понеделник, 11 декември 2017 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 3

"Втората цивилизация"

Втората фаза от насилствената "цивилизация" на Земята е продължила 3150 години - от 13344 г.пр.Хр. до 10194 г. пр. Хр.
На този етап програмата "Енергобиогенезис на плътната клетка", въведена от интервенционистите (програмата "Енергоинформационна диалектика за развитие на генотипа на мозъка" все още не е формирана), е придобила по-значителна активност в усилените опити за създаване на хора (като подобия на прото-човека), защото плътта на паяците е несъвършена и неприемлива за опита да се "влезе в йерархията на развитието на цивилизацията с разумна ориентация" (както и конструкцията на техните мозъци). За тази цел интервенционистите използват 21% от заловените хуманоиди (душевни същности), т.е. около 200 милиона души (от състоянието на тяхното битие на пленници не във физически план). Основният акцент бе поставен върху управлението на мозъка на хората от първичното енергийно излъчване (с контролиращ характер) чрез обекти от тип 440. Поради тази причина, всички настанени хора са се формирали в обсега на тяхното излъчване.
Тъй като резултатите бяха постигнати, бяха направени опити да се комбинира плътта на хората (телата на хората във физическия план на тяхното съществуване чрез изграждането на Мозъците им на ниво и при условията на прехвърляне към ниски октави до 31) с възможностите за сходство с мозъка на паяците. Това бе във фокуса на вниманието.
Специално внимание на интервенционистите е насочено към опитите да се намесят в модела на ДНК, удължаването на биологичния живот на индивидите (средната продължителност беше достигната само до 18-22 години), корекцията на метаболитните процеси на плътната клетка, опитите да се прехвърлят метаболитните процеси в условията на месоядното хранене на хората и много други. Но човекът не се оказа толкова прост за възможността лесно да се "скрои" неговоо подобие, защото той е плод на творението на Създателя! В тази връзка интервенционистите не са постигнали значителен напредък. Те също въплъщават други програмни процеси за промяна на обкръжаващата реалност.
Водата придобила само прясно състояние. Нейното количество е увеличено с много преобразувания, предишните минерални примеси практически вече не съществуват. Освен това, тя е носител на тритий. Програмата за задължителното наличие на тритий във водата бе устойчиво вменена, чрез промяна на честотните характеристики и плътността на съдържанието му във водата, като източник и носител на енергия, за да се гарантира функционирането на Мозъците на хората на ниско ниво на октавата. Създадени са вид "тръби" с диаметър 300-400 м за пренасяне на вода до обекти, които също изискват тритий (тези тръби съществуват и до днес на дълбочина от -2200 м до -3000 м). Водата беше силно наситена с тритий.
Повърхността на самата планета претърпя ИЗМЕМЕНИЕ, на този етап нивото на грундиране на повърхността на планетата беше "повдигнато" още и достигна стойността h = -3000 м (спрямо днешното ниво). Сухопътната география се е разширила значително. Проявява се известно подобие на континентална разграниченост на земната повърхност. Но това е само първичното сходство, което лишава от илюзии много от днешните геофизици, чието познание за географското разграничение на повърхността на нашата планета се основава на теорията за разделението (и съответното по-нататъшно "пътуване" на континентите в различни посоки) на части.
Истината за образуването на континентите обаче се опира на "земеройната база" като на неоспорим факт, и на следите от интервенции, а не на теорията на разрастването и пътуването на цели континенти.
С разширяването на континенталните райони, от страна на нашествениците започнаха АКТИВНИ опити за формиране на флората и фауната като сложен елемент и процес от общото "цивилизационно" развитие на Земята. В допълнение към съучастното положение на флората и фауната при осигуряването на храна и организирането на живота на хората, беше необходим активен процес на тяхното съучастие в образуването на минерали от природно естество. По принцип всички опити за възстановителна реанимация, особено във фауната, бяха обречени на НЕУСПЕХ. В развитието на флората не е било възможно възстановяване на предишното й състояние, причината за всичко е фундаментална промяна в основните константи в целия интервентски възглед за битието на енергиите. Цялата обкръжаваща действителност се промени съществено. Бившата програма за управление на "синтезата" на дървета и растения не би могла да съществува. Структурата на новите химически елементи не позволила да стигнем до почти никаква прилика в сферата на флората. Така нашествениците започнаха да формират ТАКАВА флора, която беше получена като някакъв ХИБРИД от миналите и привнесените процеси за контрол на синтеза. Настоящите специалисти в областта на флората все още са изненадани от това колко рязко и фундаментално в това далечно време се променило нейното състояние. Те се опитват да открият причините за такива резки промени в нестабилността на климатичните условия, без да са сигурни в това. А причините са съвсем различни. Имаше активно експериментално търсене на най-целесъобразния асортимент в областта на флората за прехода към сложните процеси на бъдещи промени, особено свързани с развитието на хората, съвършенството на разума им и разума на планетата и т.н.
На този етап започна активното ФОРМИРАНЕ НА ПИРАМИДИ като основен приемо-предаващ аксесоар за функционалната работа на обектите и управленските комплекси. Височината на пирамидите не надвишава 8820 м (с изключение на пирамидите в Бермудския регион, h = 840 м ÷ 9940 м), а конструкцията (и формата, включително) се определя от предназначението и функциите на обекта или комплекса, поставени под него. След като създаването беше завършено, пирамидите започнаха да бъдат покривани с пясък. Отделни незасипани пирамиди са създадени в различен вид тяло, например под формата на планина (Кавказ, Алпите, Тибетски хребет, Андите и др.).


Поради негативните резултати от "цивилизационното развитие" в частта, свързана с хората, тази така наречена "Втората цивилизация" беше ликвидирана за няколко дни. Всички ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ОСОБИ бяха ликвидирани за няколко дни. В края на втория етап на интервенция в цивилизационното развитие на Земята, в продължение на 200 години стана процеса на подготовка на програмата и частична корекция на функциите на Управление на създадените Управляващи Комплекси и (спуснатите) обекти за преминаване на всички следващи процеси (промени) към Трета фаза. През това кратко време с няколко "доставки" от Луната бяха прехвърлени първите образци на "родните" (лунни) хуманоиди (в тяхната душевна енергийна същност), а също така и някои видове риби и птици.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.