събота, 28 април 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 4

Броят на изотопите на трития = 244-1 или 17.592.186.044.415, един от тях е водорода. От това многообразие е необходимо да има само 2 изотопа за обекти (НЛО), 15 изотопа за движение в Космоса и само 1 изотоп за образуване на вода. Използването на други изотопи за образуване на вода се изключва поради несъвместимостта на границите на използване на честотите.
Тритият съществува в течно състояние при температура под -253 ° С. Твърдото състояние е неизвестно. Тритият е гориво за всички видове обекти (НЛО). Използва се течният тритий, разходите (за тези, които проявяват интерес) са изброени в таблицата за обекти (НЛО). Запасите от тритий НЕ са безкрайни, нито една природа не ги създава.
За създаването на тритий има специални установки (Генератори - Комплексни обекти), които произвеждат тритий с последващото му разтваряне във вода - следователно всички обекти (НЛО) се намират близо до водоеми. Всеки обект (НЛО) е могъл да обработва водата и да отделя от нея тритий в количество, необходимо за изпълнението на Програмата.
След като тритият е бил изразходван, запасите му са били възстановявани от генераторите. Това поддържаше постоянното работно състояние на всички обекти (НЛО) на Земята. Обръщам внимание на факта, че всички спътници на планетите в Слънчевата система имат свои запаси от тритий. Много сателити служат като складови площи на тритий, запасите от които са такива, че можете да отидете на всякакво пътуване.
Минималната норма на тритий във водата е 0.00000064%. Когато съдържанието на тритий е по-малко от 22% от тази стойност, генераторите започват производството на тритий. Ако тритият е напълно отстранен от водата, неговата специфична тежест ще бъде 0,77 g / cm3. Днес на "съвременната наука" не е известна действителната структура на трития и неговите свойства. В чиста форма тритият може да бъде отделен САМО от генератор от обект на комплекса.
Радиоактивността на трития се определя от решетката на 53 октава (2-ри електронен слой). Нормата за този слой е 2%. Структурите в решетката са додекаедрични икосаедрични образувания, съдържащи октави от 53 до 96 включително. За сметка на какво тогава водата получава необходимата плътност и какво се добавя към връзката с кислорода? При контакт с структурата на трития, кислородът получава допълнителен гравитационен атом, т.е. става "по-тежък", с разрушаване на връзките това свойство изчезва. Поради това се смята, че тритият във водата е няколко стотни от процента. Въпреки това тритият заема почти една трета от пространството в структурата и променя физико-химичните свойства на кислорода във връзката.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.