сряда, 11 април 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 15

Подход

Този слой на атмосферата (№4), с цялото си комплексно функционално разпределение не само осигурява биологичното съществуване на хората, но и служи като основа за излъчването на цялата информация, осигурена от Системата с познавателен и управляващ характер, като обективна необходимост за тяхното осъзнаване на обективната околна реалност. Следователно този слой от това най-функционално управлявано присъствие в определена от програмата степен е повлиял върху формирането на ПОЕТАПНО развиващото се индивидуално и обществено съзнание като основа за всички следващи програмни изпълнителски действия на хората.
По какъв начин слой 4 съучаства в такъв сложен процес като формирането на съзнанието като такова? Този слой е суперклъстерна система на локалното-целево управление за формиране на зададените програмни условия на местообитание. Той съчетава няколко функции, а именно:
- приемане и запазване на информация в стабилно, неразрушимо състояние за определен период от време;
- целева ориентация за нейно по-нататъшно идентифицирано транслиране за хората;
- рециклиране на отработената информация;
- изграждане на информационна структура от елементни компоненти до по-сложна и много други.
Базовата октава на енергията за изграждането на решетки от този слой е 63 октави. Това беше основната октава на управлението на човешкия мозък за цялата група индивиди с 4ХХ генотип на мозъка. Едновременно с това, в границите на честотите на същата октава на енергиите протичаше значителна част от т.нар. Външно управление на системата от страна на управляващите комплекси и обекти, която засяга активността на повечето нередуктивни функции на мозъците на хората. В допълнение, ДВЕ СЪСТОЯНИЯ на мозъка на хората, а именно антинеутринно и неутринно са конструктивно подредени по такъв начин, че базовата основа на такова подреждане на енергийните решетки при проектирането на тези състояния на мозъка е същата 63 октава с нейните идентифицирани мантиси, обезпечаващи възможността да не се унищожава формата на информацията, която получават в тази октава. В това няма нищо случайно. Тези три много важни основни обстоятелства със своето присъствие  основно обезпечаваха сложния процес на цялото управление на битието на хората, включително и формирането на съзнанието. Всичко това ставаше в хармония с такта на събитийното време в рамките на общия хронопроцес като образуване на един вид енергийно-информационен клъстерен модул с временна стабилност за определен момент (в сферата на антинеутринното състояние на мозъка).
Създаването на такъв индивидуален или колективен вид клъстерен информационно-управляващ модул въз основа на получената информация от когнитивен и изпълнителен характер, като Управляващо начало за всички по-нататъшни изпълнителски действия на индивиди или групи от тях, е същността на формирането на съзнанието, както индивидуално, така и обществено. Впоследствие от това конструктивно състояние на мозъка се излъчва цялото по-нататъшно управление върху действията на индивида чрез неговата протонна (материална) част от мозъка. Физическото протичане това се осъществява под формата на енергийно-биохимични процеси в неговата среда и в средата на ЗАДЕЙСТВАНИТЕ плътски клетки. Последната фаза или етап, с помощта на технически средства и различни методи за контрол се наблюдава от много изследователи, които са увлечени от проблемите на функционирането на мозъка с различни цели. По този начин в тази част от мозъка, която може да бъде достъпна за хората за техните "изследователски и експериментални действия" (протонното, т.е. материалното състояние) - СЪЗНАНИЕТО не се формира, а само се осъществява неговата следствена форма на влияние върху индивида за последващи процеси на изпълнение и действие.
Но дали само процеса на общата енергоинформационна транслация от страна на управляващите комплекси и обекти не е единственото "чудо", което по-рано е формирало съзнанието на хората? Нужна беше и връзка като допълнителен информационен съпровождащ програмен фрагмент, но с кого и с какво? УК и самите обекти носеха само изпълняващата функция на излъчване, но не можеха да формират програмите на концептуално ниво. За да се осигури възможност за получаване на информация с програмен характер от някои информационни източници на по-високо ниво на управление отвън, бе формиран специфичен слой от атмосферата. Такива функции са предвидени за слой от атмосферата №6. Накратко за него.Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.