четвъртък, 20 юли 2017 г.

Кои са вредните вещи у дома?
Понякога украсяваме интериора си доста необмислено, защото не всички предмети са подходящи за дома


Едни създават положителна „щастлива“ енергетика, а други носят нещастие. Предлагаме ви няколко съвета какво не бива да държите в дома си…

• Старите износени чехли не трябва да се трупат – те привличат негативна енергетика. Ако са се скъсали, изхвърлете ги от жилището.
• Не пазете в дома скъсани и негодни дрехи. Винаги оценявайте обувките и дрехите на принципа дали ще ги носите. Ако ли не, изхвърлете ги.
• Съдове с пукнатини, назъбели, с дефекти, получени в процеса на експлоатация, нарушават енергетиката на храната, като я правят опасна за човешкото здраве. Колкото и да ви харесва съдът, ако е спукан или назъбен, трябва да го изхвърлите. Чинията (чашата) символизират семейството и дефектите по тях показват възможни проблеми в отношенията.
• Увивните растения привличат различни болести. Ако се намират извън дома, от външната страна, те, напротив, са полезни и защитават жилището. Но ако растението е вътре, растежът му трябва да се организира така, че виещите се стъбла да образуват топка в саксията. Това може да се постигне с помощта на конструкция от тел.
• Камъш (папур) също е опасно да се държи в къщи. Изсушен, той привлича нещастия и предвещава болест и смърт.
• В същото време  можете да имате други цветя, повечето от тях преработват негативните излъчвания, защитавайки ви от болести.
• Не отглеждайте в дома си теменужки. Те традиционно се садят на гробищата.
• Хвойнови клончета във ваза се поставят само в периода на новогодишните празници. Лоша поличба е да ги държите в дома си през останалото време от годината.
• Бегонията пък е символ на семейното благополучие и ще помогне да се уравновеси ситуацията.
• Подарената палма не трябва да се внася в дома – на голяма мъка е…


 http://magdaonline.com/4434/%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/

вторник, 18 юли 2017 г.

Защо световния "eлит" постоянно се опитва да отвори "портите" на други светове?

Проектите за адронни колайдери (които, разбира се, са много повече от един), съдейки по изразходваните средства за изпълнението им, не се ограничават до някакви си "научни експерименти с частици". Така например, за изграждането на "Големия адронен ускорител" са изразходвани повече от 10 милиарда евро. И не е случайно, че някои учени говорят открито срещу тези експерименти, твърдейки, че те се финансират от световния "eлит", за да се отворят "портите" към паралелните светове или даже вселените. Например, преди около няколко години това го заяви кандидата на физическите и математическите науки С. Сал.
Също така, много независими изследователи казват, че тези дръзки експерименти могат да предизвикват чести климатични аномалии под формата на урагани и торнадо като "страничен ефект" от включването на колайдерите. Това се подкрепя от и странните атмосферни явления, които се появяват в небето над Женевското езеро и в други точки на Земята.
Също така, доста странно изглежда самоубийството на директора на ЦЕРН, известният физик Едуард Maнтила, извършено в края на 2016. Осъзнавайки преди смъртта си каква опасност за нашата планета представляват тези експерименти, преди да се самоубие той е изгорил цялата си академична справка и изчиства компютъра си, оставяйки само един текстов файл, който гласи както следва:
"1) Аз нарушавам международните закони по отношение на конфиденциалността, публикувайки тази информация.
2) Аз няма да разкрия местоположението си, тъй като знам, че всеки опит да се докаже това, което видях, или това, от което съм бил част, ще доведе до моята незабавна и обстойно подготвена смърт.
Моето име е д-р Едуард Maнтила и аз (технически все още) съм физик в CERN, намиращ се в Женева, Швейцария. Аз специализирам в изследването на субатомни частици и в кварковите взаимодействия. С други думи, аз изучавам много малките частици и как те взаимодействат помежду си с много висока скорост.
До четвъртък, 15-ти януари 2014, аз бях един нормален учен, които живее и работи на територията на ЦЕРН. Повечето учени, участващи в този изследователски проект подобно на мен живеят в общежитие на обекта в Женева и излизат улицата само по повод на социални дейности или случайни посещения у дома.
Повечето от вас, които сте чували за ЦЕРН, разбира се, сте чували и за ГАК (Large Hadron Collider) - най-голямото научно оборудване, с диаметър над 20 км и преминаващо през територията на две страни (Швейцария, Франция). На обществеността е казано, че е бил построен на стойност десетки милиарди евро, за да се изучава раждането на Вселената и че сблъсъците, които се случват в ГАК, ще ни позволят да направим бърз преглед на някои явления, които могат да се видят само, когато частиците се сблъскват помежду си с изключително високи скорости.
Всъщност това не е нещо, за което е предназначена тази машина, нито за тази цел е била използвана от нейното създаване. Основната цел на ЦЕРН при изграждането на колайдера е отварянето на портал ... ".
А ето как коментира всичко това докторът на историческите науки Д. Хортак: "Древните хора са знаели, че има живот в други измерения. Ние не говорим само за тези измерения, но и за цялата вселена, която, според нашата космология, има 24 измерения. Но .. има и други вселени, които също могат да имат свои измерения.
Единствената задача, заради която учените са се събрали в Женева - да намерят "портал" към паралелни светове. Ако успеят, тогава ще бъде възможно да се пътува между световете и планетите, да се управляват историческите процеси и да се върнат назад. Това е много съблазнително за съвременното човечество.
Благодарение на адронния ускорител са успели да намерят скорост, по-голяма от скоростта на светлината. След това класическата физика е престанала да съществува. Вероятно д-р Мантила е унищожил разработки, което биха могли да осъществят пътуване във времето. Понякога се плаша от това, което нашите учени правят. Те се опитват да отворят портали към други светове, но не знаят как да ги затворят след себе си. Последиците могат да бъдат най-неочаквани, дори и до такава степен, че "черната дупка" на ускорителя да погълне целия живот на Земята".
Но защо учените с такава мания се опитват да отворят "портите" към други светове? И очевидно не в името на научния интерес, тези проекти, дори по време на световната криза са много щедро финансирани от "силните на деня". Следователно, заинтересованите от откриването на тези "портали" са именно богатите семейства и управляващите кланове на земята и тези, които стоят зад тях.
И може да има няколко версии, които вече са били изразени от различни изследователи. Ето кои са те:
1. Световният "eлит" иска да "избяга" от нашата планета, например, защото знае за глобален катаклизъм, който може да се случи в близко бъдеще, или да отприщят глобална термоядрена война и да избягат от нейните последици, или за да избегнат наближаващото "почистване" на нашата планета от паразитните и сатанински сили, управляващи планетата през последното хилядолетие.
2. Световният "eлит" се опитва да пусне в нашия свят своите пъклени господари от демоничните светове, за да им осигури власт над нашия свят.
3. Световният "eлит" се опитва да възстанови нарушения от светлите сили  контакт със своите пъклени господари, чиито план за поробването и унищожаването на човечеството те упорито прилагат на практика в продължение на хиляди години. И сега, поради загубата на комуникация, Световния "eлит" просто не знае как да продължи да живее и какво да прави.
Но вероятно има и други версии, обясняващи причините, поради които  "силните на деня да бъде" продължават да използват ускорителя за отваряне на "порталите" към паралелните светове.По материали от Интернет

неделя, 16 юли 2017 г.

Квантовата Теория и Магията - част 2

Научни Теории

Идеите на Мистър Уолкър и изложените уравнения от него биха останали хипотези ако не бяха експериментално проверени и да демонстрират разумна точност. Доказателствата
съответствуват на обикновените принципи за доказателство на научни теории и това прави уравненията на Уокър легитимни научни твърдения.

Нелокалните вълнови модели, лежащи в основата на реалността,материята и енергията, и които градят нас и нашето обкръжение и благодарение на които можем да повлияем реалността или да добиваме информация за нея чрез силата на ума. Тези модели са основната субстанция на съзнанието,материята, енергията и психокинезата,предсказанията и други
феномени, които едва сега започваме да откриваме.

Изводите от Квантовата Теория за Съзнанието

Промените, причинени от психическото въздействие не възникват от някакво енергийно въздействие, а от нещо още по-нискостоящо, а именно промяната на енергийните модели -
колапса на вектора на състоянието.

Да добием информация за нещо по психически път или да променим събитие по такъв начин, съзнанието на въздействуващия трябва да влезе в резонанс с енергийната структура на целта. Колкото е по-дълбок този резонанс, толкова по-голям ще е ефекта от въздействието.

Колкото повече различни варианти имаме дадено събитие да се случи, толкова по-дълбок резонанс ще е нужен, но и резултата ще е по-драстичен. Малките начални промени
предизвикват по-големи промени в края. Това обяснява защо има енергиен модел,
лежащ в основата дори на очевидно случайни, без връзка едно от друго събития. Ето защо и успешно извършените магически актове често приличат на верига от уж щастливо
стекли се обстоятелства.

Спорадичната природа на пси феномена се обяснява със влиянието на външен наблюдател.
Ако наблюдателите на един и същи процес станат много, тогава въздействието се размива. Това налага пазенето на магическите операции в тайна.

Вече дори може да не се прави разлика между наблюдател и наблюдение, между съзнание и физически свят. Двете образуват една структура, една реалност.

Каквото и да лежи в основата на света, ние сме това - вкл. и нашето съзнание. Ако скритите променливи ги има, то това сме ние. Беше теоретизирано, че съзнанието е неделима част от
онова, което стои в основата на реалността. Ако успеем да достигнем до най-долните аспекти на битието,
до корените му със съзнанието си и ще можем да го контролираме във която си искаме точка от времето и

пространството. Нещо, твърдяно от много мистици. Тази нелокална структура,
която ние споделяме с природата, ни прави едно цяло със нея, психически да се включим във нея и да живеем в синхрон със нея.

Богове, Богини, Природни духове

От тук нататък вече излизам от теорията и описвам някои правдоподобни хипотези. Съзнанието на фундаментално равнище. Съзнанието на фундаментално равнище е свързано със подлежащата матрица на реалността, за която стана дума.
Всичко споделя тази матрица,основния вълнов модел, в който се корени реалността - и съзнанието разбира се.Ето защо всичко във вселената е надарено със съзнание - в една
или друга степен (разбира се различно от това на човека).

Цитирайки Еван Харис Уокър: "Съзнанието може да съществува независимо от някаква жива система или информационнообработваща система. Всъщност докато всичко, което се случва е продукт на вълновия модел, стоящ в основата на битието, а то се променя от огромен, безкраен брой величини, някои от тях мислещи същества, други - не.

В шаманските и религиозните практики се резонира с външен разум и този външен разум бива призован да действа в полза на викащия го. Тези външни интелекти могат да бъдат разгледани като съзнателно резониращи матрици. Някои могат да бъдат локализирани, каквито сме ние (и растителни духове, някои божества и др.), а някои са нелокализирани (духове на животни в други светове, други божества и т.н.).

Квантовата Физика и Магическия Ритуал

Нека разгледаме структурата на един магически ритуал и да го интерпретираме от гледна точка на физиката:

Изчисти съзнанието си, освободи го от паразитни асоциации и резонанси, така че да влезеш в резонанс със целта.
Постигни нелокално състояние на съзнанието,често чрез резонирането с някакво вътрешно състояние - със Земята, с небето и т.н.
Медитирай върху елементите Огън, Вятър, Земя, Вода, които представляват мощни нелокални структури.
След това извикай някое божество или дух, който напълно отговаря на целта ти. Това ще стане, след като си установил контакт със нелокалната мрежа от вълнови модели, която свързва всичко. Тогава съзнанието ти ще се подключи към мощен източник, което ще отключи магическия процес.
Фокусирай се още по-дълбоко в целта.
Визуализирай целта си постигната.
Енергизирай резонанса чрез танц, барабанене, заклинания, канализиране на сила и т.н.
Освободи енергията в целта чрез визуализация и воля, т.е. енергизирай резонанса в целта.
Заземи се,освободи мисълта си от обекта и резонанса, така че новосъздадените модели да си свършат работата.
Освободи се от призованите интелекти като им благодариш и се сбогуваш с тях.


Е, какво?

Да четеш за различните научни теории, обясняващи магията е все едно да четеш за спортове. Можеш да вземеш няколко идеи; но за да стигнеш до истината, ще трябва да се включиш и да играеш играта. Хората от хиляди години учат, преподават и практикуват магия без да се ползват от квантовата теория. Много магьосници разделят магическите си интереси от научната си работа. Сега магията се смесва с науката и много тренирани учени ще могат да навлязат в света на магията. Също така, на критиците на магията ще се покаже, че магията съвсем не е суеверие.

http://www.magicgatebg.com/magic/articles/quantummagick.htm