понеделник, 16 април 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 17

Какво е било осигурено с помощта на такава връзка и до колко е била функционално важна в цялостното развитие на вменената цивилизация и формирането на съзнанието, в частност? На първо място, трябва да се отбележи, че такава интервенционна връзка, но вече в енергийните решетки на кубичната структура (k-структура), не се различаваше в постоянността на шаблона по своето състояние в процеса на цялото развитие на събитийното време (18000 години). Тя имаше прогресивно развиващ се характер на своето съвършенство, продиктуван от цялостната програмна хармония на целия процес на своето развитие в рамките на вменената интервентна цивилизация. Строго в хармония с въведения такт на събитийното време се осъществяваше постоянен процес на усложняване не само на самата същност, но и на някакво "техническо съвършенство" на цялата система за управление битието на привнесените октави на енергиите. Дори самата конструкция на изграждането на информацията като такава бе подобрена и приведена към вменената версия на нейното изграждане на цифрова основа. Хората възприемаха това като преход към цифрова база на техническото си съвършенство. Но скоро тя ще бъде ликвидирана.
Имаше постепенен процес на постигане на хармонията на такова битие на енергиите, образованието и усъвършенстването на вменения интервентски разум, поетапно постигане на идеалното сходство на предполагаемата "истинската цивилизация на Земята" и т.н. Това, като най-висша самоцел е основно преследвано от интервентната система. Защото без такава изкуствено създадена "прилика с предполагаемата цивилизация на Земята", самото пребиваване и всички усилия от завземането на Земята биха били напразни. Те (интервенционистите) не биха реализирали своята СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ - проникването в изкуствено създадения от тях образ на "илюзорното сходство на земната цивилизация" в общата йерархия на развитието на цивилизациите за планетите, притежаващи условия на живот с разумна ориентация. Просто проникване в структурата на такава йерархия на планетите е невъзможно за тях, тъй като те биха били ликвидирани веднага от по-мощно и съвършено "въздействие отвън". Самостоятелно, т.е. без завладяването на Земята и последвалото образувано илюзорно цивилизационен образ на подобие, като Системата на планетите с друго предназначение те биха били напълно изолирани от такава форма на съвършено развитие на собствената им цивилизация с последващо възможно проникване на цялата верига на подобни планетарни формации в общата йерархия на цивилизациите изобщо.
Разбира се, това е извън всякакви холивудски фантазии по темата "Междузвездни войни", но всъщност е несъизмеримо по-високо от всякакви предели на мащабните възможности и способностите за такива представи от мозъка на хората. Особено при условията на тяхното съществуване в условията на материално принудително състояние. По-голямата част от недостъпността на информацията за хората, както в познанието, и в осъзнаването на истината за всичко, което се случва - това беше ОРГАНИЗИРАНо и проведено изкуствено по такъв илюзорен начин, че всичко се случва като естествена природа.
Освен това системата на интервентите, като цяло, притежава недостатъчно ниво на развитие и "технически оформено съвършенство", за разлика от планетите, притежаващи и задоволяващи условията на живот на разумна ориентация.
Аз вече писах подробно, че Земята, като сложен строго идентифициран планетарен моноклъстер, имаше целия необходим набор от енергийно-технологично комплексно състояние (независим), а системата  на Ебровските интервенти нямаше толкова концентрирана управленска "окомплектованост" на нито една от доставените от нея планети. Интервенционистите имаха нужда точно от такава планета, каквато е Земята, тъй като тя беше единен междупланетен клъстерен комплекс за развитието й за всичките осем етапа на цивилизационното развитие и те биха могли да създадат за себе си приемливи условия за своето програмно съществуване. Следователно, въздействието на интервентската инвазия е било приложено към целия моделен комплекс. Но след инвазията започна общият процес на самоусъвършенстване, и то не само на Земята. Следователно, цялата връзка, която беше преустройвана и оформена от Интервентната система в този слой на атмосферата на Земята (№ 6), беше от СПЕЦИАЛЕН стратегически характер. А нейните функции, особено за подпомагане (чрез свръзка) на вменените условия за местообитания и условия на контролирана околна среда, имаха изключително важна значимост не само за първичното материализиране на хората и за управлението на техните изпълнителски действия в програмната рамка, но и за изпълнението на всички стратегически цели на интервенцията като цяло.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.