вторник, 2 май 2023 г.

Нуждата от сън не е изначално заложена

Има легенди, че някога хората изобщо не са спяли и изобщо не е имало нощ. Но след като се е случило нещо (промяна в матричните настройки), сънят станал наша потребност - сякаш без него не може. И което не е по-маловажно - появила се нощта. 

Има версия, че слънцето, което сега знаем, не е нашето родно, а е грубо казано фенер, който просто грее, свети и изгаря. А нашето старо, истинско слънце е било нещо като източник на Божествена енергия, част от енергията на Създателя, което е светело и греело, но не е изгаряло и е зареждало по такъв начин хората, че изобщо не им е бил нужен сън. А сега той е важна част от нашия живот и като че никой не се смущава от това, че фактически около половината ни живот преминава в сън. Но ми се струва, че Създателят е направил съвършено творение - такова като човека - за което сънят е бил ненужен изначално. Да се направи такова сложно творение като човека, да му се даде съзнание на творец и при всичко това да е включено да проспи половината свой живот - нее, това не прилича на дадено от Създателя. Щом е нужен сън - значи си уязвим и несъвършен. Което води до извода, че в този свят са станали изменения. Някой ни е изменил, внесъл е изменения в нашия живот, откраднал е нашето слънце, енергията на Създателя (оставена ни от него) и го е заменил с изкуствена лампа, която създава главоболие, изгаря ни, заставя ни да спим при изчезването си от небето. Възможно е в сегашното слънце да е вложена малка част от енергията на Създателя, която ни кара сутрин да се събудим и ни дава сила и енергия. Но тя е толкова малко, че не стига за всички. И при залез уморените ни и останали без енергийно захранване тела искат да легнат в леглото и да почиват. 

В рамките на тази хипотеза си струва да отбележа, че човек наистина живее по график, подобно на програмиран робот - няма как да се опише другояче. Ще дойде време, когато ще разберем истината.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.