сряда, 9 септември 2015 г.

Индивидуалните пътища, позволяването и Играта

Истинското бунтуване започва на различни нива, според индивидуалния път и направените избори след стотици инкарнации. То се проявява в множество области – религия, семейство, работа, лична философия, установяване на силова структура, покорство и други икони на Играта за контрол/конформност.
Когато някой отправи предизвикателство и победи дадена верига от преживявания на Играта, напр. религията, Играта се стреми да замени скъсаната верига с друга. В  случая с религията най-често за замяна се използва науката. Отдаването на несъществуващи божества се заменя със законите на науката. И в двата случая на обекта се доказва нещо – или посредством свидетелства, или посредством научни факти. Всъщност и в двата случая се цели да се отвлече вниманието от това кои наистина сте – всички ние трябва да преживеем това, за да се научим, че те са фалшиви.
Дадена инкарнация може да се бунтува в някои отношения и да е напълно отдадена – в други. Който се съпротивлява на религията, например, може да е работохолик и напълно отдаден на предлаганите от Играта удобства и на нуждата да успее в света на бизнеса. Никой от тези пътища не е погрешен. В никакъв случай! Това илюстрира способността на Играта да ни осигури неща отвличащи вниманието ни от духовния растеж посредством подмяна на една лъскава илюзия с друга. Докато лицето се занимава с някои от иконите на Играта, самата Игра е доволна, че личността е под неин контрол и че не може да постигне сериозно духовно израстване.
Инкарнацията получава поздравления за прогреса, който отбелязва в която и да било инкарнация. Някои реализират огромни промени с множество вериги от преживявания и огради на Играта. Колоните сякаш падат една след друга, докато духът не каже „достатъчно”. Животът претърпява значителни промени и лични вибрации след подобната на торнадо скорост. Някои правят незначителни промени в сравнение с тях, но и в двата случая инкарнациите следват своите индивидуални пътища. Няма правилно и погрешно в нито един от тези примери и при нито един избор на път.
При все това, инкарнацията се нуждае от подкрепа от типа „кажи ми, че съм постъпил правилно”. Това е типична за последователните спънка. Много пъти получавам това от хора, които се опитват да се оправдават пред мен защо правят това, вместо онова. Вие обаче всъщност правите онова, което трябва да правите. Не ви е нужно одобрение.
Именно тук трябва да се намеси позволяването. Много пъти са ми искали съвети. Ако дам съвет, обаче, това е само съвет. Дал съм и някои опции във връзка с избора на път. Но вие правете онова, което мислите, че трябва да направите ВИЕ. Защото съветите, които ви давам, произхождат от моя опит и от моята гледна точка. Аз не съм там, където сте вие - и обратното. Аз може да съм или да не съм съгласен с дадено решение, но моето съгласие (или съгласието на който и да е друг), никога не бива да е решаващ фактор за вас.
Непрекъснато ви казвам: „Правете това, което трябва да правите вие” – наистина го имам предвид. Независимо КАКВО изберете да правите, обаче, ще има последствия от взетите от вас решения. Те ще са различни и вие ще се учите от преживяванията свързани с тях. Направеният от вас избор ще ви сближи с една или друга група хора и ще ви отдалечи от друга. Направените избори променят вашите вибрационни стереотипи и шаблони. В резултат ще бъдете привлечени/отдалечени от други групи на принципа „подобното привлича подобно”. Ако правите свързани с Играта избори, ако избирате въвлечени в Играта хора, ще бъдете с въвлечени в Играта и обратното – ето колко просто е.
При това ще откриете, че не можете да се придържате задълго и към двата типа хора. Ако сте привлечени от едните, вибрациите ви ще бъдат твърде тежки за другите. Вие избирате вибрациите, на които те реагират. И отново – няма добро и лошо. Нещата просто са. Ако сте нещастни с групата, в която сте сега, променете своя вибрационен път и вижте какво ще стане.
Много важно е да научите уроците на Позволяването. То е втората природа на завършилите Играта Висши Аз. Докато достигнете своята Събудена Финална Инкарнация, способността ви да Позволявате и да не осъждате ще бъде тествана многократно. Но колкото повече се придържате към него, толкова по-лесно ще става. Контролът трябва да оставите за себе си. Контролирайте себе си, своите решения и своите вибрации. Оставете другите да правят това, което чувстват, че трябва да правят доколкото това не пречи на вашия път.
Да откриете зоната на комфорт за вашите вибрации е като да настроите яркостта на телевизора или радиото. Всяко ниво на инкарнация има свои изисквания от гледна точка на вибрациите. Вибрационната зона на комфорт на една Средно-напреднала инкарнация е твърде плътна за Много-напредналата, но и двете смятат, че трябва да спасяват другите. Зоната на комфорт на Много-напредналите е такава, че според тях Средното ниво инкарнации са изпълнени с твърде много предизвикателства, за да бъдат дълго време твърде близки с тях.
Основното е да правите каквото ВИЕ трябва да правите. Като го направите, наблюдавайте кого привлича към вас и кой започва да страни от вас. Регулирайте своите вибрации според това кой искате да бъдете. Навлизайте навътре в себе си и откривайте дали сте верни на себе си, или на другите.

Матрицата 5 - Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.