вторник, 19 април 2011 г.

КРИСТАЛНОТО СЪЗНАНИЕ

   Kристалното съзнание в адаптиран вид присъства в матричния слой на планетата, съдържайки в събирателен вид Божествените Кодове на Сътворението, които определят еволюцията на съзнанието на планетите, звездите, галактиките и вселените.
   Някои аспекти на кристалното съзнание присъстват в същности от космичен мащаб, които са участвали в сътворението на звездните системи, галактиките и вселените. Вибрациите на това съзнание са толкова интензивни, че биологичното тяло не е способно да ги издържи, но присъствието на вибрации от кристалното съзнание в адаптиран вид позволяват на тези същности да работят с планетарните и другите видове съзнания намирайки се в биологично тяло, в определени периоди, когато честотите на индивидуалното енергийно поле се поддържат от енергии, транслирани от Божествения Първоизточник.
   Кристалното съзнание съдържа в себе си пълната програма за еволюция на съзнанието във всички възможни видове и форми. Вие бихте го нарекли кристално, понеже на тънкия ефирен план вие можете да видите лицето на това съзнание, напомнящо сложна кристална структура. Не сте в състояние да погледнете навътре в нея, вие виждате само проекцията на това съзнание във вид на кристални лица.
   Кристалното съзнание е способно да разгърне и прояви цялата програма за еволюция във всяка точка от вселената. Но изборът на такава точка се определя от крайната плътност на създаваемата форма. За еталонните честоти на кристалното съзнание съществуват някои ограничения на формата, които не му позволяват да се разгърне в пълен мащаб и цялостност.
   Кристалното съзнание във Вселената създава точките на Божетсвения резонанс, които поддържат вибрациите на Източника в различните многоизмерни области от космоса. Кристалното съзнание съществува в измерения от 6-то до 36-то и дори по-нагоре. Именно заради това, когато сега на Земята  се разгъват 12-те нива на Съзнанието, зърната (семената) на кристалното съзнание се включват в работата.
   Как това влияе на човечеството ? Понеже малко от въплътените хора могат да осъзнаят толкова високи измерения, може да се каже, че човечеството няма да изпита никакво въздействие от разгъването на тези измерения в близките десетилетия. Въпреки това, на Земята присъстват Висши Същности, които носят у себе си аспектите на това кристално съзнание. И именно те ще работят над възстановяването и активацията на латентните връзки с матрицата на кристалното планетарно съзнание.Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.