сряда, 13 декември 2017 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 4

Третият етап на интервенцията

Условната "трета цивилизация" (всъщност, третия етап от интервенцията) има продължителност от 4070 години, т.е. от 10604 г. пр. Хр. до 6534 г. пр.н.е. Това беше най-наситеният с експерименти етап във всички области - от създаването на стабилно интервентско управление във всички течения на собственото цивилизационно развитие до опитите за въвеждане на самостоятелно създадени елементи в сферата на флората и фауната (като се вземат предвид получените хуманоидни фрагменти от Луната). Детайлите не са толкова важни, тъй като нашествениците не успяха да пресъздадат истинските подобия. Трябва обаче да се отбележи една важна точка, а именно, че Системата за контрол на интервенционистите все още не е съвършена. По тази причина истинската система за Управление на Земята НЕЕДНОКРАТНО и НЕЗАБЕЛЯЗАНО се намесваше чрез нейната управителна корекция в определени епизоди на настоящото Управление на битието на енергиите в материалния и нематериалния свят.
По този начин възникна постоянна необходимост от задължителната минерализация на прясната вода с тези възможни форми, които са се развили до настоящия момент. Това позволи до известна степен да се пресъздадат при първото сближаване някои от условията на живот в прясната вода и да се придаде на подводния свят някаква моделна структура и функционално значение, ориентирани в интерес на осигуряването на хората с протеини и минерали от воден произход. Такива незабелязани корекции се извършваха в сферата на флората и фауната и не позволяваха ИЗЦЯЛО и окончателно да се отдръпнат в своето развитие от своите протоформи.
В процеса на пресъздаване на хората през този дълъг период  експерименталните опити са много. Общо 42% (приблизително 400 милиона) пленени хуманоиди (енергийно-информационни душевни същности на прото-Човек с предишното ниво на Мозъчните 96-124 Октави) са използвани за тази цел. Какъв беше фокусът на вниманието на интервенционистите? Беше продължена само една програма "Развитие на енергийната биогенеза на клетката на плътта". За тази цел в решетките на атмосферата по целия периметър започнаха процеси за преустройство на "Мозъкът на атмосферата", за да придадат известна управляемост на съществуването на хора, без да ги прикрепят към обекти от тип 440. Но през този период той не беше напълно завършен. Много внимание беше обърнато на промените в мозъчното управление на хората чрез метаболитните процеси на плътските клетки. През този период хората са били доведени до състояние на метаболитни процеси, при условие че са пригодни и способни на месоядство (отначало без топлинна обработка на храната). За тази цел е било необходимо структурно и значително да се променят, например, функциите на панкреаса и съответно да се придадат допълнителни функции на мозъка по неговия контрол и управление върху метаболитните процеси на плътската клетка. С това информирам онези, които обичат вегетарианството и други "експерименти".
Що се отнася до коригирането на конструкцията на Мозъка на хората, всички опити бяха насочени главно към:
запазване на НИСКАТА октава на мозъка (до ниво 31 - за придаване на пълно покорство и изпълнително състояние, пресъздаване на ограничена част от логическите функции за извършване на елементарни действия и движения, изключване на бунтовно поведение в процеса на съжителство и т.н.);
продължаване на опитите за комбиниране на мозъка на хората с КОНСТРУКЦИЯТА и функциите на мозъка на интервенционистите (включително и изпратените от Луната хуманоиди - техните родствени индивиди);
удължаването на биологичния живот на човешките индивиди (от предишния етап това така и не се разви) чрез намеса в структурата на ДНК и много други.
Въпреки това, значителни резултати в реконструкцията на хората като подобия на прото-човека, но напълно подчинени - не са достигнати.
Скоро, в течение на няколко дни този етап бе спрян през 6534 г. пр.н.е., а цялата експериментална плътска основа бе премахната. По този начин т.нар. "Трета цивилизация" стигна до края си. След унищожаването й имаше подготвителен процес на програмни преинсталации от контролен характер, както и изчистване от последствията от проведените експерименти в продължение на 300 години (т.е. до 6234 г.пр.н.е.). Освен това, имаше доста промени във физическия план.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.