вторник, 2 юни 2015 г.

Още за Доминантните Инкарнации

Читателите на Матрицата се интересуват от достъпа до вътрешността на Висшия Аз по време на ин­карнацията. Когато дойде време за събуждането на Финалната Инкарнация, Доминантните ще се срещ­нат с Финалната Инкарнация, за да може да започне процеса на събуждането й.

Други активни инкарнации, които получават достъп до вътрешността на Висшия Аз са Доминантните инкарнации на този Висш Аз. Запомнете – можете да получите достъп САМО до своя Висш Аз. Не може­те да влезете в друг Висш Аз, нито в своя Висш Аз, освен ако нямате основателна причина за това. 

Всеки Висш Аз има 3-4 Доминантни инкарнации. От дадена Доминантна инкарнация може да се изис­ква да действа в интерес на съответния Висш Аз по време на Играта – това става рядко. Например това може да включва навлизане във Висшия Аз поради специфични причини, свързани с Времевата връзка. Използването на Времевата връзка е от съществено значение при формирането на Финалните инкарна­ции. Всяка от Доминантните инкарнации ще получи достъп до фасетките на Времевата връзка, за да по­могне при вземането на решения относно състава на Финалната инкарнация за този Висш Аз. Повече подробности по този въпрос могат да се дадат само на ограничен брой инкарнации.

Доминантните инкарнации могат и се срещат в своя Висш Аз в определени случаи, но те не винаги срещат ВСИЧКИ ПРЕЗ ЦЯЛОТО време. Ако установите, че сте Доминантна инкарнация, вие може да сте, а може и да не сте почувствали това съзнателно. Прекалено голяма доза осъзнато усещане, когато инкарнацията не е готова, би повлияло отрицателно върху нейните преживявания в Играта. Оттук мно­жество Доминантни инкарнации имат ясни сънища относно Висшия Аз, но съзнателно не знаят как да ги интерпретират.

Освен в случаите, когато Доминантните инкарнации са много сензитивни и дисциплинирани в тези области, те не се досещат за това какво става в техния буден живот. Доминантните НЕ са равни на Събу­дената Финална Инкарнация, но тяхната мисия ги отделя от всички останали инкарнации. Всеки Висш Аз установява тяхната мисия и специален статус в Играта. Защо - ще трябва да разберете с помощта на своя Висш Аз. 

Запомнете – любопитството не е основателна причина за не-Доминантните или не-Финалните инкар­нации, за да знаят всичко за своя Висш Аз докато са все още в Играта. Тъй като вие сте друг аспект на своя Висш Аз, на всичките ви въпроси ще бъде отговорено, когато вашият Висш Аз задейства Призовава­нето (изтеглянето на инкарнациите) и се превърне в завършващ Играта. Целта на цялата тази информа­ция е безценна за онези, за които беше написана Матрицата 5 златно издание, тъй като тази информа­ция се предава на съответните инкарнации без значение в кой времеви период се намират те. Ако този сегмент ви идва твърде много, оставете го заедно с всеки друг сегмент, който ви се струва труден за въз­приемане.


Матрицата 5 - Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.