събота, 2 април 2011 г.

Образованието - форма на контрол

Много тъжно е , когато се разговорите с млади хора, ненавършили още 20 години и усетите, че в съзнанието им няма мисъл, която да не е поставена от някой друг. Често те повтарят като папагали пропагандата на Системата. Още един робот, явяващ се по служба. Спомням си, когато една състудентка от курса по Право съвсем сериозно ми каза, че ако не ядеш месо, ще умреш ! Фактът, че стоях пред нея здрав и прав след години на вегетарианство не оказа никакъв ефект върху убеждението й, че да не ядеш убити животни е равносилно на самоубийство !
Виждате как индоктринирането се затвърждава толкова бързо. Колкото повече навлизате в образователната система, толкова повече възможности възникват за контрол над вашето мислене. А истинското просветление на човек идва с разширяване на съзнанието и достъп до висшите нива на познание. Преобладаващата част от традицонното образование затваря умовете и ги фокусира единствено върху този физически свят.
Системата е пригодена към задаване и взимане на изпити. Това незабавно поражда "успехи" ( онези, които имат способността да поемат и запомнят предимно неуместна и неточна информация ) и "провали" ( непритежаващите тази способност или твърде отегчените да я ползват ). "Успехите" отиват в университета, където се поема още повече неуместна и неточна информация, а "провалите" отиват да си търсят работа, която по-вероятно ще бъде дадена на "успехите". Що за начин да започнеш живота си - да бъдеш успех или провал.
Според това определение аз дълги години бях "успех", защото казвах на Статуквото това, което то искаше за успешното минаване. И въпреки това в себе си не виждах как по-голямата част от вълната от информация, която бях принуден да слушам ден след ден, би имала някакво отношение към бъдещия ми живот. Имах и тайното усещане, че повечето от това, което ми се казваше са празни, безсъдържателни приказки. Учителите и после лекторите говореха и рядко се допитваха до мен или искаха да дам израз на личния си творчески потенциал. С чиста съвест мога да кажа, че цялото ми образование в истинския му смисъл протече извън учебните зали.
Разбирам защо Системата обича изпитите. Те са отличен начин да накараш децата и младежите да усвоят възгледа на системата. Има малко място за лично мнение. Ако искаш да преминеш, трябва да кажеш на изпитващите това, което те искат да чуят. Кой поставя въпросите на изпитите ? Системата. Кой решава какви трябва да са отговорите, за да преминеш ? Пак Системата. Конвенционалната мъдрост на деня определя критериите, според които минаваш или се проваляш. Само като тема за размисъл ще напомня, че няколко века по-рано щяхте да се провалите на изпита си, ако бяхте казали, че Земята е кръгла !
Подобно на всички проявления на Системата, образованието е в голяма беда. Неговата роля е да произвежда роботи, които да запълват работните места, откривани от системата и да избие от умовете на младите хора всяка мисъл за бунт срещу статуквото. Развитието на Системата не включва талантите и творческите способности на хората ; те трябва да бъдат приучени и подготвени да паснат на системата. Хората за момента сляпо вярват, че докато "направи, използвай и изхвърли" може да наема роботи, най-приемливото е да ходиш на училище/университет, за да бъдеш подготвен за работата, а после да работиш по професията си, докато се пенсионираш или умреш. Но сега вече нещата се променят. Милиони млади хора не виждат бъдеще в работата в края на редицата. Дори "успехите", университетските възпитаници се борят да намерят работа. Чувството "какъв е смисълът?" се усилва. Кръшкането е предизвикано главно от отегчение и недооцененост, и неангажираност в училище. Всеки от нас притежава скрити творчески способности и таланти, които е дошъл да предложи на света. Сегашното образование се интересува сериозно само от таланти, които пасват на Системата и оставят навън ужасяващ брой отчуждени хора .
Когато съзнанието разшири своето разбиране за живота, на повърхността ще изплува един много различен подход. Подобно на всичко останало, което разгледах дотук, преходният период на образованието ще бъде период на противоположности. Статуквото и онези, които го подкрепят, ще се опитат да задържат промяната чрез въпросното "връщане към основите", както го наричат. Те ще искат да направят образованието още по-безкомпромисно и да наложат нови догми като отговор на промените, които в крайна сметка ще го пометат. Срещу тях ще застане нарастващата нужда на пробуждащите се хора от образование, което да замени сегашната индоктринация.
Очаквам с нетърпение едно образование, което учи на писмена и вербална комуникация, на математиката, от която ще се нуждаем в ежедневието си, и на информацията, която ще помогне на младите хора да получат космополитно разбиране за света и вселената. Те трябва да имат достъп до всички възгледи и собственото им мнение да бъде насърчавано. При преподаването на религия например курсът би включвал обяснения в какво вярват всички религии и защо. Няма да има налагане на християнска, мюсюлманска или еврейска догматика. Обясненията за кармата, прераждането и енергиите на Земята ще присъстват в учебната програма, наред с принципите на астрологията и алтернативното лечение, за да се даде на деца и студенти възможност за достъп до всички възгледи, не само до онези, в които статуквото иска да вярваме.
Образованието на бъдещето ще насърчава увереността в собствените сили. В основата му ще са главните умения, от които хората ще се нуждаят, за да живеят независимо от системата. Как да се отглежда храна, да се готви, да се построи къща, да се ремонтира и поддържа дома и покъщнината и други умения, необходими за да си независим. Това дава на хората право на избор в живота. Днешната образователна система преподава все повече и повече за все по-малко неща. Тя създава хора, които са зависими при печеленето на пари от едно специализирано умение, с което заплащат за всички други неща, от които се нуждаят. Това е обратно на независимостта. А вижте какви са последиците, когато това умение вече стане ненужно за "направи, използвай и изхвърли". Но превръщането на хората в зависими обслужва Системата идеално.
Ще дам пример с двете науки, с които имах пряк досег - икономика и право. В своите презентации те предлагат "бляскави" перспективи на студентите след завършването. Но ако погледнем трезво, от позицията на реалността, ще отчетем, че светът и на двете е скучен, сив и елементарен. Нищо не ви се предлага, освен възможността да дъвчете един и същи материал. Студентите се превръщат в папагали, повтарящи чутото на лекциите и прочетеното в учебниците. Но това улеснява нещата, защото освобождава от необходимостта да се мисли. Просто се прилагат заучените елементи на науката и нямате проблем. А ако все пак попаднете на опонент, който не можете да оборите с това - позовете се на някой "капацитет" в съответната област - заслужилите дейци на Системата.
Основната мотивация на новото образование ще бъде да се определят и насърчават талантите, които ученикът е донесъл при прераждането си. Самите ученици ще решават това. Попитайте младите хора какво най-много им харесва и неизменно ще откривате техния истински потенциал. Ние разкриваме своите таланти в любимите си занимания и интереси. Много млади хора, които съвсем не са "успели" в училище, правят някои прекрасни неща в свободното си време, когато само те определят какво могат да правят. Познавам човек, който е бил смятан за пълен провал по математика в училище, който обаче може да изчисли залозите и печалбите в играта "Еврофутбол" почти със скоростта на светлината. Това е възможно, защото замесената математика - в този случай приложена към футболните мачове - е станала част от неговото любимо занимание. Може да не сте съгласни с футбола или обзалагането, но това е друга тема. Мисълта ми е, че ако се насърчават любимите занимания на хората и бъдат използвани като основа за усвояването на други умения, ще има много по-голям успех, отколкото ако учителите само говорят изправени пред класа или им казват да си прочетат учебниците.
Уважението и любовта към Земята и всички форми на живот ще бъдат насърчавани при новото образование. Още от ранна възраст като част от учебната програма децата ще прекарват известно време в работа в общността със стари хора, недъгави и с онези, които по някаква причина са изпаднали в нужда. Любовта и грижата един към друг ще бъдат водещи принципи в образованието. Професионалните учители няма да са само средство за обучение на младите. Във всяка общност има хиляди хора с умения и знания, които ще са отполза за учениците. Но вместо да използва това богатство от знания, Системата разчита единствено на учителите и лекторите да вникнат в предмети, за които може и да нямат практическа подготовка. Трябва да има по-добър баланс между уменията на учителите в класната стая и практическата подготовка на другите в общността.
Време е учителите да въстанат и да откажат сътрудничество на тази индоктринираща система. Те просто са използвани от онези с власт, за да подават на децата под техните грижи информацията, която Системата иска да чуват и вярват. Време е да откажете да бъдете използвани като добитък, програмирани да създават нов добитък, който да ви смени. Спрете да сътрудничите, кажете стоп ! Същото важи и за родителите. Настоявайте за истинско образование. Спрете да съдействате на програмирането на децата ви. Порочният кръг трябва да се прекъсне.
Ние трябва да осъзнаем, че преминаването през индоктриниращата машина на държавното образование и излизането с взети изпити и букви пред името само по себе си не те прави интелигентен, мъдър и вдъхновен. То на практика може да потисне и трите. Често съм чувал учени по телевизията, които поставят въпроси за мистериите в живота. Хора без техните квалификации на хартия са отговаряли на тези въпроси, но Системата не се е вслушвала. През следващите години ще си проличи, че темите, които разгледах тук, а и други хора са ги описвали по отношение на живота и Сътворението са верни. Днешната образователна система не просто индоктринира населението, докато е в училище или университета. През целия ни живот тя решава кого да слушаме, особено в областта на науката.
И все пак, ако имате достъп до висшите нива на съзнание, можете да внесете в този свят разбиране и познание, които са светлинни години по-напред от човешката наука, преобладаващата част от която се интересува само от физическия свят. Чрез много от сегашните деца и бебета са преродени проявления на вселенско съзнание със значителна еволюция. С повишаване на честотите те могат да се настроят съзнателно много по-рано в живота си към високочестотните нива. Ние трябва да се потрудим, за да се задържим на повишаващите се честоти, докато днешните бебета могат да стигнат до най-високите нива на тази планета. Те ще дават израз на своите по-висши познания и разбиране за това кои са и какво правят тук далеч по-рано, отколкото е станало при нас. Това не означава, че те са здължително по-развити от мнозина други на Земята днес. Означава, че могат да се свържат по-рано в прераждането си с по-високите честоти, в които навлиза планетата. Чувал съм да казват, че днес бебетата са различни. Е, ето защо.
Само това явление ще гарантира, че образованието ще стане двупосочен процес, какъвто винаги е трябвало да бъде. Ние ще казваме на децата онова, което знаем, или мислим, че знаем, и те ще ни казват какво знаят. Да ги насърчаваме да се свързват със своя висш потенциал ще бъде най-ценен подарък, който можем да дадем на тях и света. Образованието на бъдещето ще има за цел да изважда всички умения и знания, които притежаваме и да ни помага по пътеката на живота, която сме избрали при прераждането си.

1 коментар:

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.