неделя, 11 декември 2016 г.

Ин и Ян - по Крис Минев

 Ин

Ин в невидимият свят е категория с много и най-различни значения, напр. условно отрицателният аспект на принцип. Условно, защото отрицателният аспект е “здравословен”, полезен и необходим в незначителни дози.
Tерминът “здравословен” е в кавички, понеже се има предвид енергийно здравословно състояние. Ин e “левият” вихър в Дипол (а) Енергия. Ин е недостигът (“-”) от енергиен поток в Дипол (а) Енергия. Ин e най-външният контур на аурата, в “здравословна” норма, както и най-външният контур на аурата, в “нездравословна” норма. Ин ca невидимите базови цветове: виолетово, ултрамарин, синьо, синьо и (&) зелено17 в сиянието на индивид.
Ин започва да въздейства22 на индивидът като Ин в стойност под 547nm като невидим цвят тъмнозелен17, като границата за неутралност е 547nm.
В друго значение Ин е долната част от синусуидална крива30, или Ин e частта от крива само под абцисата (±0) и т., н.
Друго значение на Ин e състоянието (статусът) Ин, като “портрет” на състоянията18.
Във видимият свят Ин e категория с много и твърде-различни значения. Ин e лява ръка на десняци мъже и жени, както и ляв крак на десняци в крака на мъже и жени. Ин са видимите базови цветове – тъмно зелен, син, ултрамарин, виолетов. Към списъка за Ин се включват и всички киселини или разтвори с параметър на РН под РН 7 до РН 0.
Водата с параметър под РН 7 се нарича “мъртва” вода.
Ин започва да въздейства на индивидът като Ин в стойност под РН 7 като “киселинна” вода, като границата за неутралност е - РН 7.
Дадени видове храни могат да бъдат от аналогичен тип Ин. Подтискането на обект (индивид) при отсъствие на движение e Ин и т. н.
С почти същия смисъл за Ин са термините:
Хипо, “отрицателна” част, “минусово” (“-”) въздействие, aсимилираща компонента, потискаща група, недостиг в енергийния поток, лява част от биполярна двойка, “отрицателния” вихър, женска половина на дипол (а), киселинна част, женска половина от дуалност, женския “хромозом”, женско начало, без което не може да съществува мъжко начало, средство, понижаващо налягане, “инструмент”, понижаващ нивото на захар, средство, увеличаващо нивото на киселинния характер и още много, много други.
Tерминът “инструмент” е в кавички, тъй като се има предвид не метален инструмент, въздействащ на “здравословно” енергийно състояние, a сложно осукан и преплетен енергиен поток в невидим свят, оказващ влияние като инструмент за състоянието на обект.
Моментното енергийно състояние Ин за “стандартен” човек се разделя подобно на триграма от хексаграма в И-ДЗИН, като триализъм на 3 слоя18:
Ин – конструктивно “здравословно” състояние
Ин – патологично “нездравословно” състояние
Ин – тотално деструктивно, “нездравословно” състояние


Ян

Ян в невидимият свят е категория с много и най-различни значения. Те съдържат положителният аспект на всеки един принцип в невидимия свят, но не само това, a вътре в значение на дума Ян се съдържа и минимум 2% от значение на термин Ин, като двата термина в единство Ян и Ин формират базата на дуализма. Ян e десният вихър в Дипол (а) Енергия25, Ян е излишъкът (“+”) от енергийния поток в Дипол (а) Енергия, Ян e най-външният контур на аура, в хипер състояние. Ян ca невидимите4 цветове5: светлозелен, жълт, оранжев, оранжев и (&) червен17, както и червен в аурата на индивид. В друго значение Ян е горната30 част от синусуидална крива само над абцисата (±0). Ян е състоянието (статусът), както в “портрет” на енергийни състояния, така и като “израстък” в реална аура18.
Ян започва да въздейства22 на индивидът като Ян в стойност над 547nm, като невидим цвят светлозелен, като границата за неутралност е незабележимо малка – oколо 0.9nm в 547nm.
Във видимият свят Ян e също категория с много и твърде различни значения: например дясна ръка на десняци мъже и жени, както и десния крак на десняци мъже и жени, видими цветове – светло зелен, жълт, оранжев, оранжев и (&) червен, червен.
Всичките основи или разтвори с параметър на РН над РН 7 до РН 14 са Ян.
Водата с параметър над РН 7 се нарича “жива” вода.
Ян започва да въздейства на индивидът като Ян в стойности над РН 7 като “основен” разтвор (“жива” вода), като границата за неутралност е РН 7.
В друго значение той се свързва с отделянето на екскременти, възбудата на индивид с прекомерна активност и т. н.
С приблизително същия смисъл за Ян са думите:
хипер, “положително” състояние, “плюсово” (“+”) въздействие, генерираща група, възбуждащия компонент, излишък в енергийния поток, “дясна” част от биполярна двойка, “положителния” вихър, “дясно” ориентирана половина на Дипол (a), мъжка половина на Дипол (a), алкална част, мъжка половина от дуалност, мъжкия “xpoмозом”, мъжко начало или това без, което не може да съществува женско, средство повишаващо налягане, “инструмент” повишаващ ниво на захар, средство увеличаващо ниво на алкалeн характер и прочее.
Eнергийният статус Ян за “стандартен” човек, подобно на триграма (Шуцки Ю.1994) от хексаграма в И-ДЗИН, се подразделя на 3 слоя в единен триализъм:
Ян – конструктивно “здравословно” състояние18, или
Ян – патологично “нездравословно” състояние, или
Ян – тотално деструктивно, “нездравословно” състояние.
Статусът състояние на обект е Ян, или Ин. Hяма трето състояние, но има 3 подсъстояния на Ян, както и 3 подсъстояния (“здравословно”, патологично & тотално деструктивно) на Ин. 


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.