неделя, 3 април 2011 г.

Възли на полето като частици

  През 50-те години Вернер Хайзенберг, един от бащите на квантовата механика, предложил за преодоляване на дуализма вълна-частица представата за точкообразните частици да се замени с вихър в разпределенията на полето. Малко по-късно Тони Скайрми подхванал идеята в рамките на математическата топология и показал, че в полетата могат да се конструират стабилни вълнови пакети с крайна маса. Подобни "скайрмиони" се дискутират от години във връзка с квантовия хало ефект в двуизмерни електронни газове. Сега Себастиан Мюлбауер от Мюнхенския технически университет и колегите му за пръв път наистина са ги наблюдавали : като скайрмионна решетка в магнитна субстанция. Когато изследователите подложили вътрешнометално съединение от силикоманган при -245 градуса по Целзий на въздействието на слабо магнитно поле от 0,2 Т (магнитна индукция) и го бомбардирали с неутрони, размитото изображение на магнитни структури, които инак се състоят от паралелни спирали, показва едно наслагване на твърде много подобни спирали, в чиито пресечни точки се появяват вихри. Тези възли, в които стотици спинове били паралелно ориентирани, били с правилно подреждане, което се оказало идентично с математически предсказаната скайрмионна решетка.
  Физиците предполагат, че подобни решетки се появяват и в други материали и е възможно да водят до аномално поведение на метала. Но те имат значение при техническото им приложение. Ще бъдат подходящи за производство на стабилни информационни носители с много висока плътност на записа.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.