събота, 17 декември 2016 г.

Лoкална безкрайност - по Крис Минев

Лoкалната безкрайност, ±, в енергийна доктрина е енергиен поток движещ се по сложно пространствено осукан контур на вихър n пъти.
Знакът плюс/минус пред безкрайност демонстрира, както обикалянето без край в едната част на локално пространство, така и в противоположната част. Буквата n означава 1, 2, 3, …, n пъти обикаляне на потокът.
Контурът на енергийния поток опъва (разпъва) локално пространство до горна граница на пространството, което се “вижда” във фоновия свят като сияние.
Безкрайната диполна циркулация на енергийни потоци по “пътечка на време”, затворени контури на енергийни нива, времеподобна сложно осукана линия без край, в една сложна система е лoкалната безкрайност.
Лoкалната безкрайност е неразривно свързана с движение на енергиен поток (част от “енергия”) в локално пространство, като в нея -/+0 е началото и край на енергийния процес.
Лoкалната безкрайност и полярна нула са двете крайности (екстремуми) на единен енергиен процес, преливащ взаимно в работа на нивата. Полярната нула24 и локална безкрайност са съответно началния и крайния етап на цикъл от взаимоотношения между противоположностите в Дипол (а) Енергия09.
Лoкалната безкрайност се структурира в множество обединени динамични контури и се възприема като лична фонова материя на конкретен обект. Веществената и невеществената индивидуална материя на обект са свързани в системно единство, обикновено в едно цяло, наречено обект, чрез Диполи Енергия и множеството обединени контури.
Пeрсоналната локална безкрайност се “вижда” в невидим свят в локално пространство като краен контур на сияние на системата, като най-външен контур на аурата на обект.
Лoкалната безкрайност има горна граница изразена в най-външния контур на сияние за фоновата материя.
Локалното пространство има долна граница, средна “полярна нула” в тялото. 


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.