събота, 20 юни 2015 г.

Символите на тъмните портали, чакрите и влиянието им

Внимавайте какви украшения носите по тялото, врата, ръцете и глезените си, защото те са в обсега на аурата ви и може да ви оказват влияние, каквото всъщност не желаете. Тъмните непрекъснато търсят начини да бъдат допуснати посредством подобни портали и символи. Има много камъни и кристали, които ще ви бъдат от полза – черен тормалин, тюркоаз и др.

Среброто е добра защита, но аз не бих го носил заедно с Т-1 капсулата, защото не се препоръчва тя да се носи с метални верижки. Ако ви интересува нещо във връзка с Т-1 капсулата, питайте Вал, не мен.

Камъните, които са пробити с метал се считат за мъртви – те трябва да бъдат „обвити”, за да не им се накърняват свойствата. Така казват моите местни американски учители.

Мястото, където носите нещо показва къде ще ви действа то – например в областта на сърцето. Мнозина мислят, че сърдечната чакра е най-важната. Всъщност най-важна е чакрата на върха на главата, която тъмните непрекъснато се стараят да блокират, заедно с чакрата при третото око. Естествено, сърдечната чакра е от голямо значение, но същото се отнася и за долните три – по различни причини, някои от които вече съм споменавал.

Отварянето на сърдечната чакра е важен процес на събуждане – тя трябва да ви е отворена, за да напреднете към нивата на много Напредналите – това води до осъзнаване и на чакрите над нея. По принцип вие трябва да можете да чувствате (сърцето) и чувате (гърлото), преди да можете да видите (третото око).

Един от символите, които се носят е „звездата на Давид” – тя произхожда от Орион. Насоченият нагоре триъгълник е символа на Орионската наука, а триъгълникът насочен надолу е символ на техните военни. Често ще го видите на полицейските коли в САЩ. Така се получава звездата на Давид, която ще видите на множество космически кораби. Звездата с 6 върху е символ на Империята Орион. Тези, които я носят се смятат за „избрани”. 

Този символ се използва от астралните им сътрудници като портал за тяхното влияние. Тъмните не се ограничават само с един символ. Има множество хора, които ги използват напълно съзнателно, както има и много такива, които ги използват наивно и от незнание. И в двата случая тези символи изпълняват предназначението си.

Внимавайте какво носите и от гледна точка на орнаментите му – очевидните елементи може да не разкриват истинското значение. Да кажете „ама аз нямах за цел това” е недостатъчно и не отрича замисъла на съответните дизайнери.


Матрицата 5 - Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.