четвъртък, 3 септември 2015 г.

ПСИХОГЕНЕТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ - 1

Психогенетично програмиране чрез енергийно-информационните пространства, създадени от човека


Отдавна е известно, че мислите ни притежават огромна сила. Те могат да се превръщат от дематериализирана, идеална информационна форма в материални вещи, предмети и структури... 
В енерго информатиката действа много прецизно космическият закон за подобието, в чиято основа лежи следната характеристика на торсионните полета: едноименните торсионни заряди (едноименните спинове - само десни или само леви) се привличат, а разноименните (ляво дясно) се отблъскват. Подобното се привлича от подобно. В съответствие с този закон мислите на всеки човек привличат своите подобия. Информационно-мисловните вълни на един човек притежават удивителното свойство при съответните условия да притеглят към себе си същите вълни на друг човек с приблизително еднаква дължина, честота, енергия и кодове. Нашият свят функционира според принципа на био резонанса и подобието. Например бандитите се събират в банди, писателите - в Съюз на писателите, художниците – в Съюза на художниците и т.н. 
Чрез своите желания, мисли, думи и действия човекът създава личното си енергийно-информационно пространство - рай или ад. 
Например стаята на актьора с многобройните снимки на филмови персонажи и кумири позволяват на стопанина й свободно да ги копира, да влиза в образите на героите си и така да повишава непрестанно актьорското си майсторство. Умението да се включва и да „влиза” в енергийно-информационните канали (полета) на другите хора му позволява да копира с лекота техните маниери, мимики, жестове, реч и поведение - такова е великото изкуство. Обстановката в работния кабинет на учения или в деловия офис на бизнесмена подсилва вдъхновението, научните открития, кариерата, успеха и благополучието - или обратно, привлича неуспеха и разорението - в зависимост от създаденото в тези помещения енергийно-информационно поле (съдържание). Днес мнозина отделят особено внимание на елементите на фън шуй. Енергийно-информационното поле на библиотеката създава особено концентрирано „Поле на знанието”, което спомага за постигането на мъдрост и гениалност. 
Картини с фантастични сюжети от бъдещето ще ни включат към тези енергии и ще ни устремят към него, давайки ни мощен допълнителен импулс и сили за осъществяване на желанията и мечтите ни. 
Негативно енергийно-информационно психогенетично програмираме
Често интериорът на енергийно-информационното пространство говори за неговия обитател, за характера, навиците и начина му на живот. И обратно, проявата на определени качества у човека оформя съответното поле около него и на мястото, където живее или се намира. Например егоизмът, себелюбието, самодостатъчността, личната изгода, проявяващи се като апатия, мързел и депресия, създават съответното енергийно-информационно пространство. Това поле вибрира в резонанс със стопанина си и започва да самогенерира неговите качества - на човека му харесва обстановката, в която живее. Нека разгледаме няколко примера за негативно психогенетично програмиране в картините на известни художници. 
За картината на Иля Репин „Иван Грозни убива сина си” му позирал писателят Всеволод Гаршиц. Когато тя била завършена, писателят се хвърлил в стълбищната шахта и загинал. И ако днес има желаещи да се включат в тази енергийно-информационна програма за убийство и самоубийство, могат да го направят с помощта на умиращия царски син на тази картина. 
В първия том описахме съдбата на хората, които са притежавали картината на Ван Гог „Автопортрет”, носеща програма за разорение и унищожение. Споменахме също за ревността и агресията на Салвадор Дали по отношение на бившата му любовница, заложени в същата картина, довело до ужасната смърт на мъжа й в пламъците на пожара. Известни са и някои „майстори”, които могат да предават отрицателните си програми на другите хора чрез своите произведения. Например през 1996 г. художникът Марк Куин нарисувал портрет на милиардера Алфред Хигинс и съпругата му и те скоро починали по различни причини. Великолепното семейство, излъчващо благополучие и удовлетворение от живота, останало само на картината. Надяваме се, че разбирате как ще се развие съдбата на хората, у които попадне тя, а предприемчивият Марк Куин след този случай открил нов източник на доходи. Той се обаждал на богати и високопоставени хора с предложението да им нарисува портрет. А те му плащали добри пари, за да не го направи. 
Читателят трябва да се огледа и да види какви произведения на изкуството и най-вече какви енергийно-информационни програми има около него. 
Например, веднъж авторът беше на гости в едно жилище, в което домакинът беше окачил по стените следните картини: първата „Деветата вълна” от Айвазовски, на която е нарисувана ужасна буря и хора, които се спасяват върху отломките на разбития кораб - тя носи съответната програма за унищожение и борба за оцеляване. Втората картина беше „Спящата гора” на Шишкин - непроходим гъсталак без път и пътека, дори без диви зверове - програма за непроходимост, застой и самота. Третата картина носеше името „Непознатата”. На нея е изобразена красива дама с надменно лице, пътуваща в дилижанс. Съдбата на дамата, по чиято история е нарисуван портретът, е била ужасна - тя била без крака - програма за осакатяване, нещастни случаи и злополуки, самота. Освен това, на почетно място в апартамента висяха рога от лос, а на масата имаше пепелник с фигурка на дяволче. Повечето хора знаят, че рогата са символ на съпружеска изневяра, а дяволът - за включване към антисвета. След като разгледа предметите, авторът разказа на домакина какво изразяват те: „Ти се опитваш да водиш хората след себе си, но житейският ти път е самотен, апатичен и непроходим като дълбока тъмна гора без път и пътека. Твоята съдба е вечна борба за оцеляване. В сивия ти самотен живот рядко проблясва светлина на общия нещастен фон от неуспехи, семейни бъркотии и изневери”. Домакинът беше потресен от мигновената психоанализа, защото съдбата му напълно отговаряше на тези енергийно-информационни програми, заложени в картините и предметите (подобното се привлича от подобно). 
Той потвърди, че наистина си пробива път с борба, че няколко пъти се е развеждал поради изневери на съпругите си, а сега е сам и се опитва да води курсове по ясновидство сред хора, които страдат и затъват в негативните програми на личната си съдба. Той свали картините и рогата и на следващото ходене по огън без ни най-малко съжаление изгори в огъня тези семейни реликви, предаващи се по наследство, с намерението да промени генерално „щастливата” си съдба. 
Интересен е фактът, че един известен институт за изследване на катастрофите и авариите се срути, защото там беше концентрирана на едно място свръх критична маса от негативна информация за катастрофи и аварии по цялото земно кълбо. 
Авторите предлагат да се замислите какво енергийно-информационно пространство сте създали - съзнателно или несъзнателно в дома си и в работата си и как ви влияе то. Разгледайте внимателно интериора в жилището си, за да разберете какви програми са заложени в предметите и как това се отразява върху съдбата ви. Ако искате животът ви да бъде успешен, щастлив, духовен и хармоничен, освободете се от отрицателните внушения и се заобиколете с предмети, които носят само позитивни програми.

http://astrosite.org/forum/index.php?topic=3634.0

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.