понеделник, 18 декември 2017 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 6

Техническо изпълнение на Управлението

На 15.11.2009 г. функционирането на основните комплекси и системи на интервентите беше унищожено заедно с всички, които ги обслужваха, т.е. с паяците и привлечените от тях. За целта бяха нужни 16 тежки години. Все още има много последствия от интервенцията, но главното, основното и необратимото е направено! Част от интервентските комплекси и обекти остава като активен трофей, защото с нещо трябва да има компенсиране за загубите във времето и в изразходваните енергии. Те вече се прилагат при решаването на творческите задачи и ликвидирането на последиците от интервенцията.
Във връзка с това, в опростен формат ще покажа как технически се осъществяваше Управлението с помощта на техните системи. Но този въпрос е обхванат и е ограничен до рамката на разбирането само на самия факт на управленското ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху състоянието на хората и последващото им поведение. Това е най-свещеното "Отвън", предавано в епоси и многобройни легенди. Техническите и технологични тънкости не са засегнати, за да не се претоварва Мозъкът на читателите. От всички Комплекси и обекти, участващи в старата система на Управление, отбелязваме само основната част, без която Управлението би било невъзможно:

№     Комплекс                цел
1       Чехов                      диспечерски пункт, основен комплекс за управление, задаване на Програмите за всички комплекси.
2       Kайлас                    Основният комплекс за управление, корекция в съответствие с програмата на мозъка на атмосферата за всички генотипи на Земята.
3       Китай, Тибет         Контролиране състоянието на атмосферата при корекцията на мозъка на атмосферата и всички комуникационни канали на обекти от тип 560, 520, 500, 440, 960.
4        Урал                         Мозъчна обвивка (31 октави) за всички генотипове (от едноклетъчен до човешки).
5         Байкал                    Система за аварийно спасяване на хуманоиди 42, 44 в случай на бедствие (евакуация от Земята).
6         Пасха                       Управление на съответствието на мозъчната обвивка и октавите от 49 до 59 за всички генотипове.
7          Kaйлас 2                Текущ (седмичен) контрол на мозъка.
8           Перу                       Основният комплекс за управление, поддръжка и съхранение на хуманоиди (за бъдеща употреба).
9           Анди                       Контрол на всички хуманоиди на Земята.
10        Кавказ                    Основният комплекс за контрол, управление на "златния милиард" - генотип 42.
11        Елбрус                    Териториален комплекс - европейска част на Русия, Беларус, Украйна, България - пълно управление на генотипа 42.
12        Казбек                   Териториален комплекс - Източен и Южен Кавказ, Централна Азия, Източна Мала Азия - пълно управление на генотипа 42.
13       Арарат                    Териториален (първият на Земята) комплекс - Мала Азия, Гърция - пълен контрол над генотипа 42.
14        Алпи                        Основният комплекс за контрол, управление на "златния милион" - генотип 44.
15        Алпи 1                      Териториален комплекс - Франция, Испания, Португалия, Италия, Западна Европа - пълно управление на генотипа 44.
16        Алпи 2                      Териториален комплекс - Източна Европа, Германия, Балтийските страни, Скандинавия - пълно управление на генотипа 44.
17       Сараево                    Основният енергиен комплекс на октавата 53.5 (попълване на решетки за всички видове лъчения). Първата атомна бомба е разработена в Германия.
18        Калифорния          Основният комплекс за подготовка на нов генотип - 46 (въведен от 2012 г.).
19        Китай, Тибет           Основният комплекс на контрола върху Земята, определящ стандартите за всички комплекси.
20        Пасха                          Kоординационен възел за контрол чрез Kaйлас.
21        Москва 960               Основен обект от Системите за Управление, всички матрици на мозъка 42, 44, 46 и Moшиах.
22        Гренландия             Управление на мозъка на атмосферата.
23         Ирландия                 Изчислителен център. Всички видове изчисления. Между другото, Ирландия е на 2-ро място в света по компютърно програмиране. В същото време Ирландия е родното място на нерешаемите математически задачи.

Достатъчно е да обърнем внимание на целите на Комплексите и това доста убедително демонстрира факта, че придружаването на всички действия в управлението от самите изпълнителни процеси не оставя никакъв шанс за липса на контрол от страна на старата система, дори в незначителни епизоди на действия и събития. Скептична гледна точка или осъждане на казаното ще означава само нежелание или невъзможност да се впуснете по-дълбоко в преценките за това. От техническа гледна точка, от първите стъпки от началото на който и да е програмен процес до практическото му въплъщение чрез изпълнителите, всичко беше под ефективното внимание на системата за контрол. Освен това, старата система имаше техническата способност както да приведе, така и да ПРИНУДИ към планираните резултати във всичко, което беше определено от рамката на различните програми, които те инсталираха.
При създаването на мозъка на атмосферата (от -2200 м до 12,400 м) бяха въведени нови честоти в първоначалните атмосферни структури. Този процес започва 2000 години преди новата ера. Строго симетричната структура на додекаедрите на самите атоми е била унищожена (някои връзки с икосаедрите са премахнати). Всяко премахване на такава връзка доведе до създаването на нов химически елемент. Ако напълно премахнем додекаедрите, ще получим икосаедрична структура на бор. Тъй като основата беше 16, 22, 28, 32 и 42 октави, именно в тези структури всичко беше заменено.
Една комбинация от октави 16 и 22 доведе до създаването на газ, a комбинацията от октави 16, 22, 28, 32, 42 - дo образуването на нефт. Белият нефт има допълнителна октава 47. В допълнение, октавите 53 бяха вкарани и в крайна сметка получиха "гърмяща смес". Но тези комбинации са междинни и не могат да бъдат използвани за формиране на мозъка, тъй като съдържат неутрализатор - сяра. Сярата е продукт на мозъка (спомнете си сярата в ушите), но в състава на мозъка не може да влезе. Но тази "експлозивна смес" има една особеност: без нея не е възможно да се направи преход към октава 56, което е крайно необходимо за всички представители на "златния милиард" в случай на извънредна ситуация, когато например е необходимо да се спасят от ядрен взрив. След намесата в структурата на атмосферата чрез интервенционната система тя все още е представена от 6 слоя:

Номер     От До                 Цел
1             -4400 -2200       Решетка на свръзката за Мозъка на атмосферата, Мозък на атмосферата
2             -2200-0              Система за контрол на атмосферата (-2200 m е дълбочината на хидрофона)
3             0  1200               Базов слой
4           1200 6200            Кумулативен слой
5          6200 12400           Материализиращ слой
6         12400 36400          Слой на защита на атмосферата

В акумулиращия слой, процесът на натрупване или отстраняване на честотите се извършва седмично, последвано от разпределението им между останалите слоеве. Във материализиращия слой всички видове хуманоиди се трансформират в материални структури (обличане на дрехи върху тях), както и материализиране на НЛО обекти след тяхното изкачване, ако е необходимо. Всеки слой, с изключение на 3 има подслоеве, в които различни структури на честотата са работили за една и съща функция.
В началния период всеки обект, от който са получени хуманоиди, формира индивидуална "шатра" за тях, в която тече развитието на тази група под контрола на обекта, без да има привързване към местообитанието. Извън "шатрата" беше невъзможно да излязат, непознати не бяха допуснати в нея.
Когато системата за управление на Земята беше въведена в състояние на ново функциониране, коригирано от интервенционистите за техните цели, всички биоструктури започнаха да бъдат свързвани  местообитание в рамките на определено разстояние от обекта. Преди всичко, тази среда се формираше от Андския комплекс, след това - от Кавказ, а от 0 година - от Алпите. Колонията от хуманоиди, живеещи в "шатрата", се наричала "етническа група", по-късно се използва термина "националност".


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.