понеделник, 28 януари 2019 г.

Н. Тесла за етерните технологии

Един от признатите гении на човечеството, изтъкнат учен и изобретател в края на XIX век, заявява, че в бъдеще развитието на човечеството ще бъде до голяма степен свързано с нови технологии за получаване на евтина етерична енергия, която е навсякъде около нас. Така по време на лекция в Американския институт на инженерите по електротехника в Колумбийския университет на 20 май 1891 г. той каза:
„Няма по-вълнуващо, по-достойно за изучаване от природата. За да се разбере нейния величествен организъм, да се открият силите, действащи в него и лостовете, които ги контролират - това е най-висшата цел на човешкия ум.
Природата е създала неизчерпаеми запаси от енергия във Вселената. Вечният приемник и предавател на тази безкрайна енергия е етера. Откриването на съществуването на етера и неговите функции е един от най-важните резултати от съвременните научни изследвания. Самото отхвърляне на идеята за действие от разстояние, самото допускане за съществуването на среда, която прониква в цялото пространство и обединява цялата плътна материя, освобождава умовете на мислителите от всевъзможни съмнения и отваряйки нови хоризонти, нови и непредвидени възможности, предизвиква нов интерес към отдавна познати ни феномени ...
Сега сме уверени, че електрическите и магнитните явления са присъщо свойство на етера и имаме причина да твърдим, че ефектите от статичното електричество са ефектите от етера под налягане, а ефектите от динамичното електричество и електромагнетизма са от въздействието на етера в движение. Но въпросът, какво е електричество и магнетизъм, все още остава без отговор ...
До колко вероятно е на практика да се използват публично оповестените тук факти - ще реши бъдещето. Що се отнася до производството на светлина, някои от вече постигнатите резултати са много окуражаващи и ми позволяват да кажа с увереност, че практическото решение на този проблем е в посоката, в която се опитах да очертая. И все пак, независимо от краткосрочните ползи от тези експерименти, аз се надявам, че те ще бъдат само една стъпка в по-нататъшното развитие към идеала и окончателното съвършенство.
Възможностите, които предлагат съвременните изследвания, са толкова широки, че дори и най-сдържаният човек трябва да усети вълна от оптимизъм, гледайки към бъдещето. Видни учени разглеждат задачата да използват един вид излъчване в изолация от другите като рационален подход. В апарат, създаден да произвежда светлина чрез превръщане на всяка форма на енергия в светлина, този резултат не може да бъде постигнат по никакъв начин, независимо от метода за получаване на необходимите осцилации - електрически, химически или други - ще бъде невъзможно да се получат по-високи светлинни колебания, без да се преминава през етапа на по-ниски осцилации. Това е същото като задаването на задачата да се информира тялото за определена скорост, минавайки всички предишни, по-ниски скорости.
Но е възможно да се получи енергия не само под формата на светлина, но и под формата на движеща сила и като цяло енергията на всяка форма чрез по-пряк път от околната среда. Ще дойде време, когато това може да бъде постигнато - и е дошло времето, когато човек може да каже такива думи на една просветена публика без риск да бъде смятан за мечтател.
Когато се въртим, ние се носим в безкрайно пространство с невъобразима скорост и всичко около нас се върти, всичко се движи и навсякъде има енергия. Трябва, просто трябва да съществува някакъв начин да се обезпечим с тази енергия по пряк начин. След това, със светлината, получена от околната среда, с извлечената от нея сила, с всяка форма на енергия, получена без усилие от неизчерпаемия резерв, човечеството ще продължи напред с гигантски крачки. Само мисълта за тези прекрасни възможности разширява нашето съзнание, дава сила на нашите надежди и изпълва сърцата ни с голяма радост".
Защо, след повече от 120 години от момента на това изказване от гениалния учен - „положението и сега си е там”? Така е, защото на планетата има сили, за които изобщо не е от полза развитието на човечеството и евтините, както и екологично чисти технологии, основани на почти неизчерпаем източник на енергия. Ето защо слугите на тези паразитни сатанински сили  организират гибелта на "Титаник", двете световни войни, революции и граждански войни, които ще „унищожат” целия цвят на Стария и Новия свят - най-талантливите и амбициозни представители на националните елити, и ще доведат до властта  паразитните слуги.


По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.