събота, 28 март 2015 г.

Карлос Кастанеда пред Уестуудския семинар

КК говореше за разликите между жените и мъжете . Жените притежават права линия енергия , която минава от гърба към долния център, който е в матката. Мъжете за разлика от жените имат странна по форма крива линия от енергия, свързана с тяхната уязвимост. Виждащите констатират, че и при жените и при мъжете тази черта на енергията е повредена. Тя е накъсана или на парчета. При жените този разрив е постоянен и е около осем дюйма широк. Беше подчертано, че във всички жени, без значение къде живеят -- в САЩ, Русия, Япония или на Южния полюс -- у всички тях има този проблем -- накъсана лента на енергията. И при мъжете може да се наблюдава същото.

В следващата лекция КК ни говори за летачите, същностите, които поглъщат нашата светимост на осъзнаването и тези разриви в енергията бяха обяснени по-подробно.

Карлос каза, че тези повреди имат всеобщ характер поради маневрите на летачите. Веднъж някой го попитал дали живее в безбрачие и отговорът бил да. Той още каза, че повечето от нас са просто мастурбатори; повредите в лентата на енергията не ни дават възможност да изпитаме истински оргазъм, като проблясък от енергия.

Той подчерта, че летачите правят с нас същото, което правим ние с домашните си животни. Кастрираме ги, връзваме ги, за да не могат да излязат от двора ни, и са длъжни да ни обичат. Те са под наш контрол, докато не умрат. Тези пукнатини в енергията ни са един от способите на летачите да ни държат в своя власт. Резултат от това е ниската енергия и фригидността при мъже и жени. Хората придават голямо значение на АЗ-а в действията си. Това е защото сиянието на осъзнаването, която трябва да покрива цялото наше “светещо яйце”, достига едва нивото на петите ни. В тази зона се намира запаса от сияйност на осъзнаването, там и възниква нашето себеотразяване.

Всички ние имаме ужасната склонност да “търсим любов”. Ние продаваме себе си Ако някой ни каже ”Аз те обичам“ то ние сме готови да се отдадем изцяло. (Някой каза, че е много тъжно, че с Карлос завършва приемствената линия.)

Тайша спомена Глобус и Фебиус, двамата съюзници или неорганичните същества които са се присъединили към нейното съзнание. Тя каза, че те са безупречни и че за тях нашия свят е неизвестен. Тайша описа три начина за влизане и излизане от паралелните светове. Те приличат на нашия, само че са неорганични, по-бавни, безкрайно по-стари от нашия, и също като него наподобяват слоеве на луковица. Трите начина са - сънуването /това е естествения начин/, вътрешната тишина и използването на пролуките между световете. Тях ги има на много места като входове в друти светове. Ако някой се окаже в положение да мине през такава пуктатина най-важното е да запази своята трезвост. Някой може да избере да се огледа наоколо или просто да остане на място. Воините не полудяват те просто се абстрахират от своето АЗ.

Третия път за влизане в тези светове е вътрешната тишина. Тя говори за чернотата, която възниква в момента, в който човек достигне своя праг на вътрешна тишина, който може да трае от 10 мин. до 1 час.

Карол Тигс подчерта, че теглото на нашите умове, извън зависимостта от нашето мнение, са достатъчно еднакви. Тя също описа летачите, които ядат нашето осъзнаване. По-вярно е да се наричат скачачи тъй като се предвижват чрез скокове. Тяхното осъзнаване е толкова тежко, че тежи в нас като олово. Летачите ни държат в “човечарници” ("Humaneros") така както ние държим пилетата в кокошарници. Тези човечарници са нашите градове. Странно е да се мисли, че съществувaнето на тези същества е “такава глупост”. Още по-странно изглежда това как по тайнствен начин ние погрешно се вкопчваме в нашата вяра в Бог, Богове и грехове, които нямат никакво отношение към нашия живот и благополучие.

Летачите са ни дали ум. Карол каза, че ние имитирайки ги сме създали ужасна съдба на нашите домашни животни. Кастрираме ги, фиксираме ги, поради което те даже не се опитват да ни напуснат.

Тя каза, че древните са знаели това и че ДХ ги е ненавиждал заради това, че те като че ли те са се продали за да не ги ядат. Те са били носители на това знание и са го използвали за усилване на своята лична сила и власт. Снимката на летача беше знакът, който ги накара да започнат да говорят за тях. Карол подобно на евтин екшън разпитвала КК: Кои са те и какво искат от нас? Самите ученици дълго време са били скептично настроени към съществуването им и нищо не са предприемали, но когато в крайна сметка ги “видели” останали ужасени. Те преминават през нас. Маговете открили следното -- летачите не обичат озъзнаването, постигнато чрез дисциплина Магическите паси създават именно такова осъзнаване. Това също се постига чрез прегледа на живота и вътрешната тишина. Възможно е човечеството да успее да се върне в своето естествено състояние, състояние на “светещо яйце”, ”пашкул” и да се изтръгне от космическите паразити


http://pencil.hit.bg/los_Voladores.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.