събота, 6 юни 2015 г.

Чувството на вина покрай Коледа: „Греховете на човеците са огромни”

Покрай Коледа медиите са пълни с религиозна пропаганда от типа „греховете на хората са огромни” и „всичко е по твоя вина”. Ние обаче не можем да имаме желаните преживявания без да участваме в Играта. Следователно, няма такова него като „грях”. Всичко е преживявания, но в резултат от тях има ПОСЛЕДСТВИЯ. Това е нещо, което вашите Много Напреднали и вашата Събудена Финална Инкарнация разбират в различна степен. Никой не прави на инкарнацията нещо, с което Висшият Аз да не е съгласен.

Ако обаче дадена инкарнация вярва, че ще й бъде наложено някакво наказание, тогава напусналият дух създава астрална ниша и я населва с точно такъв метод за наказание, в какъвто инкарнацията вяр­ва, че съществува. Но извън това не съществува група или индивид, който да предизвиква насила това. Не може да бъде налагана нечия воля в разрез с волята на Висшия Аз. Щом самонаказващият се дух си даде сметка за това, че няма такива наказания, самоналожената илюзия преминава даже ако се дължи на по-напреднала инкарнация от същия Висш Аз, който й носи това осъзнаване. Духът на инкарнацията си е научил урока и е придобил преживяванията, свързани с това. 

Някои групи например твърдят „Хитлер гори в ада”. Това не е вярно, но те не са толкова осъзнати, че да разберат истината, затова си правят илюзии, които подхранват техните фантазии. След края на Играта, ако искате да си поговорите с Висшия Аз изиграл ролята на Хитлер, можете да го направите. То­гава вашата перспектива ще е много по-различна.

От друга страна, обаче, знаейки, че няма „грях”, това не бива да служи за основание да се държите безотговорно. Това е признак за незрялост. С изключение на тези случаи онези, които са стиг­нали дотам, че да са наясно с това, че „няма грях”, са достатъчно съзрели духовно. Ще разберете това, когато и вие стигнете до това ниво. 

Междувременно, онези, които предизвикват чувство на вина, ще продължават да сеят контрол и чув­ство на вина върху нищо не подозиращите. Страх е името на играта на контрол. Извличайте максимална полза от онова, което ви доставя удоволствие, но поемайте отговорност за онова, което правите. 

Хората продължават да твърдят, че сме в „началото” на тази криза. Всъщност, ние сме в началото на Края на Играта. За да сме в началото, трябва да се върнем към началото на 1800 година. Сега сме в последните етапи на Играта. Ето защо оркестърът свири така френетично и в такъв дисонанс. Последо­вателните инкарнации знаят, че техните планове не вървят, както те искат, въпреки повърхностните им успехи. Проклетата Матрица 5 излезе и ги препъна, донасяйки им огромно неудоволствие.


Матрицата 5 - Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.