вторник, 11 януари 2022 г.

Окултизмът в изкуството - 2

Сред първите окултисти от авангарда е Василий Кандински (живописец и теоретик на изкуството, който е в основата на абстракционизма). Когато финландският религиозен изследовател Сикстен Рингбом за пръв път изтъква увлечението на абстракциониста от ключови нови религиозни практики за началото на ХХ век - теософията на Елена Блаватска и антропософията на Рудолф Щайнер - академичната общност веднага остракира изследователя.


Но манифестът на Кандински цитира директно трудовете на Блаватска - макар че художникът ги критикува за известна прибързаност и самоувереност, но като цяло вижда знак за "великото духовно движение", в което самият той участва. Тефтерите на Кандински показват, че в Германия той активно посещава лекциите на Щайнер (както впрочем и други руски модернисти - Мерешковски, Бели, Волошин и Бердяев) и взема предвид цветово-музикалните заключения на Блаватска, когато разсъждава върху собствената си синестезия. Етнографските му експедиции в руския Север, при коми-зирийците (именно устройството на една зирийска колиба е най-поразителното впечатление, довело до създаването на теорията за цветовете), могат да се сравнят с теософските търсения на истината в "примитивните" култури - дори централата на движението е в индийския град Адяр.Руският религиозен изследовател Борис Фаликов в книгата си "Величина качества: Оккультизм, религии востока и искусство XX века" предполага, че именно научността на новите религиозни движения е привлякла Кандински. И Блаватска, и Щайнер се смятат за изследователи: последният дори използва "geisteswissenschaft", което на немски означава "наука за духа", като алтернативно име на антропософията.


Окултните практики отстъпват на християнството: последното, с неговата нагласа за пасивно очакване на по-добър свят, не удовлетворява творците, които се възприемат като лидери на проект за изграждане на радикално нов свят.


С други думи, окултното увлечение на Кандински се споделя и от други авангардни художници. Някои избират ориенталистката теософия, която в началото на ХХ век под ръководството на Ани Безант, наследила Блаватска, развива и силна феминистка програма, други избират по-западно ориентираната и по-късна (основана е през 1913 г. , 38 години след основаването на Теософското общество) антропософия.Други са използвали тези религиозни теории като суров материал за формулиране на свои собствени. Кубофутуристите - Михаил Матюшин, Алексей Кручених, Велимир Хлебников, Казимир Малевич и рано починалата Елена Гуро - влизат в контакт с теософията с посредничеството на руския окултист Петър Успенски. Неговата активна роля на художник е свързана с концепцията за "четвъртото измерение", което може да бъде разбрано само чрез ново изкуство.


От съчетанието на теософските идеи и собствените му разработки, от зевзека Кручених до зорведа Матюшин, през 1913 г. израства грандиозната опера "Победа над слънцето". Либретото се основава на есхатологична история и завършва с въплъщението на света на четвъртото измерение. "В него дори не се върти Земята" - с ужас съобщава един от тях. В него "гумите се огъват като восък пред очите им". <. . . > хората, които се намират в нея, не могат да свикнат с липсата на физически и логически закони, те са обхванати от страх от неизвестното ново", пише Фаликов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.