петък, 4 януари 2019 г.

А.Тюняев: нашият свят - Матрица?

Мнението, че нашият свят е виртуална реалност, един вид компютъризирана "Матрица", изобщо не е ново и дори съвременните теоретични физици започнаха да говорят за това въз основа на последните си открития. Съвсем наскоро подобна идея бе изразена от руския писател и журналист, президента на Академията за фундаментални науки А. Тюняев, който в едно от неотдавнашните си изявления буквално каза:
"Сега децата се раждат с такива знания, което ние сме получавали едва след дипломирането. А сега децата се раждат и все още ненаучили се как да говорят, те вече напълно познават "архитектурата" на компютъра и най-важното е, че те знаят как да я използват във всякакви нейни многоизмерни образи и пространства. Днес децата имат напълно различно съзнание, готово за напълно различно възприемане на света и когато на тези деца им кажат, че нашият свят е компютърна програма, в която сме регистрирани като живи организми, за тях тази концепция става "родна" ...
Ние сме във физически вакуум, който се изучава от науката. Този вакуум е кристал. Той се намира на 0 градуса по Келвин и естествено при тази температура всяко вещество е кристално ... А преди няколко години тази форма на вакуум беше доказана от съвременната наука и след пресоване на вакуума с голям напор се получи именно метаматериал. Има и негови снимки.
И в този кристал, с помощта на светлина, гама кванти, са прогорени области, които се явяват химически елементи. С помощта на тези химически елементи се записва структурата на материала. Човекът се записва по същия начин. Самият човек е записан от същите химически елементи, които са организирани на езика "ДНК". Този език е езикът на ДНК, абсолютно същият - както например, в компютрите са компютърните езици.
Следователно се получава такава система. Има някакъв Демиург, чието име все още не знаем, но той е "надсистемен". Няма да го узнаем, защото сме вътре в него. Този Демиург има "дисково пространство", условно - "мозък". Този "мозък" е физически вакуум и всички физически обекти са вписани в този физически вакуум с помощта на компютърния език. Следователно, цялата ни реалност е компютърна игра, в която съществуваме по волята на това същество, което е Демиург по отношение на нас.
Ето защо нашият свят е в буквалния смисъл на думата - "Матрица", и тази "Матрица" може да произведе някои неща, които не разбираме, които можем да пренебрегнем и да не осъзнаваме. Но ако заемем позицията на този Демиург, всички ние ще я видим абсолютно като във филма "The Matrix" и абсолютно така, както на всеки компютър".
И така - в края на краищата, нашата реалност дали е "виртуална"? Отговорът на този въпрос може да даде само допълнително изследване на характеристиките и законите на нашия свят. И поне част от съвременните изследователи вече ни дават положителен отговор по този въпрос.


По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.