 10 и 26. Разбираме, че този код е нужно да се чете отдясно наляво. Така разбираме, че тук иде реч за 26-ти октомври. Нужно ни е потвърждение за годината, както бе в първата декларация. За целта се концентрираме върху думата "bomb", извършвайки същите системни действия:
Като резултат получаваме 32, което е системен код. А при огледален прочит се превръща в 23 - т.е. 32-23, любим метод за изписване на реверсивните или огледални кодове. Така вече виждаме добре датата от декларацията - 26-10-2023 г. Остава да разгледаме втори ред, където останаха буквите L, A, I. Какво са зашифровали тук и дали то ще потвърди цялата концепция за четенето на кода отдясно наляво... Нека проверим:Получихме 12, 1 и 9, или 121 и 9. А 121 е квадрат на числото 11. Т.е. в опростен вариант на записване може да се констатира - 11 на квадрат и 9. И ето, че при обратен прочит отново виждаме основния матричен код 911, при това с квадратно усилване. Така в тази декларация виждаме и датата и годината, и усилен код 911. 


Но това не е всичко - ако обърнем по-специално внимание на L, A, I  - оказва се, че така се обозначава международния идентификатор на зоните на местоположение. Според получения код 121, 9 нека видим къде има телефонен код с тези цифри - оказва се, че телефонен код +1219 има в градчето Гери, щат Индиана в САЩ. Това е родния град на Майкъл Джексън. Също така там се намира едно от най-крупните металургични прeдприятия в света (сега е на 4-то място). Възможно е да не е било нужно да се разглежда и този код, тъй като мястото едва ли ще бъде променено или в краен случай събитието ще бъде свързано с тази декларация, която е набелязана в клипа, т.е. военните действия в Украйна. Но е възможно (ако системата е много хитра и гони далечни планове) това да е намек за някакво събитие, набелязано за 26-ти октомври на територията на САЩ. Но отчитайки думата "бомба" може да се заподозре, че тя дава връзка към използване на едно от най-страшните видове оръжия, намиращи се в наличност. Възможно е да не е в боен вариант, а като начало на ядрени изпитания, понеже понастощем мораториумът е прекратен, което говори, че ядрените изпитания могат да започнат на планетата в най-близко време. Но ако става дума за реално боево прилагане - това е много страховит сценарий и е нужно ние да се постараем да приложим всичките си възможности и вътрешно желание към противодействие на този код. 

И още един акцент към постерите от филма - на всеки от тях има специално отделени думи:Обърнете внимание - размерите на шифрите са различни. Което може би подсказва че става дума не за едно събитие, не една декларация, сега видима за нас, а за 2. И тогава first day ни дава ключ за подсказка, че в тези декларации е зашифрован денят на началото (24-02-2022), а колкото до first show - там ще очакваме някаква голяма демонстрация

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.