вторник, 10 август 2010 г.

Енергията Кундалини - част 1

Цялото творение е проява на кундалини и тя е в основа на всички сили в човешкото тяло; самото то е физическо проявление на тази Божествена енергия. Коректно казано, кундалини никога не „спи”, благодарение на нея се извършват всички жизнени функции; само че в огромното мнозинство от хората тя се проявява само чрез едно нищожно малко количество пранични „токове”, захранващи телесните органи. Разкриването на великия й потенциал води до неподозирани за обикновения човек възможности и това е, което се има предвид, когато се говори за „събуждане на кундалини”. Тъй като енергиите на Епохата на Водолея се засилват, все повече и повече хора изпитват спонтанно освобождаване на Кундалини, което е невероятно мощно и понякога обезпокоително.
Съзнателното поле на ума при обикновения човек е центрирано в мозъка, подсъзнателното – в сърцето, несъзнателното – в читта (складът от умствени впечатления, включително от миналите животи), като самата кундалини шакти изпълнява функциите на читта в муладхара (първата чакра). Огромната част от човешкия опит и преживявания живеят в читта и много малка част са в подсъзнателното и несъзнателното поле на ума. При издигането на кундалини несъзнателното се превръща в осъзнато и след това – в свръхсъзнателно.
Степента, в която се издига кундалини, е зависима от чистотата на надите (свдръхсетивни проводници на енергията, съпоставими с меридианите в китайската медицина). Чакрите (центрове на енергия) са различни състояния на кундалини и оттам – средища на различните полета на осъзнаване. Умът и неговите състояния зависят изцяло от движенията на кундалини. Самото физическо тяло е повече проводимо за токовете на прана, когато е слабо, отколкото когато е пълно; обаче контролът над енергията и мисълта е много труден при твърде слабото тяло и това е честа причина за болести.
Докато кундалини остава в най–ниския център – муладхара, човек е напълно събуден за светския живот и е центриран главно около задоволяване потребностите на тялото – храна, сън и секс. При издигането на кундалини той се събужда за духовните си потребности. Когато основната сила в тялото се движи между първия и сърдечния център (анахата чакра), активността (раджас) започва да измества инерцията (тамас), човек започва да разбира необходимостта от дхарма (универсалната правда), но все още се привързва към светските обекти. Когато кундалини се движи между анахата и върха на главата (сахасрара), саттва гуна (чистотата) преобладава. Себеосъществяването тогава се възприема като естествена потребност; но, за да се достигне този стадий, е необходима тежка борба по духовния път в продължение на много животи.
Процесът на издигане на кундалини крие също и големи опасности. Без съответните познания и ръководство, експериментите приличат на игра на малко дете с остър бръснач. Това е инструмент, полезен за възрастния, но детето може единствено да се пореже с него.

Пълно и частично издигане на кундалини
За съвременния човек нанадолния поток от енергията на кундалини се е превърнал в нещо естествено. Той се осъществява чрез прекомерна загуба на телесна, умствена и сексуална енергия. Докато това е факт, кундалини не може да се издигне до по високи полета. Ако обаче този нанадолен поток се обърне нагоре, чрез процес на духовна дисциплина и техники като медитация, мантри (свещени звуци), пранаяма (енергийни и дихателни техники), физически пози като мудри, мъдростта на различаването (джнана йога) или безкористна дейност (карма йога), кундалини започва да се издига. Ако това издигане е пълно и се преодолее оставането задълго на кундалини във втората чакра (свaдишхана), където човек изпитва необикновено силни сексуални желания, човек стъпва на правия път и е освободен от опасности и клопки. Това обаче е възможно при много малко хора – това са родените почти съвършени. Обикновено кундалини се издига частично и тогава ще се появяват разнообразни премеждия.
Същотото е вярно и при хора, които не се занимават с духовни практики, а с интензивна дейност в науката или изкуството, изискваща съсредоточаване на ума и творчество, или са обзети от дълбока скръб. Защото всяко дълбоко съсредоточаване е атака върху кундалини резервоара, а и всяко състояние на безразличие към светските обекти може да породи такива ефекти. Но тъй като проводниците (надите) не са достатъчно чисти, то кундалини се издига само частично и върви по неправилни пътища. При такива хора често пъти се появяват неизлечими от медицината заболявания.
Частично издигнатата шакти не може да остане задълго в нито един от центровете над първия (муладхара). Духовните постижения са трайни само при пълно издигане на кундалини до петата чакра (вишудха) или по–нагоре. Едва тогава е възможно и истинско брахмачари (целомъдрие или пълна трансформация на половата енергия в духовна).......
Речник :

Прана - "дихание", от корена ppā "запълвам", сходно с латинската дума plenus "завършен, цялостен"
Шакти - от шак - "да бъдеш способен",означава свещена сила или упълномощение, първичната космическа енергия и представлява динамичните сили, които се движат през цялата вселена.
Пранаяма - Думите 'Прана' (жизнена сила) и 'Яма' (удължавам, регулирам) съставят . Пранаяма се опитва да удължи, контролира и регулара дишането. В една от вариациите, Rechak (издишания въздух), Poorak (вдишването) и Kumbhak (задържането при нормално вдишване и издишване) са 3-те части на дишането, които биват регулирани. Пранаяма се практикува с цел да развие умствената, физическата и духовната сила.
Чакра - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0

Използвани са материали от Интернет и собствени записки

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.