понеделник, 15 октомври 2018 г.

"Спирачките" на прогреса

Чрез усилията на всякакви "борци с псевдознанието", вместо истинска наука, изследваща заобикалящата ги реалност, се насърчава сляпата вяра  в неприкосновеността на съществуващата научна парадигма, която твърди, че съществува само груба материя и невъзможността за нови открития извън тази парадигма. Очевидно е, че когато няма достатъчно талант за откриване на нещо ново, научните изследвания се заменят с "борбата срещу псевдонауката", основана на безразборното отричане на каквито и да било явления и теории, които надхвърлят много остарялата парадигма на грубата материя от края на ХІХ и началото на ХХ век.
Междувременно А. Скляров демонстрира истински научен подход към "живота след смъртта", отбелязвайки: "Тъй като данните на различни изследователи (много критични към изследваните материали) и заключенията им са еднакви, няма смисъл да се спори дали да се вярва или не в техните данни, а да се приемат като обективна реалност. Изследванията са извършени съвсем правилно, затова ще разгледаме възможността за съществуването на душата след физическата смърт на човек като доказана емпирично ... ".
Характерно е, че още през 19 век, в продължение на многобройни експерименти френските изследователи Дюрвил, де Роша и Ланселен доказват съществуването на енергийно тяло при хората и възможността за "отделяне" от физическото тяло по време на хипнотичен транс и други изменени състояния на съзнанието. Както се оказа, енергийното тяло притежава личностните черти на субекта. То може да изпълнява определени действия (включително въздействия върху физически обекти) и незабавно да се движи на всякакво разстояние.
След като се събуди или излезе от транс, субектът дава точно описание на много отдалечени обекти и събития. Дори е определено теглото на това енергийно тяло, което варира от 10 до 30 грама. Данните от експериментите обаче изобщо не се съгласуват със съществуващата научна парадигма и следователно са били подложени на съмнение и осмивани от ортодоксалните в науката, които, както винаги, изпълняват своята "присъда" без най-малкия опит за научно изследване на този феномен.
Не случайно един от участниците в експериментите - полковник Алберт дьо Роша по-късно пише: "Такива явления като че ли трябва да преобърнат всички официални теории, но това няма да се случи още за дълго време. За много хора образованието надена конски капаци. Те не са виновни, че не виждат нищо, освен пътищата, по които се движат, а дори и това е ограничено от капаците".
И както конят е покорен на волята на ездача, който го контролира, така и ортодоксалните са покоряващи се на контролиращата воля на "господарите на човечеството", ограничавайки възприемането на човечеството до "капаците" на триизмерната действителност. Те са, които ни карат да се движим по "коловоза", което води човечеството далеч от истинската му природа и латентните възможности. Лесно е да се манипулира такава "спяща планета", защото е лесно на полузаспалите да се внушат всякакви абсурди и заблуди, които за десетилетия (и в някои случаи, векове) са вменявани като неизменни истини, с които прелива модерната училищна и университетска литература.
С. Лайт пише за това: "Каквото и да научите от спящите хора, обединени в партия, религия, държава, всичко това служи на мъртвото минало, но не и на вас. Тяхната задача е да ви експлоатират за техните нужди. Тези егрегори се хранят с вашата енергия, с живота ви. Те ви отвеждат до нивото на машините и ви предлагат методи, за да станете по-ефективни машини. Един роб - независимо дали е полезен или ефективен - все още остава роб".
Въпреки това, не всеки обича да гледа на света през налаганите на човечеството "капаци", затова и за самото човечество не всичко е изгубено. В днешно време информацията за това "забранено" знание в миналото става все по-видима, стават известни успешни опити, които преди това не са били споменавани. Прогресивните учени и изследователи продължават да разбиват глухата стена на заблудите, носейки на света всички нови открития в "несъществуващото" поле отвъд тясната рамка на остарялата парадигма. Но не всичко е толкова просто.
По този начин, във връзка с гореспоменатите експерименти преди повече от 100 години, кандидатът за физическите и математическите науки В. Псаломчиков пише: "Както виждаме ... може да се види определена идентичност между астралния близнак на изследователите и душата. Също така в експериментите се установи, че астралният двойник на субекта е свързан с него чрез един вид проникващ и способен да простира безкраен низ или сноп (във физиката теоретично глуоновите вериги притежават подобни свойства). След смъртта тази нишка бива отрязана (блокирана), а астралното тяло получава независимо съществуване.
Изглежда, че вечната тайна на живота и смъртта на човека най-после е решена, но уви ... Тези експерименти бяха посрещнати с враждебност от тогавашните ортодоксални наука и религия. Науката, която не признава съществуването на душата, ги обяви за чиста шарлатания. Църквата била обидена от самата идея да се експериментира с божествената душа и още повече се страхувала, че тази душа може да предаде информация, която в основата си е в противоречие с религиозната догма. В допълнение, световната война избухна. В резултат на това, настоящите изследователи на подобни явления, загубили век, едва сега успешно са успели да повторят някои експерименти на французите. Но като цяло отношението към тях на съвременната наука и религия не се е променило".
От къде такова лицемерие? Както вече беше отбелязано: ортодоксалните от науката и религията следят за стабилността на съществуващите догми, както в религията, така и в науката. А това много потиска развитието на човечеството.


По материали от Интернет

петък, 12 октомври 2018 г.

Животът ни в триизмерна реалност - това е гледането на "филми" в киното на Вселената

Колкото по-малко лична сила имаме, толкова по-малко можем да използваме намерението и следователно можем да окажем по-малко влияние върху нашето бъдеще и нашата съдба. Начинът на живот в технократския свят е подреден от хищнически същности точно по такъв начин, че лишава личността от лична сила.
Човечеството е принудено да води такъв начин на живот, който много усложнява обстоятелствата на живота и привлича негативите. Ето защо определена представа за реалността е наложена на човечеството - като за свят, ограничен в три измерения, който всъщност е само една от многото версии на реалността или един от "каналите" на Колелото на времето:
"Придобивайки плът, много хора забравят, че те са тези, които създават реалността с мислите си. Човек страда от последиците от собствените си меркантилни мисли. По този начин индивидът развива съзнанието на жертвата, сякаш всичко му се случва против неговата воля. Сякаш светът не се ражда и расте у него, а той се ражда и расте в света". (Г. Бореев).
Но ние можем да създадем много по-добри реалности, както на нашето бъдеще, така и на нашето минало. Ето защо е толкова важно да се постигне свобода от стереотипите и догмите, наложени на човечеството, да доведете вашето съзнание до качествено ниво на възприятие.
Д. Лин описва още една от подобни практики за "моделиране" на бъдещето по следния начин: "След като се научите да трансформирате, ще можете да излезете от кръга на възможностите си и да отворите напълно нови измерения в живота си. Седенето в центъра на свещения кръг по време на търсенето на видения е нещо от непосредствената ви среда. Отбелязвайте чувствата и усещанията си.
За да се тренирате към трансформиране, представете си, че изливате тялото си във всякаква форма. За да направите това, затворете очите си, отпуснете се и излезте от собственото си тяло. След това се обърнете и погледнете тялото си отстрани. Докоснете го със собствените си ръце, състоящи се от духовна енергия, и дайте на тялото си някаква форма, както скулпторът прави с глината. Можете отново да промените формата на тялото си или да го направите в друга форма, например под формата на скала, дърво или орел".
А. Ксендзюк обяснява по този повод, че колкото повече измествания има в събирателната точка в човешкия енергиен пашкул, толкова повече енергийни еманации може да използва. Следователно той има по-голяма свобода и е по-близо е до енергийната трансмутация в абсолютно свободен човек, способен да избере за себе си алтернативни житейски линии или канали на колелото на времето.
Този факт се потвърждава от интуитивното прозрение на американския мистичен пилот Ричард Бах: "... Ти гледа филма днес, защото искаше да го гледаш. Много хора избират този или друг живот, защото искат да направят нещо заедно. Актьори от този филм днес играят заедно и в други филми.
Преди или след това - това зависи от кой филм си гледал в началото. Или можеш да ги видиш едновременно на различни екрани. Ние купуваме билети за тези филми, плащайки за входа, като се съгласяваме да вярваме в реалността на космоса и в реалността на времето ... Нито едното, нито другото е вярно, но всеки, който не иска да плати тази цена, не може да се появи на тази планета или в каквато и да било система пространство-време изобщо" ("Илюзии").


По материали от Интернет

сряда, 10 октомври 2018 г.

Конфронтация с извънземни. Инцидентът в Дулси

Сред декласифицираните документи на американските специални служби, посветени на "феномена на НЛО", има така нареченото "Дело 481224", което се нарича "Произшествието в Дулси" и е посветено на събитията от август 1979 г. в град Дулси, Ню Мексико (САЩ), разположен на северната граница с щат Колорадо.

Един от свидетелите на тези събития беше американският военен инженер Фил Шнайдер, който заедно с неговото подразделение се занимаваше с прокопаване на подземни тунели в тази област. От дълго време имаше упорити слухове, че на това място има тайна военна база на извънземни "Дулси", изсечена в планината Аркулета-Меса и състояща се от седем подземни нива.
Ф.Шнайдер отбелязва, че по време на работа оборудването често се е разваляло по неизвестни причини. След известно време добре въоръжено подразделение "зелени барети" се присъединило към военните инженери и започнало да контролира напредъка на работата. Причината за появата на това звено за дълго остава загадка за военните инженери.
Обаче скоро се случва нещо, което обясни всичко. Веднъж тунелът, прокопан от военните, ги довел до едно от подземните нива на извънземната база. Фил Шнайдер, заедно със Зелените барети, отидоха да инспектират това ниво и много скоро се натъкнаха на "сивите" извънземни, които провеждаха експерименти с отвлечени хора.
Ф. Шнайдер твърди, че е открил огън с пистолет и е убил двама пришълци. Все пак, в отговор, той е бил ударен от някаква "синя светкавица", която му откъсва два пръста и причинява тежки изгаряния на тялото му. Останалите войници, носещи ранените на безопасно място, също влизат в битка с извънземните. По време на тази битка бяха убити около 50 американски войници.
Шнайдер твърди, че американското правителство знае за тази база, в която новодошлите са се заселили отдавна. Съществуват и много други доказателства, че извънземните експериментират с хора и животни в тази база.
Съществува обаче друга версия на тези събития, която беше представена от някой си Джон Лиър. И ето какво той казва за тях: "Подземната база на Сирианците (Зонeрийците) се намира в Дулси.
Конфликтът със Зонерийците в Дулси се случи през 1979. Това се дължи на неразрешеното отнемане от страна на американците на водороден реактор (с размера на баскетболна топка) с транс-V елемент 115, който е взет от действащо "НЛО" (в отсъствието на Зонерийците). Когато се върнаха, те не можеха да излетят и погледнаха в отделението на реактора и откриха загубата. Американците не отговориха на искането им да върнат реактора.
Тогава извънземните взеха като заложници 44 души от научния и техническия персонал и повториха своето искане. Американската страна отказа и командосите от Делта бяха извикани от базата Форт Карсън в Колорадо. В хода на това действие 72 души загинаха (всичките 44 заложници и 22 "Делта" бойци, общо 66 души + още 6 "липсващи", телата им не бяха намерени). Всички, които умряха, бяха изгорени (подобно явление е известно като спонтанно изгаряне на хора).
Такава реакция от извънземните причини паника. В периода 1979-1981 г. всички контакти между САЩ и Сириус са прекъснати, но помирението постепенно надделяло и сега сътрудничеството продължава".


Освен това все още съществуват доказателства от някой си Томас Кастело, който твърди, че е работил на тази база като служител по сигурността и я е напуснал след конфронтация с извънземните. Данните за системите за видеонаблюдение, които притежава Кастело, му даваха пълна информация за случващото се в базата, за нарушенията на човешките права, които постепенно го принудиха да напусне базата и да разкрие тайните материали на заинтересованите хора.
Кастело твърди, че хората, които работят в базата, са учени, служители по сигурността и служители на различни корпорации, които обслужват военни договори. Освен хората, в базата има представители на четири извънземни раси:
1) стандартните малки "сиви" от звездната система Зета Ретикули (височина около 120 cm)
2) високи "сиви" от Ригел, Орион (около 2 м височина)
3) рептилоидни същества, както от Земята, така и от звездната система  Дракон в съзвездието Орион (180-230 см) (както се вижда от други източници, изглежда се има предвид звездата Тубан (Алфа Дракон).
Според Кастело, земните рептилоиди, които той описва като "работеща каста", се контролират от крилати рептилоидни същества, които той нарича "драко" (извънземна раса от Орион). Той казва, че малките "сиви" (показани във филми като "Близки контакти от третия вид") са подчинени на "драко" рептилоидите.


Въпреки някои противоречиви данни за тази подземна база и събитията, които се случиха през 1979 г., трябва да се отбележи, че "няма дим без огън". Интересен е и фактът, че земеделските стопани често се оплакват, че в този район се открива осакатен добитък, както и се виждат полети на неидентифицирани обекти.
Също така е напълно възможно тази конфронтация с пришълците да е основната причина за изявлението на американския президент Р. Рейгън на Общото събрание на ООН на 21 септември 1987 г., че пред лицето на нашествие от извънземни, народите на Земята могат да се обединят - въпреки идеологическите и политическите противоречия.По материали от Интернет