четвъртък, 19 май 2011 г.

Кирлианова фотография (2)

Как се е родила кирилиановата фотография?
През 1939 година младият електроинженер Семьон Кирлиан бил повикан в изследователски център в родната му Русия, за да поправи уред за електротерапия. Доближавайки случайно ръката си до един електрод, той усетил лек електрически ток и видял искра във формата на светкавица. Изненадан, Кирлиан поставил фотографска плака между ръката си и електрода. На проявената плака пръстите се оказали заобиколени от силен светлинен ореол, осеян с точици и светкавици. При всеки следващ опит резултатът оставал неизменен. Експериментите с неодушевени предмети доказали, че при тях това явление не съществува.
Тогава Кирлиан създал високочестотни електрически полета и много скоро, подпомаган от съпругата си, се специализирал в областта на фотографията под високо напрежение. Устройството се състои просто от една бобина, съединена с метална плоча, изолирана от субекта. Между индивида и апарата се поставя свръхчувствителен лист хартия. От фотографиите става ясно, че аура с променлив интензитет се излъчва и от човешкото, и от животинското тяло, когато то е изцяло или отчасти изложено на въздействието на електрическо то поле.
Фотографията под високо напрежение позволила също да се улови и растителната аура. Според това дали листът е от здраво или болно дърво, светлинният ореол е съответно или много ясен и оцветен, или смътно очертан и мъгляв, а при смърт на растението изчезва въобще. Същата причинно-следствена връзка между здравословното състояние на организма и различната степен на оцветеност на етерния двойник се наблюдава при животнитe и човека.
Как се прилага кирилиановата фотография?
Когато парче от току-що откъснат лист от растение се фотографира по този начин, се получава аура като на цял лист със същите контури и светлинни полета. Този факт обяснява защо хората с ампутирани крайници имат усещането, че отрязаният крайник продължава да съществува, и дори изпитват болка в него. А може би в това е и разковничето за улавянето на аурата от медиумите. Ненапразно биофизици и биохимици я определят като "енергийно тяло", "тяло от биологична плазма", "елементарно поле от плазмен тип, образувано от йонизирани частици". А известно е, че плазмата е газ, чиито атоми са така силно йонизирани, че електроните им са се отделили от ядрото.
Във всеки случай изследванията на руските учени потвърждават, че аурата се засилва или отслабва в зависимост от настроението и здравословното състояние на човека, че интерференциите, появили се в полето под формата на смущения, позволяват да се открие и предскаже която и да е болест. Такъв е случаят с дете, което страдало от необясними болки в корема, а снимката на абдоминалната област показала аура, типична за скарлатината диагнозата се потвърдила от скорошната поява на характерните за болестта пъпки.
Какво се постига чрез кирилиановия ефект?
Кuрлuановuят ефект дава възможност да се разграничат различните неврози и степента на развитието им. Известно е, че на лявото полукълбо на главния мозък, седалище на логиката, съответства дясната ръка, докато лявата отговаря на дясното полукълбо, където е заложена творческата интуиция.
Снимката по метода на Кирлиан дава информация за равнището на тези две способности: ако ореолът на двете ръце е еднакъв, това ще означава, че у индивида логиката и интуицията взаимно се допълват.
Установено е, че ракът поражда една и съща структура на енергийните тела при хора, при плъхове и дори при растения, засегнати от подобна клетъчна пролиферация. Можем следователно да се надяваме, че изследването на аурата ще спомогне за предвиждането на болестта. Методът на Кирлиан вече "предсказва" например проблемите около покълването на пшеница, изложена на топлина или измръзване.
Изучаването на аурата е полезно и за акупунктурата и хомеопатията. Хирург посетил семейство Кирлиан и забелязал, че сиянието на ръцете му, фотографирани по техния метод, не отговаря на нито един от класическите типове нервна концентрация. След завръщането си той им изпратил акупунктурна карта със седемстотинте ключови зони на кожата, отговарящи приблизително на точките, които Кирлиан и съпругата му са отбелязали като най-­силно осветени.
Независимо от разнообразните тълкувания на аурата ясновидците виждат в това явление потвърждение за съществуването на "астралното тяло", което в своята цялост проектира всички компоненти на личността, както физически, така и психични, та дори и духовни.
Как се улавя аурата?
Намираме се в стая, където цари полумрак. Настаняваме индивида, с когото ще експериментираме, на четири метра разстояние от вас, така че да го виждаме на светлия фон на екран или стена, макар че и тъмният фон би могъл да бъде дори по-подходящ.
Насочваме погледа си, без да го напрягаме, към главата му и същевременно в безкрая. Избягваме да свеждаме клепачи и чакаме. След няколко секунди ще започнем да различаваме мъгляв, леко оцветен ореол, широк двайсет-трийсет сантиметра, който обвива силуета му, и може би още един слой, разположен по-плътно до него, но по-тесен и по-блестящ.
Как се тълкуване на аурата?
То остава нееднозначно, тъй като има разлика между това да виждаш просто мъгла около едно тяло и ясно да различиш някакъв цвят. Всяко наелектризирано тяло със сигурност притежава своя аура, която, ако
е активна, образува магнитно поле. Впрочем тя затова се нарича още магнетизъм. Но клетките, съставящи човешкото тяло, и самото човешко тяло са заобиколени от аура, която може да бъде или активна, излъчваща магнетична енергия, или пасивна, или рецептивна, та дори и отблъскваща. Действително човешката мисъл е тази, която, контролирайки електрическата енергия на тялото, я и възбужда, като насища аурата до максималния и потенциал, или я отслабва повече или по-малко. Оттук и различните степени на изява на етерния двойник според хората и според момента.
При това положение цветът и интензитетът на нашето електрическо или магнетично поле ще се определят от вибрационната честота на съдържащата се в него енергия. А тя зависи от психичната ни еволюция, в хода на която аурата се променя, като при най-извисените личности преминава от ярко виолетово в чисто бяло.
Сред примерите, илюстриращи влиянието, което жизнените сили на организма упражняват върху енергията, е и следният експеримент: един и същи пръст на ръката, фотографиран от Кирлиан в четири различни момента от деня (след закуска, преди обед, след оскъден обед и преди вечеря), разкрива прогресивно отслабваща аура.
Само ще спечелите, ако се научите да разпознавате различните аури и да разчитате максимално точно техните характеристики. Можете да изпробвате например валидността на следните прости тълкувания:
Тълкуването на цветовете при кирилиановия ефект
тъмночервено  - гняв, чувственост
тъмновиолетово - лабилна нервна система
светлосиньо       - умора, сенилитет
черно       - тъга, неврастения
сиво - депресия


бяло - сила, жизненост.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.