вторник, 9 юни 2015 г.

Нападение над чакрите разположени в главата

Прибирах се в къщи с колата - луксозната кола пред мен имаше вградени монитори на телевизори в облегалката за глава на седалките – те работеха макар, че на задната седалка не седеше никой. Абстра­хирайте се от стойността на тези монитори като средство за забавление на седящите отзад – помислете за това, че точно зад главата си имате електронно предавателно устройство, което въздейства от задна­та страна върху чакрата, свързана с третото ви око. Самият замисъл на това устройство е доста зловещ – докато карате или седите на предната седалка, чакрата на третото ви око бива нападана от тази елек­троника. Вие се съсредоточавате върху управлението на колата и всичко, което идва от телевизията – всичко приемано несъзнателно и подавано подпрагово от телевизията може да навлезе посредством та­зи чакра. Това ви дава нова перспектива - за разлика от телевизора ви в къщи, където седите на разсто­яние от апарата, този предавател в колата е само на сантиметри от главата ви и от чакрата ви. Това, ко­ето можете да избегнете посредством разстоянието между вас и апарата в къщи, не може да се избегне в колата. Точно както никога не бих си купил клетъчен телефон, така и никога не бих си сложил такова нещо в колата. То е близо не само до чакрата на третото око, но и до коронната чакра на главата. Това устройство може да се използва не само, за да блокира третото око, но и за да замъгли коронната ви чак­ра, която ви свързва с вашия Висш Аз, както и гърлената чакра, която се използва за „чуване”. 

По време на Края на Играта е все по-наложително за последователните инкарнации да се опитват да контролират или изваждат от строя Висшите Аз на паралелните инкарнации. Те смятат, че така могат да забавят тяхното завършване на Играта и да ускорят превръщането на Земята в поредната планета за последователни инкарнации. Електрониката е едно от основните им оръжия – отрова, предлагана като бонбон. Извънземните технологии, въведени през 19 век на Земята бързо се развиват посредством „чудодейни” изследвания (тоест посредством извънземните, които дават още технологии).

Това не означава, че трябва да зарежете всичко и да отидете да живеете в пещера. Но това трябва да ви уведоми за онова, което става. 

Например оптичните кабели могат да се използват и за предаване на сигнали, което не са предвиде­ни да ви донесат благополучие. Помня времето, когато хората казваха, че си вземат клетъчни телефони „за в случай на спешна необходимост”. Така навлезе онова, което се превърна в зависимост за тях. Аз съм единственият сред познатите ми, който все още отказва да ги използва. Даже хора, които предуп­реждаваха за това колко са опасни, сега ги използват през цялото време. Това е предвиденото обаяние на технологията. Клетъчните телефони са друго средство за влияние върху чакрите в главата. Вече съм споменавал за развитието на технологиите за сметка на духовното развитие.

Иначе казано: колкото повече технология се използва, толкова по последователен по природа риску­вате да станете и толкова по-лесно е да погребете духовния си Напредък. 

Извънземните последователни инкарнации са доставчици на техно-дрогата, а дилърите са онези, ко­ито я лансират като идеалното решение за съществуването в трета плътност. Обърнете внимание на то­ва как най-новия електронен продукт излиза на мода само, за да бъде съвсем скоро заменен от поред­ния най-нов модел. Той е по-удобен, по-бърз, по-малък с най-добрата налична технология. Ключът тук е „налична”. Технологията, с която разполага правителството е далеч по-напреднала от онова, което е достъпно за публиката. Както и с наркотиците, нуждата става по-голяма, както и натискът, щом се стигне до зависимост. Това е поредната форма за отдаване на силата ни на нещо друго.

От вечерните класове за възрастни, които водя знам, че хората не обичат да четат. Те искат да гле­дат нещата на видео, да ги слушат на СD или касета, или някой да им ги разкаже. Искат нещата с мини­мално усилие от своя страна. Това също е част от Играта – зависимостта от технологията и преформати­рането от страна на последователните инкарнации.

Важното е, че каквото и да правят последователните, не могат да забавят нещата и завършването на Едновременните Висши Аз. Това ще им причини голямо безпокойство, когато се случи, защото Земя­та ще излезе от сферата на тяхното влияние и защото Планетарния Дух също ще завърши Играта. И та­ка, абсолвентите ще си тръгнат, докато по-долните класове все още ще ходят на училище.


Матрицата 5 - Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.