сряда, 9 януари 2019 г.

Критериите за нормален човек и предстоящата гибел на сатанинската система

В условията, когато господарите на западната цивилизация се опитват да укрепят още повече процесите на деградация и самоунищожение на човечеството, организирани от тях, които стоят в основата на паразитния хищническо-потребителски начин на живот, наложен над нас с помощта на техните слуги, движещи "стадото" на послушни и безмозъчни "жертвени овце" в руслото на "нов световен ред", особено актуално стана определянето на критерия за "нормалност" на човешките индивиди, които не се поддават на зомбиращата паразитна реклама и други инструменти за манипулиране на съзнанието на човечеството, използвани от "върха" на Световната властова пирамида, за да задържат съзнанието на хората на полуживотинско "спящо" равнище.
Ето например как характеризира психиката на такъв здрав, нормален човек, който никога няма да потиска другите и е естествен враг на всяка несправедливост, журналистът и писателят от Ню Йорк В. Герасимов: "Нормалният човек не е привлечен от шоу-партитата на елита на "висшето общество", той вижда само жалко сборище на самодоволни перверзници. Богатите крадци никога не могат да бъдат обект на завист или имитация за него.
Всъщност само дегенерат или латент може да завижда и да имитира дегенерати, ако вече е успял да "обърне носа си по посока на вятъра". Поради своята природа един нормален човек просто не може да бъде цинично копеле и да се наслаждава на нещата, които вдъхновяват дегенератите. Нормалният човек се стреми да се съобразява с всички исторически установени норми на морал, опитвайки се да бъде възможно най-съвършен и полезен във всичко за обществото. Той е непременно честен, трудолюбив, лишен от егоизъм, груба гордост и амбиция. Не го привлича и властта заради самата власт и несправедливите ползи, породени от такава власт. Например, съвестта не му позволява да приеме дар от крадец, а умът - да приеме фалшивото ласкателство за истинско.
Като представител на нормалното малцинство на човечеството, нормалният човек не може да бъде типичен. Той е обречен да бъде оригинален човек, при това не е биостатичен, а човек в най-благородния смисъл на думата. Нормалният човек вижда и разбира взаимовръзката и взаимозависимостта на личното и общественото благо, следователно нормалният човек винаги е патриот, за доброто на Отечеството е готов за най-жертвени действия. Страхливци и търсещи убежище сред нормалните хора не се появяват. Нормалният човек не може да бъде индивидуално щастлив, ако съседите му невидимо страдат наблизо. И накрая, животът на нормален човек в гнило общество не може да бъде лесен и морално удобен. Трудно е да си нормален човек".
В рамките на световната паразитна система, основана на властта на социалните паразити, както и на духовните и моралните деграданти, не е лесно за нормален човек да живее. И причината за това е съвсем очевидна - наличието на тази  паразитна пирамида на властта и тези нечовешки сили, които контролират нейния "връх". Без да неутрализираме световната паразитна система и нейните господари е невъзможно да се изградят хармонични общества и социално справедливи държави, тъй като всички те ще бъдат подложени от тази система както на информационни, така и на други видове войни, включително организиране на директни военни нападения, насочени към унищожаване на такива народи и държави, които не се вписват в "каноните" на сатанинската световна система.
И тези сатанински сили и техните верни роби никога няма да приемат нашето съществуване. Те виждат в нас заплаха за своето съществуване, но те не разбират, че времето на безпределната им власт на нашата планета вече е безвъзвратно изчезнало. Ето защо една нормална и здрава част от човечеството има реален шанс да изгради нов свят, в който няма да има социални паразити, не духовни деграданти и морални чудовища, както и техните сатанински господари с тяхната вампирска паяжина. Всичко гнило и разложено ще се разруши. Всичко нормално и здраво, което остава в човечеството, има право да се защитава и да изгражда нова реалност.


По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.