понеделник, 22 януари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 2

Резултати от изпълнението на програмата:
1. Последователност на създаване на генотипове на мозъка и входни функции.
Ще разгледаме само Комплексите Кавказ, Алпи, Калифорния.
Комплексите от Андите (основен комплекс за експерименталното обезпечение) и Комплекс Китай се разглеждат отделно.
Комплекс Арарат създаде ПЪРВИ генотип на мозъка 421 през 1605 г. преди новата ера.
Казбекският комплекс създава генотип на мозъка 422 през 822 г. пр.Хр.
Комплексът Елбрус създаде генотип 423 през година 0, завършвайки формирането на първата група, т.е. генотип на мозъка 42. Мозъчният генотип 423, като по-съвършен, е основа за по-нататъшно усъвършенстване на евентуални допълнителни изпълнителски функции на индивиди от по-висок управленски ред и по-нататъшно подобряване на мозъчните генотипове.
През 1433 г. е получен първият генотип на мозъка 441 (управлението на Алпийски комплекс 1).
През 1841 г. е получен първият генотип на мозъка 442 (Алпите 2).
През 1990 г. е получен първият генотип на мозъка 461 (Калифорния).
С въвеждането на нови функции бяха въведени нови мантиси при индивиди с нов генотип на мозъка, осигуряващи изпълнението на нови, по-сложни функции. Промяната в броя на мантисите в мозъчните генотипове при въвеждането им е отразена в таблицата.
№     Год     421     422     423     441     442     461     462     Обект на енергообезпечение
1     -1605     12     -     -     -     -     -     -     Йерусалим
2     -822     17     12     -     -     -     -     -     Самарканд
3     0     26     15     12     -     -     -     -     Византия
4     1433     28     22     18     12     -     -     -     Рим
5     1841     36     28     24     18     12     -     -     Париж
6     1990     36     28     28     24     18     12     -     Санкт-Петербург
7     2009     36     32     32     28     24     18     12     Москва


До 2012 г. вторият цикъл на образуване ТРЯБВАШЕ да бъде напълно завършен, т.е. да приключи работата по формирането на всички индивиди от втората група с генотипа на мозъка 46. Първият цикъл е завършен през година 0, за да бъдем точни, 0000-01-17 в 02-11.


2. Осигуряване на съществуването на генотиповете в процеса на тяхното презаселване.
Тъй като се формират новите мантиси, заедно с възможностите на системите за управление (Кавказ, Алпите и Калифорния), бяха използвани ограничени територии от типа "палатки", създадени от обекти 440. Границите на честотния диапазон, създадени от обекти от тип 440, формираха компактно такава територия, на която ставаше ЗАСЕЛВАНЕ само на НОВИ генотипове според Програмата на самия обект. Ще дам пример: унгарците бяха преместени от Урал в Европа, техният съпровождащ обект полетя там и "избута" местните "палатки" без войни.
Ако не вземем предвид изкуственото разделение на границите, създаването на места за презаселване на генотипи беше завършено през XVIII век. След това се предостави самостоятелна "възможност" за демонстриране на предимствата на мозъчните генотипове един на друг, за да се проверят самите себе си и да се покажат техните недостатъци, и да се определят начините за "реконструкция" чрез последващо добавяне на мантиси. Имаше много изяснения за териториалните отношения през този период, но по същество те бяха без причина. Следва да се отбележи, че генотипът 423 е УНИВЕРСАЛНА база за тестване на цялата гама от мантиси и тяхното допълнително подобрение, валидният им код е 423xxx, където "ххх" е функционален и различен вид генотип. Ако първичната основа за формирането на индивиди от този генотип на мозъка се формира във Византия, то нейното продължение продължило да се развива в териториите на източна Украйна, част от територията на Русия, западна Беларус, част от територията на Кавказ и Източна България.
Териториалното консолидиране на съществуването на индивиди с генотип на мозъка 423xxx е подсигурено от всички съпътстващи организирани възможности на обекти и системи, при които мантисите на този генотип са възстановени в цялото им разнообразие. Това се отнася до всички въпроси на битието, които учените ще наричат развитие на цивилизацията. Всъщност вървеше един обикновен програмен целеви процес за развитието на генотипите на мозъка и постигането на всичко, което изискваше тяхното съществуване.


Автор:

петък, 19 януари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 1

Основи

Животът е възможността за производство и осъществяване на обменни процеси. Той съществува само там, където е създадена Системата за управление и се отнася до пределните съотношения в рамките на допустимото, в които се извършва контрол и развитие на околната среда, която е обект на управление. Извън създадената среда няма живот, ако няма друга система за управление. Съвременната физика не знае нищо за системата за управление. Религията го свързва с Бога, шаманите и магьосниците - с присъствието на духове. Всичко, което днес е известно на науката за структурата на конструкцията на нивото на микросвета, са електроните, протоните, кварките, елементарните частици и т.н., което произтича от приетите принципи: твърдо тяло → течност → газ → неорганизирана плазма.
Атомните структури се изследват главно при разглеждането на твърди тела. Моделът на атома на Бор е основната концептуална база, както периодичната таблица на Менделеев, така и таблицата на Фльоров.
Най-модерното название в науката е "поле", с него наричат всяка нова проява на свойствата на електрическия заряд. В същото време се съобщава, че в Космоса са "изучени" само до 5% от материята, а останалите 95% са с неизвестен произход. Те често се наричат "черна дупка" (от пресконференцията на Руската академия на науките, посветена на Деня на руската наука на 7 февруари 2006 г.).
Ако в основата се положи ДРУГ модел на атома, който е различен от модела, приет днес, и се докаже съществуването му, тогава цялата наука ще се разпадне.
Атомната структура е додекаедридна-тетраедрична кубична структура. Централният куб е система от октаедри и икосаедри, вградени един в друг (16 приставки). Цялата инструментална база е създадена по отношение на централния куб, извън този куб тя не работи.
Всички честоти в атомната структура са изградени на октави (степен две). Основата за изграждане на централния куб са октавите (донесени от системата на Ебра и ненатрапчиво въведени):
16, 22, 28, 32, 50, 54, 64, 66, 68, 72, 78, 88, 96, 112, 118, 122, 124, 128. Октавата 128 е максималната октава на вече НЕСЪЩЕСТВУВАЩАТА контролна система. 


И някои понятия:
- октавен потенциал - четен, положителен, максимален заряд в дадена октава (1.24n),
- гравитационният потенциал на октавата е нечетен, редуващ се, максималната разлика на съседните потенциали е 1,24 (n1-n2);
- ъгълът на приплъзване на заряда е ъгълът на въртене на заряда спрямо възела (за централния куб тази стойност е 39.60).


Структурата на додекаедъра с вградения икосаедър е уникална - всяко прикрепване на тази структура един към друг може да се изчисли. Броят на прикрепванията е 44. Всяко следващо прикрепване увеличава октавата четирикратно, първоначалната стойност = 128. Така е и с програмите "СветЛ", които са вложени в генератора въз основа на изчисления.


Додекаедър-икосаедър
Октава слой     Енергиен потенциал (октавиан) = 1,24n
1            128         907769738083
2            512       679051640990112193876920710485206529207942810790
Ако потенциалът бъде премахнат само от два слоя на додекаедрено-икосаедрената структура, запасите ще стигнат за стотици трилиони години, т.е. енергийно система за Управление е напълно обезпечена (което означава, че енергията може да бъде взета и приложена), и дори ако се случи следващия "Голям взрив", ще можем да го "наблюдаваме от Земята" (според съвременните физици).
Разпределението на енергията и осигуряването на зарядите с необходимите потенциали е дело на Системата за управление, която има специализирани системи за контрол. Няма да е излишно да си припомним, че атомната структура трябва да се разглежда отгоре надолу, т.е. от Високо организираната, строго разпределена по октави плазма → Материална структура (газ, течност, твърдо вещество). Изследванията на атома в твърдо тяло са крайна структура, а не единствената, както е в случая на настоящите физици.


Автор:

сряда, 17 януари 2018 г.

Човечеството живее в ниските честоти

Някой поддържа старателно това състояние на енергийно затворничество на съвременния човек и не позволява излизането му от коловозите на Матрицата.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ за обясняване състоянието на съвременното човечество

1. Disconnected servitude (Панелно или посегментарно впрягане в ярема на обслужване на Матрицата) Първо накъсваш веригата от глобалната мрежа на сегменти и след това всяка една брънка, всеки един сегмент, всеки един панел се впряга в служба).

2. Илюзорно чувство на откъснатост от Цялото, това е мисловния затвор на Матрицата.

3. Петсетивен свят – светът е това, което виждам, усещам-осезавам, чувам, обонявам, вкусвам. След това идва преработката в мисловната лаборатория. Светът всъщност, който е извън сетивата е светът, в който вярваме и който чувствуваме.

4. Триизмерен свят.

5. Манипулаторите също са манипулирани.

6. Езикът и думите – средство на петсетивния свят.

7. Вибрационно равнище.

8. Страхови установки – войни, конфликти, стрес, чувство за вина, агресия, страх от неизвестността, производство на страхови излъчватели чрез огнища на постоянен стрес.

9. Сексуална активност – натоварване на сексуалния център по изкуствен начин.

10. Холографски мисловни проекции в областта на манипулируеми полета.

11. Ниски вибрационни честоти – състояния на съществуване в тези ниски полета на страх и секс, първа и втора чакра, секс и порно индустрия, еротика и порно, сексуални артикули.

12. Повдигане на Вибрационното равнище.

13. Разширяване на съзнанието.

14. Изваждане на жените-хетери и жените-революционери от паричната зависимост чрез бартерната форма.

15. Само това, което вярваш че е, може да бъде видяно и преживяно. Вярата в нещо е първото условия за да е реално то.

16. Затворът на Възела на Времето (Loop of Time) ни развързва от разбирането за Единството.

17. Повдигането на сексуалните честоти и тяхното трансформиране нагоре към Сърдечната чакра – само когато сексът се прави самоотвержено, не за пари и изгода. Само когато се научат да служат на другия в това свещено поле на отдаване. Сексът не е вземане. Сексът е взаимно обменяне. Изваждането му от системата на парите е необходима заради самия него и заради оцеляването на човешкия род. Защото сега мъжете са притиснати от страхови установки и изкривени сексуални желания.

18. Лечение на този сектор е възможно само чрез дълбоко вникване в дълбочината на проблематиката.

19. Секс и служене – идеята за свещените проститутки.

20. Трансформиране на жреците на любовта, затънали в пари, изгода и такси в жреци на свещения секс, обслужващи своите братя от човешкото семейство.

21. Компаньонките и проститутките – свещени жрици на любовта – идеята за служене.

22. Трансформиране първопредставата за секса като вземане и удоволстване в идея за отдаване на другия.

23. Изход първи: Изваждане от Матрицата на двата основни излъчвателя на ниски честотни излъчвания - страхът и сексът.

Много трудно, тъй като животът обхваща океана от астрални излъчватели, в който те присъстват, въпросът е как да се трансформират в посока за нагоре

24. Изход втори – Бартер: В бартерът всеки един предлага нещо, което има и го заменя. Точно в него става невъзможно манипулирането с остарелите митове – че дава този, който преди това е натрупал.

25. Никакво натрупване, а бартерът ще направи излишно подобно мислене, че първо било необходимо акумулиране или натрупване.

26. Бартерът не означава: първо непременно производство и второ дистрибуция. Бартерът означава равнопоставеност пред възможността за взаимна обмяна.

27. Модели на бартерна обмяна.

28. Изход трети – създаване на Единни групи от сродни души и съмишленици, подготовка на модел за Единно семейство – Единение – отработване на вътрешното пространство, излизане в икономически независим модел на съществуване.

Рекапитулация

- страх, секс и стрес – канализиране на енергиите към сърцето и ентусиазма (има надежда).
- независимо бартерно стопанство – чувство на реална сигурност извън тази от Матрицата.
- Единен модел – родови имения, отработване на отделни психологически установки и създаване на Вътрешното пространство.
- Вътрешното пространство – основа за създаване на нови реалности.

http://imadrugpat.org/matrix-new.htm