понеделник, 23 октомври 2017 г.

Манипулиране на любимците и още нещо

Любимците, както и ниските и Средни нива, реагират много добре на визуална и вербална стимулация. „Ужасите на войната” редовно се показват, за да подсилят тяхната позиция, както и „мъртви деца”, „паникьосани граждани” и други „престъпления по време на американската война”. В про-инвазионните области ще чуете всичко, освен това. Вместо това там чувате „освобождение”, „свобода” и други подобни глупости. Ако бъде нападната Америка, обаче, позициите бързо ще се обърнат – тогава всичко, което сега се говори против Ирак изведнъж ще стане валидно, защото обувката ще е преместена на другия крак.

ВСИЧКО това – и ДВЕТЕ страни, е част от Играта. Това са изражения на полярността, от които Играта се нуждае заради преживяванията. Тъмната полярност се представлява от американското/английското правителства, Фокс Нюз и други фашистки елементи. Светлата полярност може да се види в медиите на останалите страни по света. И ДВЕТЕ полярности са уловени в капана на веригите от преживявания и всяка защитава своите възгледи. Тъмните нарушават вселенските закони, но Играта пет пари не дава за това. Ето това става, когато се присъединиш към полярностите, вместо към Баланса. Полярностите очакват съгласие от останалите и използват различни средства, за да наложат насила своите позиции. И двете полярности се контролират от емоциите. Това е важното и означава идентифициране с тялото. Помнете, обаче, че тези преживявания са необходими на техните висши Аз в етапите ПОД много Напредналите нива. При това и двете полярности приемат своите позиции толкова сериозно, че им липсва всякакво чувство за хумор. Това са наблюдения, които ще направите в своята Финална Инкарнация.

Всяка от полярностите обвинява другата. По телевизията показват убити от американците деца, за да контролират любимците. Получава се един цирк от шоу програми на полярностите. В зависимост от това къде се намирате, вие или ще участвате в този цирк, или ще наблюдавате забавленията, или ще правите някаква смесица от двете.

Вал Валериан

събота, 21 октомври 2017 г.

В. Серкин: няма "обективна реалност, независима от нашето съзнание"


 
В рамките на съвременната научна парадигма съществува цяла група от непроверени хипотези, които въпреки това поради ограниченото съзнание или злонамерени намерения ни се представят като "истината от последна инстанция". И то абсолютно неоснователно. Освен това, на нас ни предлагат да вярваме в тях сляпо, като не включваме собственото си мислене, осъзнаване и не извършваме експериментална проверка на истинността им.
Една от тези известни псевдо-истини са неоснователните изявления на "авторитетите" от науката, че предполагаемата "обективна реалност" съществува абсолютно независимо от нашето съзнание, което е абсолютна глупост, като се има предвид, че човекът със съзнание не е напълно изолиран от системата на външния свят, а взаимодейства с елементи на външната реалност. И не случайно все повече и повече съвременни учени започват да осъзнават този факт. Един от съвременните научни иноватори, които изоставиха сляпата вяра в съмнителна догма, е докторът по психология, професор В. Серкин.
Ето например какво пише за "обективната реалност" в работата си "Теорията на активността на съзнанието": "Независимо дали ни харесва или не, нашите действия винаги променят нашата реалност.
Пример. По време на лекция студентите ме помолиха да докажа тази теза. За целта помолих за няколко секунди и нарисувах маймуна на чистата дъска. С думите ми, че реалността в аудиторията е различна, отколкото преди рисуването, всички се съгласиха. Осъзнаването на факта за промяна в реалността чрез действията ни ни позволява поне от време на време да променим реалността на битието ни осъзнато и отговорно. Често и отказът от практически действия е едновременно отказ да се повлияе на реалността на своето битие.
Традиционната парадигма на моделиране на съзнанието, свързана с епистемологичния подход, описва отразяващите функции на съзнанието. Най-ясно това описание е представено в произведенията на К. Кастанеда, където човек е пряко описан като възприемащо същество, а варианти на "реалността" се реализират като опции за описване на материала на възприятието. Предложената ни парадигма третира човека като творящо (и по този начин избиращо) своята "реалност" същество, а основните специфични функции на съзнанието са функциите на трансформацията и проектирането.
Понятието за съзнание като съвкупност от когнитивни и мотивационни процеси се основава на имплицитния постулат за съществуването на "обективна реалност", от една страна, и отделен от реалността опознаващ субект, от друга. Според нашата теория, съзнанието се развива в процеса на активност (активна практика), променящ "реалността", т.е. заедно с развитието на "реалността". Терминът "реалност" е в кавички, тъй като "реалността" за творческото същество не е непроменена "обективно съществуваща" реалност, а процес (физически атрибут на нейната дейност), който може да бъде повлиян от своите дейности.
А. Леонтиев през своето време много се доближава до тази идея, сочейки прехода от форми на дейност (и индивидуални действия) към свойството на обекта (една от аспектите на обективността на дейността).
Пример. При изграждането на вила (дейност) аз разрязвам дълга дъска (действие). След успешното завършване на действията си, в една нова реалност, която е по-подходяща за мен, вече няма една предишна дълга дъска, а има две къси.
Текстовете на А.Н. Леонтиев и Б.Ф. Ломов съдържат разсъждения за тройния ефект върху: а) предмета на дейността; б) субекта на дейност; в) самия себе си. Ние ще разгледаме тези положения малко по-нашироко и по-подробно: дейността променя а) реалността, тъй като всеки предмет на дейност е системна част от реалността; б) физическото тяло, психичните функции, съзнанието, отношенията и средствата на субекта на дейност; в) самата дейност и съответно, цялата система от дейности.
Несъществуването на "обективна реалност, независима от нашето съзнание" и нашите действия, отчитайки системната природа и взаимовръзките на вселената, предефинира проблема за отговорността на субекта в процеса на познанието.
Тук е необходимо да се изкажат съображения за очевидния радиус (обхват) на влиянието на човешките действия върху променената реалност: а) ако действам физически, обхватът на влиянието е ограничен от моите физически и инструментални способности (буквално - къде мога да стигна); б) ако действам организационно, т.е. организирам действията на друг човек, тогава обхватът на влияние е ограничен от степента на съществуващите ми социални връзки (в границите на Земята и гамата от космически апарати); в) докато радиусът на влияние в границата може да има културни действия (създаване на произведения на изкуството, проекти и т.н.)"
Всяко едно от нашите съзнателни действия в света на физическата реалност постоянно я модифицира и в същото време се явява действие на нашето съзнание. И следователно "обективна реалност, независима от нашето съзнание" действително не съществува. Ние сме неразделна част от вселената и един от нейните взаимодействащи помежду си елементи. Същият елемент на реалността е нашето съзнание. Но защо толкова старателно ни отвличат от очевидната истина? Не е ли така поради причината да бъдем отстранени и от знанието за колосалните потенциални възможности на нашето съзнание, "събуждащи се" при достигане състоянието на пълно осъзнаване?

сряда, 18 октомври 2017 г.

Сръбски еколог бие тревога за чемтрейлс

За чемтрейлс е писано от доста време, тези странни следи, които самолетите оставят в атмосферата, хората ги наблюдават повече от десетилетие. Тези следи не се разсейват във въздуха за доста дълго време, за разлика от обичайните следи от инверсия от двигателите на въздухоплавателните средства и отдавна привличат вниманието на независими изследователи. В същото време официалните власти продължават да мълчат по този въпрос, а официалните учени отдавна подиграват хипотезите на теоретиците на конспирацията като "фиктивни фантазии", настройвайки хората в скептично отношение към тях.
Въпреки това, катастрофалните промени, настъпили в света през последните години, не могат да бъдат забелязани само от слепи. А те докоснаха не само човечеството, но и всички други живи организми. Все по-очевидно е, че растенията и дърветата са засегнати от някакви боклуци, които падат върху тях отгоре, при хората също има странни видове болести, а източниците на вода и почвата все повече са изложени на замърсяване от различни токсични вещества. И ето че много еколози бият тревога.
Един от тези природозащитници, които подозират чемтрейлс като замесени в много от нещата, които се случват в света, е лидерът на сръбското екологично движение Никола Олексич, който многократно е арестуван от страна на властите за изказванията си по тази тема. Той твърди, че химически опасни вещества и вируси се пръскат от самолети над големите градове и селските райони. И това се прави целенасочено.
Ето какво каза той за това: "Обяснихме на хората истинското значение на това химическо пръскане. Истинският смисъл на следите от самолета, оставащи часове, след като е прелетял, простиращи се от единия край на хоризонта до другия. В тези следи има бактерии, вируси, гъбички и дори някои изкуствено създадени организми, но като живи. Някакви стъклени влакна на границата на живите и неживите, които при вдишване или поглъщане с храна или вода се свързват помежду си и използвайки нашата биоенергетика,  създават по-дълги влакна в дебелината на човешката коса, които се провират под кожата на цялото тяло (болестта на Моргелон ). Това е най-ужасното заболяване в историята на човечеството.
Тридесет процента от тези огромни облаци, които остават след самолетите, изхвърлящи химически съединения, са алуминиеви оксиди. Те замърсяват почвата, превръщайки я в кисела, след което на нея могат да растат и да се развиват само генетично модифицирани семена. Това е сериозна причина за унищожаването на най-плодородната ни земя ... Чака ни глад.
Освен това те замърсяват откритите водни потоци. И това, което се изхвърля на земята, прониква в подземните потоци. Населението е отровено. За да падне отровата на земята, веднага след пръскането трябва да завали. И врагът го организира с помощта на климатични оръжия. Защото тази отрова трябва да падне на земята. Това е ясна причинно-следствена връзка. Доказахме го със сателитни изображения по един телевизионен канал. Това е просто невероятно. Това е съдебно доказателство, че Америка провокира това наводнение от 2014 г. в Сърбия, чийто точен брой жертви не знаем и днес".
Заради справедливостта следва да се отбележи, че чемтрейлс активно се проявяват както на територията на самите Съединени щати, така и над  съюзническите им държави от Западна Европа. И това явление се проявява по целия свят. Това означава, че американското правителство няма отношение към него, а е другата сила, на която всички правителства са подчинени, продължаващи да мълчат за това, как населението на техните държави се унищожава.
Това е същата паразитна и сатанинска сила, която управлява и най-богатите банкови кланове, и управляващите династии - т. нар. "черна аристокрация". И всички тези предатели на човечеството служат на същата сила, която възнамерява да унищожи човечеството. Никой нормален човек няма да попадне в състава на оставащите по техния план за "нов световен ред" 500 милиона души на планетата. Това ще бъдат само техните слуги от хибридните нехуманоиди от световния "елит", както и техните роби измежду нехората и дегенератите, които в по-голямата си част са клонинги и биороботи.
За човечеството, ако не иска да бъде изпратено на "шиш кебап" като стадо "жертвени овни", е време не само да "разтърка очите", но и да започне да се бори с това общо нещастие за всички нас, изисквайки от корумпираните и уплашени правителства ефективни мерки за защита на населението. И, разбира се, за всички талантливи хора, ако самите те не искат да продължат да бъдат "лабораторни животни", върху които нехуманоидите провеждат своите анти-човешки експерименти, тогава е време да измислят ефективно противодействие.

По материали от Интернет

понеделник, 16 октомври 2017 г.

Кой чипира човечеството?

Според данните, които могат да се намерят в уфологичната литература, най-малко 10% от американското население е подложено на отвличания от представители на извънземен разум. Но дали тези "извънземни" наистина са чужденци от други звездни системи или може би живеят на Земята в подземни и подводни градове от дълго време?
Почти всички тези възвратни отвличания са последица от генетични експерименти, провеждани върху човечеството, за които можем само да гадаем истинската им цел. Има хипотеза, че извънземните се опитват да отгледат хибридна раса, за да контролират Земята с помощта й. Но има и хипотеза, че такава хибридна раса вече е била отгледана в далечното минало от някои рептилоидни извънземни и въведена в управляващите "елити" на Земята, и сега тези хибридни не-хора са част от всички управляващи династии и най-богатите банкови кланове на нашата планета - т.нар. "черна аристокрация", характерната "марка" на която е синята кръв, извлечена от влечугите "боготворци".
И така, кой и защо продължава генетичните експерименти с човечеството и защо отвлечените хора са имплантирани с високотехнологични чипове? Проблемът с "извънземните" импланти е широко разпространен в уфологичната литература. Например, ето какво е написано за това от известния руски уфолог, кандидат за технически науки В. Ажажа в книгата му "Внимание: летящи чинии!":
"Според американските изследователи, 6% от похитените хора са имплантирани. Отбелязва се, че имплантите могат да активират механизма на развитието на определени заболявания, промени в психическите навици на човека. Предполага се, че програмният набор от възможни отклонения в човешкото тяло може да се разшири до генетични промени. В края на 1995 година някои методологични проблеми, свързани с извличането на импланти  бяха елиминирани и уфолозите бяха в състояние да проучат резултатите от анализа на няколко десетки извлечени имплантати.
С помощта на стандартен магнитометър се определя местоположението на имплантата в човешкото тяло. Имплантатът има контакт с човешката нервна система, поради което локалната анестезия не работи до голяма степен по време на операцията. Наблюдават се нервни окончания около импланта, през които се установява връзката с централната нервна система. Имплантатът е покрит със сива обвивка с изключителна якост, която свети в зелено в ултравиолетовия спектър.
Обвивката се състои от човешки кръвни биоелементи с кафяви гранули, съдържащи кислород, пигмент на червени кръвни телца, както и кератин, обикновено намиращ се в космите, ноктите и човешката кожа. Установено е, че обвивката е направена от ензими от човешкото тяло преди имплантирането в него.
Транспортът на имплантанта в изследователските центрове обикновено се извършва в биотечност, базирана на кръвта на пациента, за да се предотврати унищожаването на импланта. Кръвта на пациента се обработва в центрофуга, за да се отдели серума. След това кръвта се смесва с антикоагулант и се поставя в стъклен съд, в който се поставя самият имплант. Обикновено имплантите са триъгълни със заоблени ъгли, овални или пръчковидни. Страните на триъгълника са от 5 до 7,5 милиметра, дебелината е 2,5 до 3,5 милиметра. Рентгеновите изображения, направени в две равнини, позволяват да се определи позицията на имплантата в човешкото тяло. В САЩ най-изчерпателните проучвания на импланти с използване на уникално оборудване, са проведени в Националния институт за научни открития, в Центъра за медицински изследвания в Лос Анджелис и Медицинския център в Хюстън.
На първия етап имплантите се изследват, като се използват неразрушителни методи. На второ място са изследвани техните индивидуални фрагменти. Като правило, анализите се извършват в следната последователност: биофизични, структурни, спектрографски, рентгенови, електромагнитни, химични и металургични. След биофизични изследвания и отстраняване на обвивката в ядрото на импланта са изведени характеристики, присъщи за някои видове метеоритно вещество, а именно - присъствието на най-малко 11 до 12 елемента, включително Na, Al, P, CI, Fe, Ni, Cu, Mo, Cn. Този състав е типичен за каменно-железните метеорити от класическата структура.
Рентгеновата дисперсионна спектроскопия показва преобладаването на желязото и фосфора в състава на биологичната обвивка на ядрото, което обяснява блясъка, когато се облъчва с ултравиолетова светлина. В допълнение, обвивката съдържа минерала калциев фосфат, който е характерен за костите и зъбните структури. През последните 20 години калциевият фосфат се използва в медицината като основа за приготвянето на керамика в денталната технология. Имплантовите ядра в повечето случаи имат стриктна магнетизация по дължината на техните дълги оси.
На тъмно-сивата повърхност на ядрото има жълто-кафяви петна, които имат висока отразяваща способност. Металографските изследвания след приготвянето на шлифовката показват явно метален външен вид, висока отразяваща способност в диапазона на видимия спектър. Когато се шлифова равнината на ядрото, цветът му става черен, което показва липса на метална фракция в обема. Това се потвърждава от резултатите от измерванията на плътността на веществото. Въпреки това твърдостта на ядрото се доближава до твърдостта на кварцовата или инструменталната стомана.
Анализите, извършени със сканиращ електронен микроскоп, показват пластова структура на материала, в който към желязната основа са добавени мед, алуминий, калай и никел. Въпреки че микроструктурата не показва класическата структура на перлита, можем да приемем, че ядрото на импланта е система от желязо-въглерод с тъмна фаза, която е типична за циментита.
Основното заключение е, че ядрото на имплантата е феромагнит. В рамките на съвременните знания и микротехнологии не се открива техногенен фактор в структурата на имплантовото ядро. Резултатите от биофизичните изследвания на обвивките на ядрата показват съответствието на структурата и състава на обвивките с функционалната цел - да се предотврати отхвърлянето на импланта.
По принцип е възможно да се направи хипотетично заключение за принадлежността на имплантата към един от видовете уфологични артефакти, чиято цел не е напълно определена, но които обаче допринасят за разпространението на информация за психофизичната манипулация с жертвите на отвличания. Още веднъж може да се подчертае, че въздействието върху човешката раса от феномена НЛО е неоспоримо, но неговите методи са безупречно маскирани чрез дезинформация, артефакти и обработка на съзнанието на хората в контактни ситуации".
Както виждаме, чипирането на човечеството от страна на НЛО изобщо не е фантазия или въображение на умствено болни хора, а обективна реалност, потвърдена от множество научни изследвания на импланти, имплантирани в телата на хората след контакт с НЛО. Каква е истинската цел на това глобално имплантиране или чипиране на хора? Най-вероятно - упражняването на контрол над тяхното съзнание и задържането им в границите на стереотипите на поведение и догми, които не насърчават истинското пробуждане и осъзнаване.
Ненапразно и слугите на нехуманоидния ум - световният елит, направиха програмата за чипиране на човечеството една от задължителните точки за установяване на "нов световен ред" - тоталитарна полицейска универсална държава, в която хората получават ролята на бездумни и напълно контролирани биороботи-роби. Но дали се нуждаем от това и трябва ли да се примирим с незавидната роля, която ни отреждат паразитните и сатанински сили? Или може би можем да изберем съвсем различно бъдеще за себе си? Никой не е отменил божествения принцип на свободата на волята.
събота, 14 октомври 2017 г.

Веригите от преживявания и полярностите

Вашият Висш Аз иска преживявания и от Тъмната и от Светлата полярност. Веригите от преживявания се структурирани и в Тъмната и в Светлата полярности. ДНК командите, които извънземните са поставили в земните хора, изключително много ограничават свободата на изразяването и на Тъмното (военното, физическото и парично робство, системите за задлъжняване и т.н.), тъй като това тук е Тъмен сектор на галактиката. Всяка верига от преживявания, която трябва да преодолеете - от най-ниската инкарнация през Събудената Финална Инкарнация, се изразява и с Тъмни и със Светли течения. Вие ТРЯБВА да преживеете/усвоите добре Тъмното, за да сте в състояние да прекъснете Тъмния сектор на веригата. Ако сте преминали само през едната полярност, значи сте разединили само половината от веригата.
Прекъсването на веригите отнема множество инкарнации. Главните вериги, като религия, подстрекателство към война/патриотизъм и социалната конформност (живеене за другите) имат толкова много преживявания и вариации, че вие най-вероятно няма да скъсате ВСИЧКИ елементи от ВСИЧКИ тях преди да стигнете до своята Събудена Финална Инкарнация. За да постигнете Баланс, вие трябва да потопите себе си и в Тъмното и в Светлото, защото иначе няма да сте в състояние да ги оцените като това, което те са и да знаете как да ги смесите така, че да се стигне до Баланс. След като сте постигнали Баланс, можете да бъдете обградени от калта и на двете полярности, но да останете незасегнати от тази кал.

Ходих на едно събиране край Ню Йорк. С удивление констатирах, че то беше предимно Тъмно. Обсъждаха се научната фантастика и ужасите. Участниците бяха много горди с това, че принадлежат към Тъмните, което им прави чест. Това, което на мен не ми харесва, обаче, е когато виждам Тъмните в овчи кожи, тъй като това е преднамерено заблуждаване (както при Адолф фон Буш, например). На това събиране привържениците на Тъмните смело заявяваха своя път – имаше тениски и стикери „За-Смъртта”, които ме разсмяха. Един човек, облечен целия в черно, носеше черна якичка на врата с верига на нея, която една държеше, а той пристъпваше покорно след нея (точно в стил Орион). Няколко души се бяха нарисували като влечугоподобни. Един рисуваше половината им лица със зелено и даже им даваше жълти контактни лещи като част от ефекта. Смърт, кръв и зъби имаше навсякъде, НО поведението на участниците не беше застрашаващо. На гърба на едно 12 годишно дете пишеше „Смях се с Луцифер на въртележката на Сатана”. Бях сред хора, които не се извиняваха за това, което бяха. Привържениците на Светлите никога не могат да оценят тези хора и винаги се опитват да ги „спасят”. Балансът, обаче, цени това, защото заедно със Светлината води към Баланс.
Тези хора с едновременно инкарниращи Висши Аз накрая ще преминат отвъд Тъмната полярност, а Светлите, които решат, че искат нещо повече, ще преминат към Тъмните. И едните и другите са част от една и съща верига от преживявания. Когато скъсате дадена верига, вие спирате да се ангажирате в изключителните дейности на която и да е от страните. Това е скъсването. Това, което първоначално правите, е да смесвате полярностите, което кара веригата да престане да съществува за вас. Докато успеете да смесите двете полярности в една група, не можете да скъсате веригата. Ако ви преследва чувство на вина, това е Светлия сегмент от вашата верига. Това е много разрушително и е нещо, което отнема ДЪЛГО време, докато се скъса. Ако сте водени от желанието да причинявате ненужна болка на другите, това е Тъмния импулс.
След като сте скъсали дадена верига от преживявания, това не ви прави неутрален по въпроса. От позицията на Висшия Аз това би било липса на чувство и ОПРЕДЕЛЕНО би било недостатък. Целта не е да се отстраните от преживяването и от емоциите, а да извличате полза от тях и да ги преработите в Баланс. Много по-лесно е да избягате от тези преживявания, отколкото да се изправите лице в лице с тях и да ги преодолеете. Информацията в този сегмент е нещо, с което трябва да се справите през целия си инкарнационен цикъл, а не само в няколко инкарнации. ВСИЧКО ще ви стане ясно на етапа Събудена Финална Инкарнация.

Вал Валериан

четвъртък, 12 октомври 2017 г.

Интернет се контролира само от 14 души със 7 секретни ключа

Това може да звучи като сюжет за шпионски роман , но е истина : Целият Интернет се контролира с помощта на седем действителни физически ключове. И наскоро с участието им се състоя изключително секретен ритуал, който се нарича „церемония на ключовете“.
Хората, провеждащи церемонията, са част от организацията Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). ICANN е отговорна за присвояване на цифровите интернет адреси на уеб сайтове и компютри , както и превръщането им в нормални уеб адреси, които хората пишат в своите браузъри. ICANN пази таблиците за съответствие на числовите адреси (с които по-лесно работят компютрите) и думи ( което е по-удобно за хората) .

Ако някой някога поеме контрола над базата данни на ICANN , той може – буквално – да контролира интернет. Например , той може да насочи хората към фалшив банков сайт , вместо към реален и да получи достъп до техните финансови акаунти.

От друга страна, ако се случи някакво непредвидено бедствие, базата данни на ICANN ще трябва да се възстанови. Поради това организацията е намерила начин да го направи, без да се фокусира твърде много контрол в ръцете на един човек. ICANN избира седем души, като пазители на ключовете и дава на всеки от тях истински ключ към Интернет. Тя също така избира седем резервни ключодържатели: общо 14 души .

Тези физически ключове отварят сейфове, разпръснати по целия свят. Вътре в тези сейфове има смарт карти . Чрез комбинирането на тези седем смарт карти, може да се получи „мастър ключ“. Мастер ключ е компютърен код, който дава достъп до базата данни на ICANN.

Четири пъти годишно, като се започне през 2010 г., седем притежатели на ключове, се срещат на церемония с ключове, на която те генерират нов мастър ключ – нова парола.

Мерките за сигурност по време на церемонията са безпрецедентни. Малцината журналисти, които някога са били допускани до нея, описват, че процедурата включва преминаване през серия от затворени врати , оборудвани с кодови брави и скенери за пръстови отпечатъци, за да се влезе в залата, която е напълно защитена от всякакви електронни комуникации.

Групата провежда церемонията с ключовете, и след това напуска стаята по един.  http://www.burgasnews.com/ezoterika-i-misterii/69946-internet-se-kontrolira-samo-ot-14-dushi-sas-7-sekretni-klyucha

понеделник, 9 октомври 2017 г.

„Станцията за повторно навлизане” и „Светлия Капан”

Един от участниците при Монро пишеше за астрално преживяване с това, което той нарича „Станция за повторно влизане”, управлявана от „Директор по влизанията”.
Първото нещо, което трябва да направи впечатление на читателите на Матрицата, е терминът „Станция за повторно влизане”. Ако е „повторно влизане”, значи е от пътя на последователните инкарнации. Едновременните инкарнации НЕ „влизат повторно” и не се „връщат”! ЕДИНСТВЕНО последователните се ангажират в тази дейност.
Второ важно нещо е, че както изглежда тя се управлява от Директор по влизанията – това същество е друг външен контрольор. Външните същества обичат да се опитват и да объркват/манипулират Напредналите инкарнации, особено когато те се вкопчват във философията на Светлите.
Устройството за повторно влизане е описано като нещо с формата на камбана. Тази форма, гледана от Земята, е именно онзи Светъл Капан, който е описан в Матрицата 2. Въпросният директор говори за това, че инкарнациите губят своята памет. Светлият Капан е поставен, за да примамва духовете на онези, които току-що са умрели така, че те да могат да бъдат вкарани в инкарнациите на хванати в капан същества, избирайки да направят това, което искат да направите вие. Подтискането на паметта е част от този ефект. Това не е като участието на Висшия Аз в едновременния път.
Цялата тази концепция също се захранва от сценария за фалшивото линейно време, защото за инкарнациите се казва, че очакват инкарниране. Този път е на последователните инкарнации. Освен това целта на Играта изобщо не се споменава. Говори се за пояси около Земята, както в материалите на Монро, но не се споменава нищо за това какво създават мислите на планетите на извънземните. В техните светове няма пояси, освен това, че някои от тях са доста плътно населени. На Земята поясите не пречат на последователните извънземни да си спомнят своите минали инкарнации, защото изборът на път от страна на Висшия Аз е онова, което определя дали ефектът на пояса ще заработи, или не. Когато в бъдеще Монро докладва, че тези пояси вече не са около Земята, причината за това е, че Земята е приключила своята функция като свят за едновременни инкарнации. Поясите ги няма, защото вече липсва причината, поради която ги е имало. Те не са негативни странични продукти, както Монро би искал да вярваме. Те са част от структурата на Играта по отношение на едновременните инкарнации.
Дезинформация постъпва както от астрала, така и от физическата повърхност. Има ги тези от 4-та плътност, които работят, за да държат едновременните инкарнации заспали или да им отвличат вниманието. Докато Монро дава само ограничено обяснение относно тези пояси, той не прави още една крачка напред, за да направи посредством своето обяснение връзка с Играта. В края на краищата, той е замесен с „бившите” правителства. Нивата на Средно-Напредналите, особено Светлите, „маркират” за онези, които искат да манипулират земните хора, поели по пътя на едновременните инкарнации. Когато започнат да се щурат из астрала, те никога не знаят кое опортюнистично същество ще се опита да ги използва. Това е част от ТЕХНИТЕ свързани с ученето преживявания. Както и вярването в „реинкарнацията”, което е явление типично за последователните инкарнации, към което се придържа дадена едновременна инкарнация, така и тази върви по улица без изход. Правилният тренинг преди да играете в астрала е от съществено значение. Ако вашата философия е светлата полярност, те ще имат възможност да се позанимаят с вас – например като ви се представят с крила. Астралът не е място за наивници.

Вал Валериан

събота, 7 октомври 2017 г.

Около Земята има защитно поле, което предпазва паразитите? - част 2

- Но ето каква е работата. Високочестотното екраниращо поле, създадено от рептилиите, работи на границата на възможното. Защо е така? Защо не може да бъде усилено? Защото трябва да пропуска информацията на Създателя за всички живи същества. Усилването на този екран ще доведе до смърт дори и вирусите. Трябва да знаеш, че структурата на ДНК е просто приемно устройство, нещо като антена. Без космически информационен поток гените са празно пространство, те не работят. Ето защо е невъзможно да се засили високочестотната изолация на планетата до безкрайност. Разбираш ли къде клоня?
- Изглежда, разбирам. Ние, хората, трябва да се научим как да използваме информационния поток, въпреки влиянието на защитното поле, създадено от гущероподобните.
- Мисълта ти е вярна. Но факт е, че част от световното население не само на ниво инстинкти, но и на по-високо ниво може да използва информационното поле на Вселената. Хибридните раси са черната и жълтата - на инстинктивно ниво. Поради това те не са толкова сложни. А някои представители на бялата раса успяват да се промъкнат до нивото на висшето познание. На първо място, това се отнася до преките потомци на северните елфи - Орианите. Искам да кажа - носителите на хаплогрупа R1A1 ...
- Наскоро му разказах защо Свещената инквизиция е създадена от Ватикана. Разбра ли с каква цел?
- Да изгори в Европа хаплогрупата R1A1. Тъй като нейните носители имат достатъчно енергия, за да "пробият" защитния екран. Хората от хаплогрупа R1A1 са потомци на трите висши съсловия и са много слабо програмируеми индивиди.
- Виждаш ли колко просто е всичко? - отново се чу глас от печката.
- Когато знаеш, винаги е лесно. По-лошо е, когато чуваш това за пръв път. Сега нека си спомним заедно всички европейски гении. Вероятно си чувал, че сред тях няма представител на средиземноморската раса. И не защото тази раса не е такава. Работата е в друго. Гениите са тези, които са могли да се свържат с информационното поле на Вселената при условията на глобален екраниращ екран. Казано с една дума - с Рода. Спомнете си безсребърника мъдрец Солон, неговия родственик Аристоскъл-Платон, умния Хераклит, блестящия Анаксимандър, в така нареченото Средновековие - Леонардо да Винчи, Челини, Галилео Галилей, Моцарт, по-късно блестящите Ломоносов, Виноградов, Пушкин, Лермонтов, Чайковски, Менделеев, Никола Тесла и много други.
- Искаш да кажеш, че всички са имали хаплогрупа R1A1?
- Разбира се, не всички, но мнозина. Например, Пушкин вероятно е имал друга хаплогрупа, но някой е бил с него, така че защитният екран на гущерите не е сработил.
- Трябва да е била Арина Родионовна. Чрез нея Александър Сергеевич получил достъп до космическата информационна банка.
- Чакай, спомням си! - промърмори пазача от печката.
- Наистина ли носителите на хаплогрупа R1B1A2 не са способни да се борят със защитния екран? - попитах Светозар.
- Някои са способни. Например, баба Ванга или Едгард Кейси. Но забележете, Ванга беше сляпа, и затова имаше резервна "допълнителна" енергия. А Кейси работеше в сън. Използваше пълна мобилизация.
- Но Ванга и Кейси също са допускали грешки?
- Не много, но допускаха.
- А Нострадамус?
- Какво за Нострадамус? Не знаеш ли кой е той? - усмихна се мъжа. - Този френски евреин всъщност е живял наистина. Само че той не пророкуваше. Всичките му катрени са фалшиви. Специално, за да манипулира умовете на европейците. По-точно, за да програмира събитията в Европа за бъдещето. Ние не говорим за пророци и ясновидци, а за нещо друго. За хора, чието подсъзнание може да получава космическа информация, независимо от намесата. Защо се случва това? Само в случай, ако дадено лице има излишък от специална, фина енергийна връзка. Хората със северна хаплогрупа имат в излишък тази природна енергия.
- Оказва се, че глобалното екраниращо поле не е било направено за тях? - изненадано казах.
- За тях, Белослав, само за тях. Но с условието за генетично смесване ... Сега разбираш ли защо хибридните раси са интелектуално и морално малко различни. И не защото имат по-малки мозъци и са по-лоши от тях. Въпреки че от гледна точка на антропологията и физиологията всичко е така.
- Оказва се, че техният проблем е, че те не са в състояние да общуват на най-високо ниво с космическото информационно поле?
- Точно така. Антрополозите и расистите измислиха това с по-висши и по-низши раси. И наистина, това е така от гледна точка на съвременната сатанинска наука. Но всъщност всичко е различно. Нека вземем същите тибетци. Те също са хибриди и дори какви! В тях е смесена кръвта на жълти, бели и дори негроиди. Но сред тях има много ясновидци и способни лесно да прочетат всяка космическа информация. Проблемът им е само, че този народ е необразован и поради това възприема много неща мистериозно. Чудил ли си се понякога защо са различни?
- Не знаех за способностите на тибетците.
- Тогава знай. И помисли защо колкото са по-високо в планините, толкова са по-мъдри хората?
- Защо му подсказваш? - скочи от печката Дадонич. - Той вече е готов за всичко.
- Тибетското плато е по-високо от разпространението на сатанинския екран?
- Платото не е по-високо, но Хималаите са по-високи. Сега вече се изяснява защо манастирите на тибетците "се изкачват" в планините?
- Мислех си, по-близо до Бога...
- По-скоро по-близо до космоса и далеч от защитното поле. Трябва да знаеш, че тибетските манастири и храмовете на нашите предци започнаха да се строят в планините едва наскоро. Петстотин години, не повече."
Както можете да видите, Рьорих не ни измамиха, когато твърдяха, че в планините до нашето съзнание достигат по-чисти космически енергии. Особено се усеща в Хималаите и в Тибет, където те търсеха легендарната страна Шамбала. Но тогава подобен ефект трябва да се усеща и от пилотите и космонавтите. Вярно е, че пилотите не пътуват дълго на високи височини и в допълнение, тяхното съзнание се занимава с пилотиране. Но, въпреки това, някои от тях усещат странни "проблясъци" на съзнанието. Например такива пилоти бяха известните писатели Ричард Бах и Сент Екзюпери.
Що се отнася до астронавтите и космонавтите, не е случайно, че всички те  са подписали съгласие за неразкриване на информация. Въпреки това астронавтът-изследовател С. Кришевски разказваше за странните феномени на съзнанието, възникващи по време на дълги орбитални полети.
И така - този "защитен екран" действително съществува? И не е ли свързано точно с него "укрепването" на тайната програма на HAARP? Във всеки случай, нашата задача, поне на всички тези, които не са станали роби на деградиралите паразитни и сатанински "ценности", е да се опитваме да се свържем отново с Твореца и да пробием този "екран". По материали от Интернет

четвъртък, 5 октомври 2017 г.

Около Земята има защитно поле, което предпазва паразитите? - част 1

Една от основните загадки на нашата планета, която слугите на тъмнината внимателно крият от нас, е съществуването на силно развити цивилизации в далечното минало. Именно поради тази причина историческите източници бяха заменени и фалшифицирани от векове насам, както бяха укривани и унищожавани древни артефакти, които могат да ни разкрият истината. Но остава напълно непонятно как слугите на тъмнината, под ръководството на своите нечовешки господари да завладеят властта на нашата планета?
Някои от учените смятат, че причината е глобален природен катаклизъм. Но напоследък се появяват все повече и повече доказателства в полза на факта, че този катаклизъм е само последица от световна война с използването на разрушителни оръжия. За последната такава война, разделяща човечеството на два противоположни лагера е разказано подробно в древния индийски епос.
Само че тази война не е първата. Цялата тази информация е внимателно скрита от нас, тъй като не само многото религии, но и съвременната наука и култура се контролират от паразитна и сатанинска сила, състояща се от нехуманоиди и техните слуги измежду дегенератите. Основната им задача е унищожението на човечеството: първо на бялата раса, а след това на всички останали, включително на верните слуги на силите на тъмнината. А на Земята ще останат само онези, които имат в себе си рептилоидни гени. Ето защо те се опитват да организират нова световна термоядрена война.
Да разделят бялата раса на два противоположни лагера те вече са успели, както успяха по времето на Атлантида и Арктида-Хипербореа. Сега те се опитват с всички сили да противопоставят в общата война  наследниците на традициите и културата на тези две древни цивилизации, които под въздействието на системата на фалшивите ценности, наложени върху тях значително са деградирали. И най-вече това се отнася до западната "атлантическа" цивилизация, която напълно повтаря съдбата на своя предшественик.
Но как успяха да наложат всички тези лъжливи ценности върху нас? Оказва се, че след последната разрушителна война, която унищожила древните континенти, нехуманоидният разум успя да създаде над нашата планета един вид "защитен екран", който не пропуска енергията на Създателя в нашето съзнание и в резултат огромното мнозинство от хората загубиха изначалната си връзка със Създателя. След като загубиха тази връзка, хората загубиха способността си да различават истината от лъжата и затова те станаха обект на манипулиране на тяхното съзнание от страна на паразитните сили.
Всичко това е описано много добре от руския пътешественик, биолог и антрополог Г. Сидоров в книгата му "Сияние Высших Богов и крамешники". Ето какво разказва диалогът му с двама сибирски свещеници, от които получава тази информация:
"-Не само трябва да разбереш, но и да осъзнаеш, че нашето нееднородно човечество не е единствено на планетата. Всъщност Майката Земя е покорена и ние помогнахме на завоевателите по всякакъв възможен начин. Как се е случило, скоро ще ти обясня. Гущероподобните ни завладяват преди 13 000 години, след като започнали втората гражданска война. Първата била много по-рано, мисля, знаеш кога. Но тя не научила на нищо нефилимите или белите богове.
- Защо нарече нашите прадеди нефилими? - попитах аз.
- Този израз е взет от шумерската митология. Шумерите казват директно кои са нефилимте и по какво се различават от анунаките. Древната война беше ужасна, но последната беше още по-ужасна, макар че атомните оръжия почти не бяха използвани. Всички гигантски кратери от ядрените експлозии, които се намират на нашата многострадална Земя, са предимно наследство от древната война. Във втората война двете страни използват оръжията на Шива - йоносферни. В резултат на това бяха погубени три континента. Това са прочутата Атлантида, гигантският Му и нашата прародина. Нашите предци спечелиха отново. Но победата беше пирова. Потъналите континенти повдигат водите на Световния океан и вълните поглъщат свещената Ориана. Но нямаше да е толкова ужасно, ако не се случи още едно нещастие. По време на световния хаос, Големия потоп и чудовищните земетресения, нашите предци не успяха да неутрализират действията на враговете на човечеството - анунаките. Последните, като се възползваха от събитията, успяха да включат специално високочестотно защитно поле над земната повърхност.
- Какво е това поле и какво защитава?
- Ясно е, че полето е изкуствено и "защитава" човешкото ни съзнание от възприемането на космическите информационни вълни. Тук е основната победа на анунаките над нашите предци, белите богове или нефилимите. Разбираш ли от какво ни лишиха?
-Всъщност не съвсем...
- Ти не си ли представяш какво означава да откъснеш съзнанието на човек от информационната банка на Вселената? Това е краят! Няколко хиляди години агония и хората, включително нашата раса, ще се превърнат в нови видове антропоиди. Този процес вече е започнал и не може да бъде игнориран.
- Разбрах! - казах изчервен. - Разбирам всичко. Можеш ли да ми обясниш защо се е случило това?
- Отчасти мога. Работата е, че гущероподобните, по своята същност са логични, макар че главите им са огромни, два пъти повече от човешката. Надявам се, че си виждал черепите на техните антропоморфни хибриди? Огромни, удължени глави, нито хора, нито гущери?
-Виждал съм, но не съм помислял за устройството на мозъка им.
- Значи знай: при тези същества няма дясно полукълбо. Няма и епифизна жлеза. Те са само, ако мога да кажа така, с ляво полукълбо. Ето защо, за да компенсират недостига в организацията, те имат огромен брой неврони. На нас, хората не ни трябват големи глави, като на прогнилите идоли. Имаме друга организация. Защо ти е огромен мозък, когато човек с помощта на дясното си полукълбо може директно да чете информация от космическата универсална банка. И чрез епифизата лесно да я превежда в лявото полукълбо.
- Наистина ли няма механизъм за възприемане на информационните полета при рептилиите? - усъмних се.
- Има, но не е развит. Само на ниво инстинкти, като при птици или змии. Неговата роля играят отделните клетки на мозъка им. Преди това този апарат са го имали, но постепенно гущерите започнали да се приближават към материалното и интуитивното знание беше заменено с логично. Същото нещо се случва сега с нас. Истината не е всичко, но ние ще говорим за това друг път... Сега разбираш защо е необходимо, наблюдавайки гражданската война на хората, гущерите да лишат враговете си от връзката с информационното поле на Твореца?
- Определено за унищожение.
- За да се изравнят шансовете. Тъй като сме с развито ляво полукълбо, бъдете и вие същите, само че в логиката ние сме много по-силни. Ето защо вие сте обречени. Разбра ли сега тяхната стратегия?
Не казах нищо.
По материали от Интернет

вторник, 3 октомври 2017 г.

Природните катаклизми са ръкотворни?

През последните години все повече независими изследователи започват да възприемат идеята, че поне някои от ставащите катаклизми имат човешки характер. Освен това, в рамките на американския проект HAARP ("ARFA") има всички технически възможности чрез въздействието върху йоносферата на Земята за промяна на климатичните условия. И именно последните климатични аномалии ни карат сериозно да поставим под въпрос искреността на твърденията на американските власти за това, че този проект вече е закрит.
Не е случайно, че американският учен Джероу Дейвид в своята книга "Драконът се завръща: опасности от изкуствен магнетизъм" предупреждава за такива експерименти. А през 1995 г. излезе книга-изследване на Н. Бегич и Дж. Маннинг  "Никола Тесла и дяволското му оръжие", в която още тогава беше изразена сериозна загриженост относно появата на военната програма на правителството на САЩ - HAARP ("ARFA"). Ето какво пишат там:
"Малко преди смъртта си великият изобретател Никола Тесла каза, че "въз основа на напълно нов физически принцип" е способен да "запали небето" и да "разтопи самолет или кола на разстояние от 400 километра". Освен това на Тесла е приписвано изобретяването на лазерни оръжия ("лъчите на смъртта") и "електрическа пушка", откриването на резонансния ефект, способен да причини изкуствено земетресение и дори грандиозна експлозия в сибирската тайга, известна сега като падането на Тунгуския метеорит.
След смъртта на учения през 1943 г. неговите военни изобретения са били забравени - или по-скоро са се постарали да бъдат забравени. Авторите на тази книга убедително доказват, че "архивите и научните трудове на Тесла са систематично крити от обществеността" от американските специални служби, докато американското правителство продължавало с неговите революционни разработки, и че ужасното оръжие, за което изобретателят говорел, ВЕЧЕ Е СЪЗДАДЕНО!
Това е основната военна тайна на Съединените щати. Това оръжие е по-мощно и разрушително от ядрените оръжия. То е в състояние не само да свали вражеските ракети, но и да предизвика техногенни катастрофи навсякъде по света, да парализира напълно радиокомуникациите и електронното оборудване и дори да повлияе на психиката на хората. Използването на това тайно оръжие, прикрито като научна програма, заплашва с катастрофа от планетарен мащаб! ...
"ARFA" или аврорална резонансна фазирана антена е съвместен проект на военновъздушните и военноморските сили на САЩ, базирани в Аляска. Проектът е изследователска програма за изучаване на йоносферата с цел създаване на нови видове оръжия.
"ARFA" има за цел въздействие над йоносферата - слой на атмосферата, който е 50 км над земната повърхност. Извършва се с помощта на предавател, монтиран на Земята, който е антена с фазирана решетка - широко поле, установено синхронно от работещите антени ... И всичко това, за да се контролира състоянието на йоносферата.
Ефективната радиационна мощност на инсталацията в първия етап на проекта е около 1 милиард вата. Той ще бъде използван за "томография на земната кора" (т.е. за сондиране на геоложки образувания с цел откриване на подземни комплекси или залези от полезни изкопаеми), радиовръзка с подводници, въздействие върху комуникационните канали на евентуален противник, създаване на изкуствени плазмоиди в йоносферата, контрол на времето и предаване на електроенергия към различни райони на планетата, устройството може да се използва и като хоризонтален радар и дори като анти-сателитно оръжие ...
Сега е известно, че истинският обхват на приложение ще бъде хоризонтална радиолокация, средства за комуникация и разразботки по създаване на противоракетна отбрана ... Университетът в Аляска получи суперкомпютър - отново за "научни" изследвания; но тук истината е, че ресурсите на университета са били използвани за провеждане на военни експерименти по създаването на модерни оръжейни системи. Отново обществеността бе лишена от всякаква информация по този въпрос и от възможността за обсъждане".
След публикуването на тази книга започна международно разследване на проекта "ARFA", в който се присъединиха и депутати от Държавната дума, които изразиха загриженост за разработеното от САЩ "качествено нов вид оръжие в рамките на изследователската програма". Те отбелязват, че подобен качествен скок в оръжейната система може да се сравни само с прехода от студеното оръжие към огнестрелното или от конвенционалните към ядрени оръжия. Отличителна черта на това оръжие е, че обект на въздействието става околоземното пространство.
В резултат на разследването депутатите от Държавната Дума установиха, че в Съединените щати от 1997 г. насам са започнали подготовката за тестване на три нови оръжейни инсталации по програмата HAARP, разположени в Аляска, Гренландия и Норвегия. Това оръжие е в състояние "да блокира комуникацията, да деактивира бордовата електронна апаратура на космическите превозни средства, ракети, да предизвиква големи аварии в електрическите вериги, нефтопроводите и газопроводите, да оказва негативно влияние върху психичното здраве и здравето на населението на цели региони ..."
По този начин много от странните аварии на космическата и авиационната техника, причинените от човека бедствия, неадекватното поведение на масите на хората, необичайните природни бедствия могат да се окажат резултат от използването на тези оръжия, чиито компоненти сега са разположени по целия свят, а също така са инсталирани на американски плаващи платформи и военни кораби, които са в състояние да се движат във всяка точка на повърхността на океаните. Освен това, началото на проекта на пълен капацитет първоначално е планиран за периода 2001-2017 г.
Всичко това потвърждава, че заключенията на независимите изследователи относно ръкотворството на много природни бедствия и  имат съвсем реална научна и техническа основа в рамките на американския военен изследователски проект HAARP ("ARFA").По материали от Интернет

събота, 30 септември 2017 г.

ПРОЕКТЪТ ЕШEЛОН - ТОВА КОЕТО НЕ ЗНАЕМ ЗА НЕГО!

Какво представлява проект ECHELON? 
ECHELON е терминът, масово използван във връзка с автоматизираните глобални приемащи и релейни системи, разработени от тайните агенции на пет нации: САЩ, Англия, Канада, Австралия и Нова Зеландия (вероятно това е кодовото име за част от системата, която приема използващите сателит комуникации). Докато американската "Агенция за сигурност" (NSA) заема водещото място, ECHELON работи съвместно с други тайни агенции, включително Австралийския директорат по сигнали за защита на страната (DSD). Счита се, че по силата на различни споразумения ECHELON работи и със службата "Британски правителствени комуникации" (GCHQ) и с агенции на други съюзници на САЩ. 
Тези страни координират своите действия по силата на споразумението UKUSA, сключено през 1947. Оригиналният проект ECHELON датира от 1971. Но оттогава неговите възможности и приоритети са се разширили неимоверно много. Той може да подслушва и обработва много видове излъчвания по света. Всъщност, може да подслушва по три милиарда комуникации всеки ден, включително телефонни разговори, изпратени по електронната поща съобщения, информация за сваляне на информация от Интернет, сателитни предавания, и т.н. Системата ECHELON събира всички тези излъчвания безразборно, след това пресява информацията, представляваща интерес, посредством програми за изкуствен интелект. Твърди се, че ECHELON пресява около 90% от трафика, който тече по Интернет. Но точните способности и цели на проекта остават неясни. Например, не се знае дали той държи на прицел местните комуникации. Освен това, очевидно му е много трудно да следи комуникациите по оптични кабели. Как работи този проект? 
ECHELON събира данни по различни начини. Използват се масивни наземни радио- антени за приемане на сателитни предавания. Трафикът по някои сайтове се проверява. Тези антени са разположени в САЩ, Италия, Англия, Турция, Нова Зеландия, Канада, Австралия и още няколко места. 
Използват се и средства за прихващане на "изтекли" излъчвания между градовете. След това, тези сателити излъчват информацията надолу към центровете за обработка на Земята. Главните центрове са в САЩ (близо до Денвър), Англия (Менуид Хил), Австралия и Германия. 
ECHELON приема и излъчвания по Интернет и използва много "подслушващи" устройства, които събират информация от пакетите с данни докато те пътуват по Интернет, посредством няколко ключови връзки. Използва и търсещи програми, за да сканира за уеб-сайтове, които могат да представляват интерес. Освен това, използват се и подводни устройства - за прослушване на кабелите, пренасящи презокеанските телефонни разговори. Според публикувани доклади, американските водолази са поставили следящи устройства на подводните кабели. Едно такова е било открито през 1982, но останалите очевидно функционират неоткрити. 
Засега не се знае дали могат да се подслушват и телефонните кабели. Ако горните методи не свършат работа, има и други. Държавите, имащи споразумение по този проект, обучават специални агенти за поставяне на множество специални устройства за събиране на данни. Едно от тях е комплект за обработка на информацията с размерите на дипломатическо куфарче. Друго подобно представлява радиоприемник с големината на кредитна карта. 
След събирането на този суров материал, ECHELON го проверява посредством системата "DICTIONARY" ("Речник"). Това е специална система компютри, която намира съответната информация по ключови думи, адреси и т.н. Тези търсещи програми помагат за сравняването на голям обем излъчвания, преминаващи ежедневно през мрежата на ECHELON. Тези програми дават възможност на потребителите да се съсредоточат върху всяка специфична тема, във връзка с която се търси информация. 
Ако такъв проект съществува, защо досега не съм чул нищо за него? Правителството на САЩ е стигнало до крайности, за да запази този проект в тайна. До ден днешен, американското правителство отказва да признае, че такъв проект изобщо съществува. Ние знаем, че той съществува, защото правителствата и на Австралия и на Нова Зеландия признаха този факт. Дори при наличието на тези признания, обаче, официалните власти на САЩ отказват да коментират темата. Тази "стена от мълчание", обаче, започва да се руши. 
Първият доклад за проекта е публикуван през 1988. В допълнение, освен признанията на Австралия, в Европейския парламент са получени два доклада, които описват дейностите по този проект. Така се появиха стряскащи доказателства, че възможностите на проекта може би са прекалено подценявани. В първия се говори, че той цели предимно цивилни лица. Установено е, че за разлика от многобройните електронни системи за шпиониране, разработени през студената война, проектът е предназначен предимно за не-военни обекти: правителства, организации и бизнес в буквално всяка страна. Системата приема огромни количества комуникации и след това отделя ценното чрез средства за изкуствен интелект от типа на "Мемекс" - по ключови думи. Петте държави си делят със САЩ резултатите. Всяка от тях осигурява речници на останалите, ключови фрази, хора и места, за откриване на допълваща информация при тях, което се изпраща на поискалата информация страна. Освен информация за потенциални терористи, се събира и много друга информация - например за държавите, участващи в преговорите на GATT. Установено е, че засега основните приоритети на тази система продължават да бъдат военното и политическо разузнаване. 
При подслушването на телефони, процедурата е известна като "Мантис". При телексите се нарича "Мейфлай". 
Програмата се използва и за даване на предимства на американски фирми пред конкурентните им фирми, както и за икономически шпионаж. 
Първоначално, програмата е създадена в името на националната сигурност, но на практика се занимава и с много други дейности, включително с подслушване и на частни лица - например под нейно наблюдение е била принцеса Даяна. Не съществува начин, по който да се знае с точност с какво се занимава и за какво се използва ECHELON. Не е ясно доколко е причинил вреди на частни лица. Разбира се, и други страни, например Русия, Франция, Израел, Индия, Пакистан, както и редица други, също събират информация по подобни начини, но ECHELON е системата, която е най-голяма от този вид. Другите страни нямат средствата за да се ангажират с толкова мащабно събиране на информация, каквото се провежда в САЩ.

четвъртък, 28 септември 2017 г.

В. Серкин за влиянието на съзнанието върху реалността

В последно време за влиянието на съзнанието върху обкръжаващата ни действителност говорят не само от теоретичните физици, които признават, че съзнанието в нашия свят играе огромна роля, и то не само по отношение на "наблюдателния ефект", свързан с микросвета (Прибрам, Путхоф, Тарг, Бом, Талбот и др. ). Теорията за съзнанието през последните години става все по-популярна и сред психолозите. Един от тези учени, които говорят за значението на съзнанието за нашата реалност, е професорът от Северния международен университет и автор на повече от 80 научни труда В.Серкин, който отбелязва, че съществуващите теории в психологията не обясняват ролята на съзнанието и променените му състояния в проявлението на екстрасензорни способности и парапсихологични явления.
Така например, в едно от произведенията му, озаглавено "Теорията на активността на съзнанието", той пише: "Чрез своята дейност човек променя действителността, т.е. реалността е частично зависима от нашата дейност. Следователно няма "обективна реалност, независима от нашето съзнание" и нашите действия, което предвид системната природа и взаимовръзките във Вселената определя по нов начин проблема за отговорността на субекта в процеса на съзнанието. Различните състояния на човешкото съзнание се сглобяват в едно интегрирано самосъзнание с помощта на неговата текуща и развиваща се система от дейности. Новите състояния на съзнанието (и новите знания) се генерират не от самото съзнание, а от развитието на човешката дейност.
Съвместната дейност генерира съвместно съзнание (идеален атрибут на съвместната активност) и съвместна телесност (инструменталност, материална характеристика). Включването на различни участници в социалните дейности обуславя прозрачност (в границите - ноосферност) на съзнанието. Необяснената досега от науката зафиксирана парапсихологична феноменология може да се изучава според схемите на структурите на индивидуалната и съвместната дейност - като нейни процеси и продукти, като следствие от процесите на нейната прозрачност и непрекъснатост...
Понастоящем са натрупани милиони факти (трансперсонален, религиозен и психотехнически опит, неочаквано познаване на древните езици, които не са изучавани от човека, предсказания за бъдещето, "излизания от тялото" и пътуване на съзнанието, телепатия и телекинеза и т.н.), много от които са обективно фиксирани въз основа на строго позитивистични изисквания и са подкрепени от свидетелствата на авторитетни учени. В същото време преобладаващото мнозинство от всеобщо признатите в света теории за съзнанието (Акопов 2007, Аллавердов 2000, Бехтерев 2001, Денет 2004, Сеарл 2002, Чалмърс 2013, Велиманс 2009 и др.), не дават обяснение на тези факти.
Например, човек е в състояние на клинична смърт и в периода, когато напълно липсват всички физиологични и свързаните с тях неврокогнитивни процеси (показатели на електроенцефалограмата и всички други процеси), в състоянието на излизане от тялото той наблюдава какво се случва и след излизане от състоянието на клинична смърт докладва какво се е случвало като цяло, както и конкретните факти и подробности за ситуацията (Ревонсуо, 2013). По-нататъшното пренебрегване на феноменологията на психичните явления, която не се обяснява със съществуващите теории, няма да доведе до изчезването на тези явления, а може да доведе до загуба на научния статус на самата психология.
В методологията на науката принципът на абстракцията за опознавания субект (независимо от резултатите на наблюдателя) отдавна е признат за несъстоятелен, но при изграждането на модели и теории за психологията много изследователи все още се опитват да го следват. При конструирането на теории за съзнанието, принципът на абстракция на опознавания субект води до абсурд - опит за конструиране на теории или модели на съзнание, независими от субекта на процеса на съзнанието. Именно тези абсурдни теории днес са общопризнати".
Защо са абсурдни? Защото човекът и Неговото съзнание са част от вселената, а не напълно изолирана система. И това означава, че в рамките на Вселената човек взаимодейства с всичките нейни елементи и структури. Следователно, просто няма "обективна" реалност, независима от нашето Съзнание. И именно с променените състояния на съзнанието са свързани всички тези "свръхестествени" явления, които официалната наука толкова яростно отрича, примитивно опитваща се да сведе всичко до "халюцинации" или "измами и шарлатанизъм".
А такъв примитивизъм оказва неблагоприятно въздействие върху авторитета на самата наука, която вместо сериозно изследване и изучаване на необяснимите за сега явления и феномени на съзнанието, усърдно се опитва да не ги забележи. Или все пак ги изучава или дори използва на практика, но само в рамките на тайни изследователски програми и тайно от цялото човечество? И ако това е така, тогава дейността на различни "псевдо-научни" комисии може да се разглежда не като заблуда, а като умишлено фарисейство и лъжа, насочени към укриване на "забраненото" знание за човечеството. Само че кой обяви това знание за "забранено" за нас? Да, същите тези паразитни сатанински сили, които контролират световната банкова система, медиите, правителствата и дори самата официална наука. Защото, докато остават "забранени", тези знания им позволяват да продължат да държат властта над измаменото от тях човечество.
От това можем да направим едно съвсем очевидно заключение: кои всъщност са всички тези "борци с псевдонауката" и как можем да изхвърлим от нашето съзнание мъглата на илюзорната глупост, наложена от тези сили. Именно за това трябва "забраненото" знание да стане достъпно. Тъй като това не е безкрайно преследване на богатство, слава, сила и удоволствие, а е развитието на собственото ни съзнание, разкриващо пред нас вратите на неговите феномени и правещо напълно ненужни "играчки" много от "патериците" на технократската реалност.По материали от Интернет

вторник, 26 септември 2017 г.

Проклинайки, бъдете готови за последиците - От любов до омраза

Може да не вярваме, че Земята се върти около Слънцето, но това няма да засегне силата на гравитацията и промяната на деня и нощта. Същото се случва и със тайното знание. Няма значение дали човек вярва в силата на магии, заговори и проклятия, те пак ще действат.
Александър и съпругата му живели в брак повече от десет години. Особено не се карат, но както се оказа, и любовта им не е грандиозна. Женили са се рано, както казват хората "на зелено". Александър е обикновен работник, не сваля звезди от небето, но всеки месец донасял стабилна заплата в къщата. Дори в тежките кризисни години, специалността му като водопроводчик позволява на семейството да живее нормално. Валентина, съпругата му, през целия си живот работи пряко сили две години. През останалото време тя "възпитава" дъщеря си и съпруга си.
Александър вече се бил примирил с факта, че в живота му не се случва нищо особено. Трудна работа, вечно неудовлетворена съпруга, капризна дъщеря и ежеседмични пътувания до вилата на свекървата и тъста - това е негов рутинен живот в продължение на много години. Но един ден, връщайки се от работа, той качил на колата си една жена. Скромна, стилно облечена дама, харесала му. Той също се харесал жената и тя оставила на Александър своите координати. Така започнал техния роман. Татяна била разведена, живеела сама в двустаен апартамент, нямала деца. Всеки ден Александър все повече разбира, че семейният му живот се превръща в бреме за него. Той решава да не се крие повече и казва на Валентина, че я напуска. Мъжът събрал нещата си, казал на съпругата да подаде молба за развод и се приготвил да си тръгне. Съпругата му мълчаливо го изслушала и му хвърлила пълен с омраза поглед с думите: "Ще съжаляваш", а после го изгонила!
Изминал един месец и върху Александър се изсипват много неприятности. Отначало той едва не умрял на работа: един варел с кипящ битум паднал върху него от голяма височина. Мъжът едва успял да скочи, а върху дрехите му паднала само капка гореща субстанция. Няколко дни по-късно колата му бива открадната. Новата му спътница в живота също започнала да има нещастия: тя била освободена от работа без обяснение и основание, а по-късно жената с нервен срив стигнала до болницата.
Александър споделил проблемите си с колегите. Някой от мъжете предложил версията, че това са трикове на бившата му съпруга. Тя е проклела съпруга си или се е обърнала към "знаещи" хора за помощ. Александър отхвърлил това обяснение. Той никога не е проявявал голям интерес към мистицизма, не вярвал в чудеса, магии и проклятия. Но проблемите продължили: майката на Александър, която живее в друг град, се разболяла. Трябвало да вземе неотложен отпуск и да отиде при нея. Той взел кола от приятел и попада в сериозна катастрофа. Това било последната капка. След като излиза от болницата, Александър отишъл при бившата си съпруга. Тя не отрича - ходила е при магьосница и тя направила на бившия й съпруг магия. Сега той трябвало да плаща през целия си живот за това, че е напуснал семейството. Александър бил ужасен. Помолил жена си да поправи ситуацията. Но тя просто се засмяла и затръшнала вратата.
След известно време от бившата свекърва мъжът научил ужасни новини. Валентина е смъртоносно болна. Тя се разболяла, след като отишла при вещицата, за да поиска съпругът й да бъде наказан. Бившата съпруга помолила Александър да й прости. Тя се разкаяла за делото си и казала, че е била предупредена - цената за магията може да бъде твърде висока. Но тогава Валентина била заслепена от омраза и изгаряла от желание да отмъсти. Сега самата тя плащала за злобата си. Тя има млада дъщеря и възрастни родители, а кой ще се грижи за момичето, когато тя остане без майка. Жената казала, че след като научила за диагнозата си, тя се втурнала към вещицата и я помолила да отмени магията. Но и било казано, че нищо не може да се направи, за да се "отмени". Може само да моли за прошка този, когото е искала да убие. Александър простил на жена си, но завинаги я зачерква от живота си.
Сега човекът знае - законите на Вселената действат еднакво за всички, а неверието в тях не освобождава от наказание за лоши дела. И злото винаги се връща в троен размер на онези, които са го породили.


По материали от Интернет

неделя, 24 септември 2017 г.

Законите на физиката се различават в отделните части на Вселената

Според изследване електромагнетизмът варира в зависимост от местоположението. Изследването поставя под съмнение един от най-фундаменталните принципи на науката - че законите на физиката остават постоянни в цялата Вселена.

Проучването установява, че електромагнетизмът, една от четирите познати фундаментални сили в природата, изглежда се различава в отделните части на Вселената.

Различни стойности на електромагнетизъм за първи път са наблюдавани преди десетина години от Джон Уеб и Виктор Фламбаум от австралийския университет на Нов Южен Уелс. До различните стойности те стигнали след анализ на наблюдения на голяма площ в небето от обсерваторията Кек в Хавай.

Броят на наблюденията на електромагнетизма вече се е удвоил, а стойностите му се измерват в около 300 далечни галактики.

"Резултатите ни учудиха", казва Уеб в съобщение до медиите. "В една посока - от мястото ни във Вселената - електромагнетизмът постепенно отслабва, но в обратната посока постепенно се усилва."

Ако откритието бъде потвърдено, ще има съществени последствия за нашето разбиране на времепространството, тъй като откритието нарушава един от основните принципи, залегнали в Обща теория на относителността на Айнщайн, обяснява Уеб.

"Плавните постоянни промени в електромагнетизма може да означават и че Вселената е много по-голяма от наблюдаемата й част, вероятно безкрайна", допълва Фламбаум.

Това изследване може да има дори още по-широко значение.

"Друга популярна за момента идея е, че съществуват много вселени, всяка от които има свой собствен набор от физични закони", казва Майкъл Мърфи от Техническия университет "Суинбърн" в Австралия.

"Дори една незначителна промяна в законите на природата означава, че със създаването на нашата вселена те не са били фиксирани", продължава той. "Законите на природата, които виждате, може да зависят от "адреса във времепространството" - кога и къде живеете във Вселената."

Уеб допълва, че откритието също може да обясни защо изглежда, че законите на природата потвърждават съществуването на живот.


"Отговорът може да е, че други региони на Вселената не са толкова благоприятни за живота, какъвто го познаваме, и че законите на физиката, които измерваме в нашата част от Вселената, са просто "местни подзакони". А в такъв случай не е особена изненада да открием живот тук", заключва той.

Изследването е публикувано в Physical Review Letters.

http://www.epochtimes-bg.com/2011-04/2011-11-10_02.html

четвъртък, 21 септември 2017 г.

Общото биомагнитно поле, като склад за съхраняване на информация

Колкото и да е голяма, паметта на една кибернетична система винаги ще бъде ограничена. Според степента на важност за живото същество и обществото изобщо цялата информация може да бъде разделена на три типа:

image
1.Информация, изискваща незабавна обработка и вземане на решение, от което следва претворяване на това решение в действие.

2.  Информация, която ще изисква обработка в близко време в интерес на по-нататъшното развитие.
3. Информация, която няма практическо значение, възприета е просто защото е предадена от някого.
imageАко създадената от нас кибернетична система е тъй съвършена, та да може да разбере, че при недостиг на памет е по-важно да съхрани само информацията от първите два типа, тя би освободила за тях паметта, запълнена с информация от третия тип. В течение на времето това вече няма да е достатъчно дори за информацията само от първи тип. Тогава промените в околната среда ще протичат незабелязано за нея, което би довело до гибел самата система. Какъв е изходът? Какви качества трябва да притежава тя, за да оцелее?
За целта е нужно системата да бъде снабдена с предавател и да бъдат поставени ретранслационни станции, за да не затихват излъчените сигнали в пространството и времето. Само при такова условие нашата кибернетична система би съхранила необходимата й информация, като я излъчва и приема отново когато и е нужна, като се настройва на собствената си вълна.
Половината от книгите, съхранени в библиотеката "Ленин", не са докоснати още от човешка ръка. Сега ние съхраняваме информация в предмети (книги, магнетофонни ленти, киноленти и др.). Но всеки предмет има ограничени размери и не може да бъде превърнат в склад с безкрайно голяма вместимост, след като даже  планетата   ни  е  с ограничени  размери.   Но  ние осмисляме собственото си развитие в безкрайността на времето. Затова рано или късно ще ни се наложи да се обърнем към полето,  което  притежава  безпределни  размери.   Ще Ще ни  се наложи да  се  научим да съхраняваме  информация  и да  я получаваме  от общото  биомагнитно  поле  без  помощта   на каквито и да било механични приспособления. В противен случай бихме спрели развитието си, просто защото няма да можем да се справим с нарастващия поток от информация. Нито ще има къде да я съхраняваме, нито ще успяваме да я обработим преди да е остаряла.
В процеса на еволюцията живите същества са развили у себе си способността да освобождават паметта си за нова информация не само по пътя на "изтриване" на старата, но и по пътя на нейното изпращане в общото поле, за да може в случай на необходимост да си я "спомнят", като се настроят на собствената си, излъчена някога поради ненужност информация. Тази дейност е толкова важна и практически необходима, че трябва да бъде поставена под контрола на съзнанието.

По материали от Интернет

вторник, 19 септември 2017 г.

Проклинайки, бъдете готови за последиците - Майчина омраза

След четиридесет дни душата отива в друга сфера, недостъпна за живите. Но има случаи, когато духовете се задържат в този свят много по-дълго, отколкото би трябвало. А това не би трябвало да е така. Всички мъртви трябва да отидат там, където трябва да чакат за ново въплъщение на Земята. Ето защо дори и атеистите и агностиците трябва да бъдат погребани в съответствие с древните ритуали за изпращане на мъртвите. И няма значение дали човек е вярвал по време на живота си в отвъдния живот или не. Но понякога и това не помага.
Майката на Ирина по време на живота си не се интересува особено от съдбата на дъщеря й и нейния най-голям син. През целия си живот дамата е ангажирана с факта, че тя "успешно се е омъжила". След няколко години на съвместен живот, съпрузите й си отивали в другия свят, оставяйки на вдовицата добро наследство под формата на апартаменти в много хубава къща. Да, вторият и третият съпруг на Варвара били съседи. И двамата били сътрудници на ГУИН и живели в шикозна по това време къща срещу "Матроска тишина". С първия съпруг Варвара също не успяла да се разведе - той изведнъж умрял. Ирина нарече майка си "черна вдовица" - никой мъж не си отишъл от нея жив. Варвара мрази дъщеря си през целия си живот. Каква е причината за тази неприязън, жената дълго време не знаела.
Когато майка й остаряла, тя редовно идвала при нея: носела храна, доколкото било възможно чистела огромния и запуснат апартамент. Но всеки път майка й я обсипвала с проклятия, а купената храна давала на най-големия й син. Мъжът не работел никъде и се появявал при майка си само в деня на пенсията. С голяма трудност Ирина успява да получи подарък от майка си - един от апартаментите. Сега била спокойна - поне един имот в стария московски квартал ще бъде записан на нейно име.
Когато старицата починала, Ирина и съпругът й решили да ремонтират апартамента, за да се нанесат в жилището. Същата вечер, след като било взето решение за апартамента, починалата майка дошла при жената. Варвара помолила дъщеря си да не прави нищо с апартамента, докато не изтече една година от смъртта й. Ирина се уплашила - знаела със сигурност, че не говори насън с майка си. Това било реалност. Всичко станало късно през нощта, тя била сама вкъщи. Ирина със сигурност знае, че не си е лягала. Видяла майката в обичайната й стара рокля. Така обикновено тя обикаляла къщата. Жената решила да изпълни искането и апартаментът останал празен още една година. След изтичането на този период, Ирина и нейният съпруг все пак започнали ремонт.
Те се преместили в апартамента. Първата вечер двамата не могли да затворят очи. Къщата сякаш се опълчила срещу новите собственици: вратите на антретата се отворили с грохот, кухненски съдове падали. Винаги спокойното куче не могло да си намери място: непрекъснато се зъбело и ръмжало. Сутринта съпругът отишъл на строителния пазар, а Ирина останала сама в къщата. В даден момент жената осъзнала, че в апартамента освен нея има и друг човек. Тя влиза в кухнята и вижда майката, която стояла до печката. Майката я заплашила с юмрук и казала, че няма да допусне да се прави нещо в този апартамент. Варвара обвинявала дъщеря си, че е завладяла този апартамент с измама, че е възнамерявала да даде всичко, което е имала на сина си. Дъщерята е грешката в живота й. Просто нямала време да направи аборт от първия си съпруг. Ирина се отдръпнала с ужас. В този момент кучето влиза в кухнята и започва да лае към призрака. Видението изчезва.
Ирина не казала на съпруга си и този път. Но проблемите продължили: неочаквано се сринало добре направеното стълбище. Съпругът едва успял да се изкачи няколко крачки, когато стълбището се срутило под краката му. А когато Ирина излязла да пуши на балкона, железният парапет се разтреперил заплашително, щом се облегнала на него. Трябвало да разкаже на съпруга си всичко. Той бил много изненадан, защото погребали Варвара по всички канони и още една година след това в църквата били четени заупокойни молитви. По нейно желание не направили нищо с апартамента за година. И така, какво още иска злия дух?
Съпрузите трябвало да се обърнат към специалист по паранормални феномени. Медиумът обяснил, че всичко това може да бъде, ако починалият вярва, че неговите земни дела не са завършени. Душата на Варвара в този случай се ръководи от омразата към дъщеря й. Тя не може да приеме факта, че дъщеря й е щастлива и се справя добре. Пожизнената омраза не дава покой и в отвъдното. Специалистът посъветвал да "осветят" апартамента, да отидат на гробището и да поръчат отново заупокойни служби. Той предупредил Ирина, че с такъв агресивен дух не може да се води диалог. Не е добре да захранвате със страховете си тяхната отрицателна енергия. Следващият път, когато майката идва с проклятия, трябва да й се обърне гръб на и да се напусне стаята. Ирина и съпругът й изпълнили всичко, каквото казал медиума. Майката още няколко пъти идвала, но Ирина мълчала и се въздържала от разговор.
В резултат на това духът се предал и вече не нарушава спокойствието на новите обитатели на апартамента. Само понякога през нощта кучето продължава тревожно да се взира в тъмните ъгли на стаите и тихо да ръмжи. Ирина искрено се моли в църквата за упокой на душата на майка си и я моли да не пречи повече на света на живите.


По материали от Интернет

събота, 16 септември 2017 г.

Трите скорости на астралното тяло

Aстралното тяло може да се движи с различна скорост.
Първата е най-обикновена, естествена, при която човек се намира в съзнание и се движи из астралния свят по собствено желание или е в състояние на астрален сомнабулизъм.
При втората скорост астралното тяло започва да се движи по-бързо от обикновено - ускорява се. При това на човека му се струва, че той стои на място, а пространството наоколо лети срещу него. Усещането прилича на пътуване в скоростен влак, когато покрай вас преминават гори, поля, сгради, пътища.
Когато астралното тяло преминава през препятствие - врата например, сякаш самото препятствие се движи срещу астралния ви двойник, врязва се в него и преминава през него. В такова състояние астралното тяло оставя след себе си светлина, която обозначава изминатия път и изглежда като две ивици върху земята. При по-нататъшно ускорение той сякаш напомня на летящ метеорит с ярка опашка, която го следва. Оставайки постоянно в съзнание, човек може да прелети мигновено огромни разстояния с такава скорост.
Третата скорост е свръхвисоката скорост, с която човекът се придвижва в астралния свят, когато е в безсъзнание. Тъй като нашия мозък не би понесъл такава скорост, той изключва съзнанието, когато е необходимо да се движи на гигантски разстояния за броени секунди. Докато мозъкът едва успее да формулира отделна мисъл, астралната проекция вече ще пренесе човека до целта.
Тези скорости са приложими и към починали хора. Техните астрални тела могат да се движат със същите вариации като живите. Макар че учените спорят по този въпрос и твърдят, че мъртвото тяло винаги се движи само в безсъзнателно състояние - следователно е с трета скорост, свръхвисока. Но в отделни случаи то може да намали скоростта до средна, ако в неговата матрица все още лежи програмата на темпа на обикновено ходене или бягане. 
петък, 15 септември 2017 г.

Тестване на пощата (за климатичното инженерство, честотния контрол и оръжията на земната атмосфера)Ал Гор казва, че науката за глобалното затопляне е уредена

Документалът на Мат Ландман е своевременен и информативен филм за климатичното инженерство, честотния контрол и оръжията на земната атмосфера. Този документален филм може да бъде най-лошият кошмар на IPCC - пренасочване на фокуса от въглероден диоксид към военни / CIA-направени климатични манипулации за отопление на повърхностните температури и създаване на климатични бедствия.Въпросът за контролираните медии се простира извън FAKE НОВИНИТЕ, за да включи правителствени агенции, академични среди и извън нея. Трябва само да преразгледаме очевидната научна измама в доклада на NIST за унищожаването на "лъжата флаг" на кулите-близнаци и WTC-7.
Филмът разкрива и псевдо-научната кампания за нормализиране на неестествените химически облачни образувания в очите и умовете на студентите и на ниско-информационната общественост.
ОТ КАТРИНА до ХАРВЕЙ DHS: Контрол на ураганите чрез внедряване на аерозоли с размери Micron в циркулацията
Американското метеорологично дружество (AMS) от 2010 г. представи подробности за изследванията в областта на моделирането на аерозолните геоинженерства, ръководени от Министерството на вътрешната сигурност. Програмата включваше дискусия за начина, по който аерозолите могат да направляват пътя на урагана в допълнение към увеличаването или намаляването на интензивността. Също така е установено, че аерозолите увеличават или намаляват валежите в зависимост от разполагането. Развитието на въглеродното черно е установено, че е ефективно при интензификацията на ураганите.
Програмата за аерозол и микрофизика на урагана (HAMP): принос на HAMP
Джо Злат, Golden Research &amp Consulting, Боулдър, CO; и WL Woodley
Министерството на вътрешната сигурност попита NOAA / ESRL в Боулдър, за да организира семинар на евентуална нова научна теория и подходи за ураган модификация през февруари 2008 г. Почти две дузини учени от цял свят присъстваха и имаше редица хипотези и нови идеи представени.
CERN CLIMATE SCIENTIST вижда аерозолите, изхвърлящи джетове, високо в атмосферата
Това видео е извадка от презентацията на д-р Киркби от 2009 г. на CERN показва, че клиничните специалисти на IPCC, геоинженерите и правителствените агенции напълно съзнават, че реактивните самолети изхвърлят аерозоли в атмосферата. 
Учен от НАСА разкрива мита за теорията на конспирацията "Chemtrails".
Хелиофизикът на НАСА, Дъг Роуланд небрежно се позовава на "chemtrails", за да обясни мисията за тестване на ракетите на Wallops Island.

 От Амиша Сингх

Източник -  http://zahariada.blog.bg

сряда, 13 септември 2017 г.

С. Сал за плана "Апокалипсис" и тези, които го изпълняват

Както знаете, в края на живота си И. Нютон сериозно изучава Библията и особено "Апокалипсиса". Въз основа на анализа си той съставя някои "пророчества" за бъдещето на човечеството, някои от които вече се сбъднаха. Но това означава ли, че този учен е способен да предвиди бъдещето и че човечеството действително го очаква гибел през 2060 г., както изчислил добре известния физик?
Ето например друг физик - професор С. Сал, е с напълно различно мнение, твърдейки, че това не са "прогнози", а план за заробване и намаляване на броя на човечеството, написан и приложен на практика от Илюминатите. Ето какво каза той по време на едно от изказванията си по "Славянско радио":
"В предишните програми вече говорех за произхода на плана на Апокалипсиса, за неговата изкуствена природа и за решителната роля на И. Нютон в планирането на събитията от Апокалипсиса. А той брои датите от датата на неговото раждане. Но тъй като Нютон е виден член на "Приоратът на Цион", т.е. тогава е бил главен масон на целия свят, то този план е започнат за изпълнение от масонството по точки.
А какви са основните изходни точки? Това са създаването на световна ционистка организация, датите на световните войни, датата на "Холокоста", датата на основаването на държавата Израел. Всичко се случва в съответствие с изчисленията на Нютон. А пред нас, според него са - продължителна трета световна война, идването на Антихриста, хаос, глад, граждански войни. Ето го и края на човечеството, някъде в средата на XXI век.
Войните в този план на Нютон са жертворпиношенията, необходими за идването на Мошиах. За съжаление, Русия върви точно по този път. А какъв е краят? Краят може да се прочете в "Апокалипсис", и ако човек е запознат със съвременната физика - физиката на радиоактивните поражения, тогава той ще заключи, че краят на света ще възникне в резултат на глобално радиоактивно замърсяване. Но такова събитие вече би могло да се случи, ако "Челябинският болид" беше паднал на мястото на закопаните оръжеен уран и плутоний. Но, както знаете, той беше свален.
Понякога ме обвиняват за критичното ми отношение към "Откровението на Йоан Богослов" и дори че обиждам православните. Но в действителност "Апокалипсис" няма нищо общо със събитията от Евангелията. Всъщност, той е написан в края на ХV в. от еврейския гностик Коринт. А Коринт е име, кръстено на известния гръцки град.
А кои са тези гностици - това са членове на хомосексуални сатанински секти, които проповядват еквивалентността на Бога и Дявола, а оттук и на доброто и злото. По същото време са създадени и "Петокнижието",  т.е. Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. Но по-късно евреите успяха да добавят "Петокнижието" към християнската "Библия" под формата на "Стария завет". А "Апокалипсис" успяха да внедрят директно в "Новия завет".
Помислете за този факт: съвременните сатанисти, т.е. "върха" на съвременното масонство, членовете на различни еврейски секти мразят евангелския Христос, мразят самия текст на Евангелията и по всякакъв начин се опитват да изкривят тези текстове. А в същото време текстът на "Апокалипсис" служи за тях като програма за действие, т.е. "Апокалипсис" за тях е "свята книга". И те имат напълно различен "Христос", но вече съм говорил многократно за това.
В отговори на предишни мои участия често се твърдеше, че думите ми "са неоснователни", че "умишлено смесвам истината с фантастиката", че думите ми "противоречат на историческите книги" и на това, което казват политиците и т.н. И ме обвиняват в "мистицизъм".
Е, какво мога да кажа? Аз не съм историк или политолог. Освен това аз не съм богослов. Аз съм физик. Интересувам се от източника, т.е. от материалния носител на лудостта, която се случва в света. И когато в хода на дейността си като физик аз открих Нютонският план за "Апокалипсиса", и че този план наистина се изпълнява, напълно отхвърлих всякакъв мистицизъм и показах, че този план не се изпълнява от Бог или от дявола, а от конкретни хора, които са обладани от демони, от религиозни фанатици и от окултисти, които управляват финансите и политиката.
Също така трябва да се каже нещо и за критериите за истинността на историческите и политическите събития. За историка основното е документа. Вземете например Велесовата книга, останките от която наскоро изгоряха в пожар. От гледна точка на либералите, които мразят всичко руско, това е "фалшификат", а от гледна точка на патриотите, това е документ, свидетелстващ за античността на руската история. Но с "Хроника на отминалите години" например, ситуацията е точно обратната.
Т.е. какво става? Да фалшифицират документите историците могат както в една насока, така и в друга, т.е. да обявят събитията за истински и обратното. Зависи от техния избор. Нека ви напомня за един героичен човек като Виктор Илюхин, който разследваше и доказа, че по време на Горбачов и по-късно имаше цяла лаборатория, работеща под ръководството на академик Яковлев, "надзирателят на перестройката", която фабрикуваше архивни документи. И много от тези "документи" вече са включени в учебниците по история. Представяте ли си мащабите на фалшификациите в историята?
Но има по-сериозен критерий за проверка на истината за събитията. Това е математиката или теорията на вероятностите, т.е. ако докажем, че описаното събитие е математически малко вероятно, тогава имаме работа с фалшифициране ... А сега се връщаме към плана "Апокалипсис". Вероятността за случайно съвпадение на датите, които Нютон дава с реални събития, е "нулева". Така че това не е случайност, а реализиран план".
По този начин, всички тези невероятни "ужасни истории" за поредния "край на света" са отделни елементи на плана "Апокалипсис", чиято цел е  поробване на човечеството и намаляване на числеността му до 500 милиона души, заявено от сатанистите-паразити. Но този план в някои от своите елементи, някъде от 2011 г. започна да "буксува".
По този начин паразитите все още не успяват да разразят световната термоядрена война, нито да организират ядрен "апокалипсис" на Русия с помощта на падането на плазмоида върху ядрените съоръжения в района на Челябинск. Слугите на тъмнината закъсняват и с плана за всеобщо чипиране. Така че ние всички имаме реален шанс да унищожим този анти-човешки план. Нещо повече, времето на неустоимата сила на световния сатанински "елит" вече е приключило. Така че те бързат да ни напакостят колкото могат повече.По материали от Интернет