сряда, 10 юни 2015 г.

Висшият Аз и безсилието, което прави от инкарнациите инвалиди

Малко са едновременните инкарнации, които получават внимание от Висшия Аз. Това са доминан­тните и Финалната инкарнация. Всички останали инкарнации на съответния Висш Аз вървят по пътя на преживяванията, които Висшият Аз е определил. Оттук Висшият Аз може да има инкарнация с болестта на Алцхаймер или друга неспособност, която ограничава взаимодействията в трета плътност за тази ин­карнация. Обикновено така се прави партньорство между такъв, който иска преживявания свързани с осигуряването на специализирана помощ и такъв, който иска преживявания свързани с получаването на специализирана помощ.

Докато дадена инкарнация вегетира при болестта на Алцхаймер или е в кома, духът не виси наоко­ло уловен като в капан във физическото тяло. Докато физическото тяло е живо, духът е привързан към него. Духът може да е съсредоточен върху физическото по време на първите сегменти от ситуацията, но когато физическото се отклони твърде много, духът не се задоволява с това да седи като в капан или ка­то дух в бутилката. Тогава той получава астрални преживявания според нивото на Напредък, което е постигнал. Ако физическото тяло има редки моменти на яснота, това показва, че духът присъства. Липса­та на яснота показва, че духът е навън. Това не се дължи на липса на желание да бъде в тялото – то ста­ва, защото физическата инвалидност е непреодолима.

Това не може да стане, ако Висшият Аз не го е предвидил като част от своя инкарнационен път. В редките случаи на възстановяване след кома траяла с години, нужда от преживявания е имало, но тряб­ва да питате самия Висш Аз каква е била тя, или да проверите това на ниво 27. Тези трудности са основ­ните събития в живота на хората, които имат преки отговорности за свои роднини и приятели в тези ситу­ации. Ако сте един от тези хора, значи вашият Висш Аз разполага с отговорите. Щом Играта за вас прик­лючи и я завършите, вие ще си спомните съзнателно отговорите на всички въпроси, които си задавате сега.

Вашият Висш Аз следи стотици и стотици инкарнации. Разбира се вие имате чувството, че настояща­та ви инкарнация е всичко, което има значение за вас. Това е така ако се идентифицирате със своето тя­ло, защото вие никога няма да имате това тяло отново. Висшият Аз обаче обръща внимание само на До­минантните и Финалната инкарнации, тъй като техните преживявания са кулминацията на всички еднов­ременни преживявания. Инкарнационната нишка на инкарнациите от ниско или средно ниво, свързана с тяло в кома или с мозъчна неспособност, не представлява обект на сериозни грижи за Висшия Аз, но съответните преживявания попълват базата данни на Висшия Аз. По принцип Висшият Аз никога няма празна или безполезна инкарнация, НО има инкарнации с малка стойност и с голяма стойност поради причини различни от целите на Доминантните и Финалната инкарнации. Помнете, че НИЩО не може да попречи на инкарнацията да има преживяванията, които нейният Висш Аз е избрал. Повече подробности за това – на ниво 27 от Астрала.


Матрицата 5 - Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.