вторник, 17 март 2015 г.

Оценка на нивото на свързване към земния живот

Чрез обръщение до информационното поле (ноосфера) можете да видите всеки герой на нашия земен театър за неговото ниво на привързване към земния живот. Това се прави така. Нужният човек се визуализира, но с уговорката, че това е именно той. Едновременно с това към информационното поле се изпраща искане да се покаже търсеното ниво. Представената картина варира според него - човешката фигура е боядисана в черно от краката до определена точка. Над тази точка се вижда чисто бяла енергия.
Важен въпрос е за скалата на показателите на дадено ниво. Болшинството прегледани материалисти са оцветени в черно или до раменете (Путин), или над врата (Oбама). Това са типични земни материалисти, независимо какви са в обществото. По-развитата съзнателно категория от населението се вижда оцветена в черно до средата на гърдите. Нивото на привързване към земното все още е висок, но духът вече чука на вратата им. Магическите - с други думи, духовно надарените хора започват с черно, достигащо само до стомаха. Тези хора започват да прозряват духовната реалност и разбират, че да си твърде прикрепен към земното не си струва, защото това ще се отрази сериозно на качеството на живот след напускането на земния план.

Индикатор за нивото при прегледа може да плува, но незначително. Разбира се, за да се настрои към информационното поле и да получава от него някакви данни, операторът трябва на първо място да може да управлява своето внимание (концентрация дисциплина), а от друга страна да бъде достатъчно чист за това действие, тъй като в противен случай от информационното поле ще бъдат привлечени купчина измислени боклуци.

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.