сряда, 1 юли 2015 г.

Средно-Напреднали –„ Дяволът”: Междуизмерните влечугоподобни

Една жена в сайта на Дейвид Айк нарича Тъмните „междуизмерни влечугоподобни”. Ето защо е толкова трудно да се работи с хора от нивото на средно-Напредналите – защото те(погрешно) вярват, че „знаят всичко” ... ФАЛШИВИЯТ връх. Те не притежават реалистичното схващане на полярностите и продължават да мамят самите себе си и своите наивни последователи, че всичко се свежда до „любовта”.
Както и с религиите с един бог, ниско-Напредналите и средно-Напредналите имат нужда от „дявол”, за да функционират. Концепцията за „дявола” работи добре при ниско и средно Напредналите, а при по-напредналите на него му се слага нов костюм: влизат „междуизмерните влечугоподобни”.
Ниският астрал е пълен с извънземни от Орион и с такива от Тъмната полярност – това е вярно. НО астралните същности не са същите като „междуизмерните влечугоподобни” – има разлика между измерение и плътност.
Астралните същности нямат физическа плътност в трета плътност така, както влечугоподобните от Орион. В своите материали Дейвид Айк говори за влечугоподобни на физическо ниво, които променят формата си. Това са физическите влечугоподобни. Астралните влечугоподобни не могат да се наобядват с нечие физическо тяло. Физическите могат и го правят.
Дяволите на средно-Напредналите нива – така, както „дявола” в религиите, не могат да обитават трета плътност макар, че могат да идват в трета плътност и да си отиват - по свое желание. Тези дяволи са необходими на полярностите в Играта, за да контролират напредващите духове. Едва при Много Напредналите нива тази концепция отива на боклука. Ще разберете това напълно в своята Събудена Финална Инкарнация, каквато всеки Висш Аз има.
Дяволите инкарнирани в „междуизмерните влечугоподобни” в материалите на Дейвид Айк могат да бъдат победени с „любов”. Виждате ли как работи Играта? Ако напредващите духове разберат твърде бързо природата на „дявола”, Играта би се разкрила по-бързо от планираното и контрола на полярностите ще се изгуби. Докато от много напреднали преминете към Финалното ниво, придобивате мъдрост, която ви позволява да се справите с истинската природа на всички тези концепции за „дяволи” на Играта.
Тъмните обичат мита за духовните „дяволи”, защото поражда страх, а страхът прави светлите лесно контролируеми. Тъмните насърчават съществуването на „дяволи” независимо дали са от типа същества с един рог, или от типа на „междуизмерните влечугоподобни”. Крайният резултат е същият. Дава се материал на тъмните. Колкото повече напредвате в развитието си, толкова по-малко подхранвате тъмната полярност. Когато става дума за Събудена Финална Инкарнация: тъмните знаят, че главите им биват отсичани ако се опитат да нападнат подобна инкарнация, която не може да бъде уплашена толкова лесно. Тъмните знаят това и се държат на известно разстояние от нея, освен когато трябва да понесат някой урок по убиване.
Материалите на Дейвид Айк са много добри и това, че говори за „дяволи” и „междуизмерни влечугоподобни” не ги лишава от стойността им. Просто трябва да се научите да пресявате нещата и да откривате златните зрънца в пресятото. Затова промивайте всичко и изхвърляйте онова, което не ви трябва.
ТОЛКОВА много объркване и заблуди има в Играта по отношение на полярностите, техните цели в Играта и тяхната природа, че милиарди дяволи и измами съществуват с цел да подведат играча в Играта. Сега знаете малко повече за дяволите за Напредналите нива. Да, има още – винаги има още, но придвижвайки се по своя път вие трябва да осъзнавате това. 

Матрицата 5 - Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.