неделя, 28 юни 2015 г.

Създателят и Вселенския интернет

Нашите гени са така да се каже своеобразeн „печат на производителя”, създаден преди милиарди години някъде в галактиката. Към това мнение се придържат учени, сред които Владимир Щербак от Националния университет на Казахстан „Ал Фараби” и Маским Макуков от Института по астрофизика „В. Г. Фесенков”.

Изследователите смятат, че в нашия генетичен код се съдържа съобщение, което е невъзможно да се разшифрова, ако се придържаме към теорията за еволюцията на Дарвин. Ако успеем да го разгадаем, то според хипотезата можем да откриваме извънземен живот по-просто от предаването на радиосигнали в Космоса.

Новата хипотеза се нарича още биологична програма за търсене на извънземен разум (biological SETI), което е препратка към съществуващия проект SETI.

„Този код е веднъж установен и може да не се променя в продължение на много години. Това е най-дългосрочната информация от всичките ни известни. И именно клеймото на извънземна цивилизация в нашия генетичен код потвърждава наличието на разумен живот освен нас. Ако геномът се пренапише, то информацията ще се фиксира до последната промяна и може да извършва пътешествия във времето и пространството”, съобщават авторите на идеята в сп. Icarus.

Учените са анализирали подробно човешкия геном и са съставили карта. На нея се вижда ясната верига на нуклеотидите на ДНК и аминокиселините. Простото и ясно устройство на генетичния код може да говори за това, че става дума за информация, записана на символен език. В кода са включени десетична система, логически вариации и абстрактно обозначаване на нулата. Такава стройна система е резултат от логично мислене и нетривиални изчисления, сигурни са учените.

След проведените анализи и изчисления учените са стигнали до извода, че кодът е написан някъде далеч извън пределите на Слънчевата система преди много милиарди години. А това на свой ред е аргумент в полза на панспермията – хипотезата, че животът на Земята е донесен от Космоса.

Има предположение, че Вселената, която виждаме, е само компютърна симулация, създадена от извънземна цивилизация. В рамките на тази програма създателите ни може да са се потрудили върху генетичния ни код, което се съгласува с предположението на Щербак и Макуков.

Всички хипотези за възможен „извънземен код” са част от концепцията за креационизма. А тя, както е известно, ни кара да се замислим кой е създал тези, които са създали нас.

Вселенският интернет 

Нима става дума само за високоразвита цивилизация ? Или може би нещата са по-глобални ? Така например докторът на физико-математическите науки проф. Борис Родионов формулирал хипотезата за т.нар. "вселенски интернет" Парапсихолозите наричат тази субстанция информационно поле на Вселената. Според учения тя представлява жив мозък, състоящ се от нишки "космически памук" - флукси. Тяхната особеност е, че могат да взаимодействат с обикновената материя, образувайки своего рода неврокомпютърна мрежа, оплитаща целия свят. Как работи тази "мастър-програма" на вселенския компютър ? Да си припомним библейския мит, според който Христос ходел по водата. В канона това се поднася като чудо, но то гледна точка на "космическата мрежа" в това явление няма нищо загадъчно.
Става дума най-вероятно за феномена телепортация : "мастър-програмата" позволява на физическото тяло да се разпада на елементарни частици, които след това отново придобиват първоначалната си форма. Тялото на Христос изчезва в едно място и веднага се появява в друго - така възниква и ефекта на "ходене по водата". По подобен начин се обяснява и феноменът телекинеза.
Ясновидството и телепатията са получаване на информация по вселенските "компютърни мрежи". Ако холографската концепция за мирозданието е вярна, то защо да не предположим, че Вселената представлява верига от виртуални изменения, вложени едно в  друго като руските матрьошки ? Според замисъла на създателите всяко от тях поражда следващото.
С други думи, всички ние сме пленници на гигантски компютър. Съвременните технологии позволяват да се извлича информация, в това число и от мозъка и нервната система. Електронните "отпечатъци" на невроните създават виртуално копие на човешката личност, затова е напълно възможно да се възпроизведат виртуални индивиди, надарени с разум и емоции, и да бъдат поставени в информационна матрица, имитираща обективна реалност. Само че кой стои от другата страна на екрана ?...


По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.