четвъртък, 19 август 2010 г.

Етерното тяло (етерик) - по описание на Лобсанг Рампа

Вече видяхме, че човешкият мозък произвежда електричество благодарение действието на химическите елементи, водата и металите, които го съставят. Това важи и за тялото, защото кръвта, която тече в артериите и вените, носи химични елементи, следи от метали и вода. Цялото тяло е наелектризирано. Разбира се, не става дума за електричеството, което осветява дома ви или с което готвите, а по-скоро за един магнитен ефект.
Ако вземем обикновен магнит и го сложим на масата, после го покрием с лист хартия и хвърлим отгоре метални стърготини, ще видим, че те се подреждат в определена схема. Струва си да опитате. Купете си един магнит или заемете от някого. Сложете лист хартия отгоре така, щото магнитът да бъде в центъра. Намерете железни стърготини и поръсете с тях хартията, но отвисоко. Ще видите как железният прах очертава магнитните сили, излизащи от магнита. Ще видите точната форма на магнитните сили. Направете опита, това ще ви помогне в учението. Магнитната сила прилича на етеричната сила на човешкото тяло и на аурата му.
Всеки знае, че около електрическата жица има магнитно поле. Ако токът се променя, това означава, че е променлив, а не постоянен, тогава магнитното поле се движи от импулсите и се мени със смяната на полюсите.
Човешкото тяло, което е източник на електричество, е заобиколено с променливо магнитно поле. Етерикът, както ние го наричаме, се колебае и трепти толкова бързо, че е невъзможно на практика да се различи движението. По същия начин, когато лампата гори, въпреки че токът се мени 50-60 пъти в секунда, ние не го виждаме. Обаче в някои изолирани селища или на борда на кораб колебанията са толкова бавни, щото с просто око могат да се видят трептенията на светлината.
Ако един човек се доближи много близо до друг, обикновено и двамата усещат някакво дразнение. Повечето хора прекрасно съзнават близостта на другия. Опитайте с някой приятел; застанете зад него, приближете с пръст тила му и леко го докоснете. Обикновено той не може да разграничи близостта от истинското докосване. Това е така, защото етерикът е също чувствителен към докосването. Етерикът това е магнитното поле, което обкръжава човешкото тяло (вж. фиг.З).Това е границата на аурата, нейното ядро, ако може така да се каже. Разбира се, етерикът покрива всяка част от тялото с около един милиметър, покрива всяко косъмче дори. При някои е по-дебел, като достига, но рядко, до 12 сантиметра.
Етерикът може да служи за измерване на жизнеността на хората. Обикновено мени силата си с промяната в здравословното състояние на човека. След тежка работа през деня етерикът се приближава до кожата, но след добра почивка се увеличава, очертавайки точните форми на тялото, на космите, брадавиците и дори пъпките.
Интересно е да се отбележи, че ако някой е подложен на голямо електрическо напрежение със слаб волтаж, етерикът се вижда понякога син, понякога розов. Някои атмосферни условия също дават възможност да се види етерикът. Моряците наричат това явление огънят на свети Елм. Случва се понякога мачтите, долната част на кораба да изглеждат странно осветени за онзи, който ги вижда за пръв път. Тази светлина може да се оприличи с етерика на кораба.
Много често на село или в полето, в тъмна и мъглива нощ, около жиците с високо напрежение може да се види синкава светлина. Електроинженерите наричат това явление "корона" и една от грижите им е да избегнат падането на короната върху изолаторите. В такъв случай може да се йонизира атмосферата и да се получи късо съединение, а оттам - тъмнина над цялата област. Короната на човешкото тяло е, разбира се, етерикът.
Почти всеки може да види етерика на едно тяло, при условие че се упражнява малко и има търпение. За нещастие често пъти човек си въобразява, че има лесен начин да се достигне до познанията и способностите, които за Учителите са траели години на учение. Нищо не може да се постигне без упражнения. Най-големите музиканти се упражняват всеки ден. Вие също трябва да се упражнявате. Помолете например някой приятел да протегне ръка и да разтвори пръсти на черен или неутрален фон. Вие ще се обърнете и ще гледате, но не пряко. Има един "трик", с който е добре да свикнете. С ъгъла на окото си ще видите нещо като сиво-син пушек, залепен за кожата. Както вече казахме, той може да достига няколко сантиметра. Често се случва онзи, който гледа ръката, да прави много усилия и да не вижда "гората, защото дърветата я закриват". Отпуснете се, с малко повече усилия ще видите нещо.Можете и сам да се упражнявате. Седнете удобно във фотьойла. Гледайте да сте на около два метра от предметите в стаята. Дишайте бавно и спокойно, дълбоко. Протегнете ръце, като докосвате леко върховете на пръстите, а палците държите във въздуха. Ако в този момент отстраните леко ръце, ще видите "нещо". Може би ще изглежда като сива мъгла, която ще ви се стори осветена, но сигурно, като разтворите пръсти, ще различите нещо. Това нещо е етерикът. Ако загубите контакта и това бегливо "нещо" изчезне, започнете отново. Това е само въпрос на упражнения. Още веднъж ще кажа, че и най-големите музиканти на света упражняват непрестанно "скучните" гами и свирят великолепно. Вие също можете да получите прекрасни резултати в изучаването на метафизиката.
Наблюдавайте пак пръстите си, гледайте внимателно как лека мъглица минава от единия в другия. С малко повече практика ще видите, че тя минава от лявата в дясната ръка или обратно. Това зависи от вашия пол, от здравословното ви състояние и от проблемите ви в момента.
Ако имате възможност да получите помощта на човек, който се интересува от този опит, можете да се упражнявате с дланта на ръката си. Настанете другия, по възможност от противоположния пол, във фотьойла срещу вас. И двамата протегнете ръце. После доближете дланта си до тази на другия. Когато разстоянието стане 4 сантиметра, ще почувствате леко течение (студено или топло) от едната длан към другата, а по-силно се чувства в средата на дланта. Ако усетите топъл полъх, леко завъртете дланта по диагонал и усещането за топлина ще се усили. С упражненията тя ще се увеличава още повече. Щом достигнете този стадий, ако гледате внимателно пространството, което дели вашата длан от тази на другия, ясно ще видите етерика. Изглежда като синкав дим от цигара, която гори сама.
Необходимо е да повторим, че етерикът е външната изява на магнитните сили на тялото. Ние го наричаме "душата", защото, когато някой умре внезапно, а е бил в добро здраве, този етеричен товар остава известно време, после се отделя от тялото и се скита като "заблудена душа", но това няма нищо общо с астралната същност. За това обаче - по-късно.
Сигурно сте чували да се разправя как в старите гробища на село, където няма осветление, в безлунни нощи от прясно изкопани гробове се е виждало да проблясват слаби синкави светлини. Това е етеричният товар, който се разсейва и напуска мъртвеца, погребан същия ден. Можем да сравним това явление с топлината, излизаща от чайника, който току-що сме свалили от огъня. Просто загуба на топлина. Същото може да се каже и за смъртта (а не бива да се забравя, че съществуват няколко относителни стадия на смърт) - етеричната сила в умиращото тяло намалява все повече и повече.
Случва се понякога етерикът да се застои около тялото няколко дни след клиничната смърт, но това е въпрос на друг урок.
Упражнявайте се. Гледайте ръцете и тялото си, направете опита с близък приятел, защото само упражненията ще ви позволят да видите етерика, а докато не сте го видели, няма да можете да видите аурата, която е още по-трудно доловима.
Източник:
http://www.yosif.net/bg/duh/index3.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.