петък, 22 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 28

А дали обектите на Ебра летят днес? Да, летят. Вече написах, че ВСИЧКИ спътници от планетите ще бъдат "събрани" (и това става) към Слънцето. Целият "Парад на планетите", който наблюдаваме от време на време, е "обкръжен" от спътници. Планетите са все още в плен на системата на Ебра. Около Сатурн се "въртеше" огромен брой сателити, които не слизаха на него. Сатурн не "разреши" това. Но той ги държи в плен и не ги пуска. Всяка планета е надарена със своята функция в тази клъстерна система на Земния модел. При настъпването на пленническото състояние, конструкцията на техните атмосфери е била почти унищожена. Сега процесите на реконструкция на атмосферните решетки във ВСИЧКИ планети на клъстерната система на Земята са в ход (и вече са в най-активното състояние). Някъде е реконструкция, а някъде наново построяване. Комуникационните тръби между планетите са запазени, но са преустроени от системата на Ебра. Разбира се, неграмотно е да се нарича "гравитационна комуникационна тръба", защото няма нищо общо с гравитацията, но по друг начин, за съжаление, сега мнозина (а не само потребителите на програмите "СветЛ") няма да разберат. Ако разкрия, че няма никаква гравитация, мнозина ще изпаднат в такъв потрес, затова ще се въздържа за по-добри времена. А сега, за да разберем какво се има предвид под гравитация, достатъчно е да отбележим, че МАТЕРИАЛНАТА ЕНЕРГИЯ е привличане и отблъскване. Луната, например, се държи от тръбата на гравитационната връзка като "куче на каишка".
Мнозина не знаеха и все още не знаят, че всички женски жизнени цикли са пряко свързани с Луната! Ето защо днес, както казват те, нашите възлюбени (и изобщо всички) жени "не си намират място", без да разбират какво се случва с тях. Луната ще бъде отстранена от Земята. Радостните ще бъдат много.
Радваме се на Слънцето, на неговата светлина и топлина чрез трансформацията на енергиите, изтеглени от Земята. Формата на енергиите в октавата е 53,25-43,25 - това са условията за поддържане на живота. Те са неестествени за Земята като цяло. В процеса на реконструкция на земната система "услугите" на Слънцето вече не са необходими ... Земята ще осигурява всичко! Тя е толкова технологично съвършена, че не е необходимо да има намесване. Денят и нощта няма да бъдат отменени. Температурата, а по-точно - климатичните условия в процеса на възстановяването вече се променят към по-добро. Сигурен съм, че Русия ще изгради курорти в районите Архангелск, Мурманск, в Република Коми, на брега на всички северни територии. Погледнете внимателно зимите в периода 2015-2017 г. - това е само началото. Текущият Северен пояс, където средната годишна температура ще бъде + 22 ° С, ще се използва за посеви. Това ще позволи събирането на две или три култури годишно с малък брой засети площи. Необходимостта от комплекса "СветЛ-Флора" автоматично ще отпадне. Природата ще настъпи към градовете. От това не трябва да се разстройвате, просто се радвайте. Не само Н. Левашов и аз, но всички, за които написах, вярваха и вярват, че едно от функционалните насоки на човечеството е: да имаш попечителство по отношение на Природата. Флората и фауната след пресъздаването ще станат производители на онези минерали, които са необходими за живота на човечеството и природата. Но това е един от най-сложните процеси, който хората ще преживеят най-трудно. Това изобщо не е ликвидация. Това е ликвидация на последствията от интервентната намеса в клъстерната система на планетата Земя. Това е целесъобразност, която ще бъде осъществена!


Автор:

сряда, 20 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 27

Какво да очакваме? Как да се тълкува?

Преобразуващата целенасочена транслация на СУЗ в Русия започна през 2013 г., на 25 октомври в 3:14 часа. В нощта на 25 октомври бе направен преход на състоянията на Управление, осъществен от СУЗ на ниво по-тежко (т.е. по-малко пластично) влияние. От напълно тежък преход за сега няма нужда, но ако е необходимо (а точно натам се отива в светлината на събитията, които следват), той ще бъде по-малко пластичен. В какво се проявява това? Хората все още не го усещат. Но съвсем обективно има повече умозрителни ефекти от, например, преди 2013 г. Нищо трагично на 25 октомври не се е случило. Тази промяна е от голяма полза за бъдещето, тъй като е започнал по-активен процес в по-уплътнен такт на събитийното време ... Предишните условия на местообитанията се пресъздават. И на първо място - Управлението. Това вече е засегнало околната среда. За наблюдателите радостта стана много по-голяма - повече започнаха да се търкалят различни блестящи "топки" на небето. Не се страхувайте - това не е НЛО ... Нито едно НЛО, въведено от системата на Ебра, няма да може да излита повече. Основният комплекс за управление на тяхното движение е напълно "източен", той е неработоспособен. И всички днешни "НЛО", за които пишат, които виждат, заснемат и качват снимки в мрежата - това са "блестящите топки" в небето. Но те се появяват, ако анализираме тяхното появяване, винаги във връзка с някои събития в областта на появяване, планирани в рамките на т. нар. Целеви вектор на събитията под контрола на СУ. Забележителен пример за това е така нареченият "метеорит Челябинск" (15 февруари 2013 г.). Ще пиша повече за НЛО в по-късна глава. Това е полезно за познанието.
В последно време са се "появили" особено много плазмоиди!


Различни видове плазмоиди са използвани и продължават да се използват. Те представляват движещи се сензори от различни видове и с различни функции ... Те самите (с изключение по енергиен път) не могат да създадат някакъв вид неприятности. Те не са способни да имат разрушителен характер и не е нужно да се пазим от тях. Плазмоидите започват да се появяват като последица от процесите за създаване на истинска СУЗ. Те са създадени в рамките на Системата за управление на Земята. В бъдеще те ще станат още повече - НЕ трябва да им обръщате внимание. И ако сте толкова любопитни, не се намесвайте с любопитството си в това, което се случва. Където днес има проява на необосновано любопитство, има и противодействие. Това важи и за комплексите "СветЛ" и техните програми. Необходимо е да привикнете към факта, че любопитството не трябва да е за всичко! Това трябва да е ЗНАНИЕ и желание да се знае.
Много хора се интересуват: "А какви са тези обекти близо до Слънцето?" Близо до слънцето те са почти от 18 години (към април 2017 г.), а съвсем отскоро е възможно и да бъдат наблюдавани и виждани. И ако се вгледате внимателно, можете да видите 4 добри "куфара", които летят, работейки със Слънцето - отстраняват от него НЕГАТИВНИТЕ аспирации срещу Земята. Земята отдава все по-малко енергията си. Принудително в своето пленническо състояние, преди това тя отдаваше безпрепятствено. А сега обемите на трансфер на енергия от Земята в 53-тата октава намаляват. Това е програмният процес. Всички остатъчни процеси, които се появяват в различни области под формата на северно сияние, са процесите на ДОГАРЯНЕ на подготвената, но НЕИЗПРАТЕНА енергия. И не обръщайте внимание на цвета.


Написах всичко това поради причината, че тези, които са прочели информацията за прекратяване на Северното сияние като процес на Ебровската система, щяха да задават въпроса - "Но Хатибов пишеше, че Северното сияние вече няма да го има, но то все още продължава ..."


Автор:

понеделник, 18 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 26

Например, за проявяването на неединични индивиди, т.нар. "Нови руснаци" или просто "олигарси", е било необходимо да се извършват сложни експерименти от страна на системата в областта на енергийната биогенеза на плътта и в коригирането на много функции на мозъка, т.е. към бъдещия "излишък в хайвера, парите, яростта на пазарните отношения и сивата икономика" постепенно приучваха и разработваха функциите на мозъка. Това включва най-малко четири поколения "програмно-мозъчни донори", върху които беше тестван модулът на БЪДЕЩИ индивиди за последващо въвеждане на такава програмна и функционална ориентация по получаване на информация от Системата за новия мироглед и предстоящата социална реорганизация чрез безжалостното разрушаване на всичко съществувало преди тях.
Пълният списък на такива изработени и внедрени индивиди е възпят от социолозите в историческите анали - от Горбачов и Елцин до Чубайс с всички подобия на отделната порода Гайдаров, включително и по-нататък присламчила се към тях плиткоумна и заблудена младеж с неопределена функционална и друга ориентация като въвлечени програмни изпълнители  на иминантна основа на информационното възприятие. Те нямат свои "мозъци", но външно са подобни на своите мозъчни донори.
След като честотите са установени и проверени в работата, цялата маса на по-рано участващите "програмно-мозъчни донори" вече не е била необходима и Системата се е отървала от тях, като е извършила ПОЧИСТВАНЕ с цел да не допуска по-нататъшно развитие на такива функции на мозъка в масата на бившите донори или в роденото от тях поколение.
По този начин системата за управление е програмно усъвършенствана, практически осъществява обработка на всяка функция на мозъка, т.е. като избирайки най-добрата опция за сработване по всички функции, включително контрол върху изменената програма за работа на отделни вътрешни органи, установявайки такъв "достигнат опит" за хората от т.нар. "Златен милиард и милион". Тази версия на материалното използване на хората изисква количествено увеличение на "експерименталния материал" и това е една от причините за значителното увеличение, многообразието в изискваното качество и съответното конкретно количество население на планетата. Колкото по-сложно е бил инсталиран програмният генотип на мозъка в процеса на неговото развитие от 42 до 46 генотипи, толкова повече експериментални процеси са били необходими с многократна проверка на състоянията на мозъчните функции - както за външното, така и за вътрешното управление. Това не означава, че такъв процес на развитие се осъществява чрез метода на произволни селекции, т.е. "на сляпо". Той е свързан с изключително сложен програмен процес на едновременно комбинирано развитие не само на функциите и способностите на мозъка, но и със сложна програма за развитие на енергийната биогенеза на плътта на самите индивиди, отработвайки невероятно сложни и многовариантни прграмни процеси в комплекса. Отработеният "материал" след завършването на такава програма бива премахнат от Системата. Между другото, такива организиращи изпълнители на изчистване на голямо количество и на големи територии трябваше да станат Саакашвили, Лев Качински, президентите на трите балтийски републики, Курманбек Бакиев и др. Но те не позволяват да се изпълни такава "историческа функция". Те просто бяха "отписани", а програмата бе ликвидирана със съответните последици.


Автор: