сряда, 17 май 2023 г.

Последният капан за човечеството - 1

 Метавселена. Мнозина вече са чували тази дума. Това е постоянно действащо виртуално пространство, в което хората могат да взаимодействат помежду си и с цифрови обекти чрез своите аватари, с помощ от технологиите на виртуалната реалност. Но къде е гаранцията, че ние всъщност не сме сега в метавселената на предишната цивилизация и понастоящем, когато хората започнаха да се събуждат и да осъзнават къде сме, да се опитват да ни заровят още по-надълбоко, вече в друга метавселена, за да ни объркат съвсем и никога да не намерим изхода...

Но тези, които стоят зад всичко това навярно се намират извън тази вселена и изобщо нямат намерение да бъдат в метавселената. И именно поради това ние не ги виждаме - защото те са извън реалността. За да бъдат видяни или да бъде видян друг свят (дори и матричен) - е нужно условно да се снеме маската на виртуалната реалност, т.е. да се събудим. Възможно е и да няма други светове или да са създадени, за да търсите изход там, къдто го няма, като по този начин се загубите още повече. Това което ни представят за космос е просто създадено за отвличане на вниманието на основната маса. Ще повторя - всички, които стоят зад това не се намират в тази реалност. Реалността - това е и виртуалност; представката "ре" ни го подсказва. Например: конструкция - РЕконструкция, постване - РЕпостване, транслатор - РЕтранслатор, анимация - РЕанимация, инкарнация - РЕинкарнация, алност - РЕалност.. и т.н. Представката "ре" означава повторение, т.е. дублирана алност; значи сега ние се намираме в дублиран свят, докато управляващите всичко това са във въпросната алност, или истинския свят по отношение към този свят. Заради това ние намираме толкова много несъответствия в тази ферма - защото това е несъвършен дубъл на истинския свят. Това постоянно ни се показва и намеква във филмите, но по-голямата част от населението дотолкова е затънала в тази игра, че не забелязва това. А в допълнение тук са и ботовете, които външно не са различими от живото създание...

Затова тук съществува "Ефектът на Мандела", а Слънцето вече не е такова, каквото беше преди; и небето стана по-ниско, отколкото беше и т.н. Всички тези чувства са от това че съзнанието ни не може да се измени и ние си спомняме как е било в истинския свят. Възможно е този т. нар. "истински свят" да се окаже също РЕалност. Никой не знае със сигурност в колко на брой РЕалности сме презаредени. Т.е. можеш да смяташ, че си се събудил в алността, но това да е РЕалност - отново да намериш изход и... отново да се събудиш в РЕалността. Много е вероятно нашето истинско съзнание да се намира през десетки РЕалности от нас. Да го намери и да премине през всичките тях - това е задачата на истинския носител на разум. Разбира се, това се вижда невъзможно за болшинството; именно за тях са измислили, а по-точно казано - внедрили т. нар. "нови технологии". Защото по същество човек не измисля нищо сам - всичко бива постепенно внедрявано, то е съществувало отдавна, но до определен момент е било недостъпно за нас. Всичко това се прави с цел болшинството да затънат в тази РЕалност вечно. А следващата стъпка ще е да ги презаредят в Метавселената, което е с още една стъпка по-далеч от алността. Когато бъдат заредени около 90% в тази метавселена, ще се получи голямото презареждане и там отново ще им разказват за "Големия взрив", "Космос", историята, която никога не е била; точно както бе досега с нас. Който остане тук, най-вероятно ще бъде разпределен по сектори: който се е лекувал от зависимост към шоколада "Корона" и е правил иглотерапия заради този недъг, но при това не е попаднал в новата метавселена - ще бъде преместен в други РЕалности. Част от тяхното съзнание в алността ще се замени от програмен код, с което те ще се доближат с една стъпка до ботовете. Ботовете не винаги са били такива - някога и те са били живи съзнания, но след многократни потапяния в РЕалностите те станали ненужни за системата, тъй като и без това изпълнявали всичките й указания, без да мислят самостоятелно. А ако ти не мислиш и просто изпълняваш всичко, което ти казва системата, то за нея се губи смисъла да изразходва ресурс. С всяка РЕалност и неправилни стъпки част от тяхното съзнание било заменено с част от системен код... И дошъл този момент, когато цялото им съзнание станало под контрол на системата. С една дума - човекът станал бот - смятащ, че е мислещ, но всъщност системата мисли и му внушава.Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.