неделя, 18 декември 2016 г.

Локално пространство - по Крис Минев

Локалното (“изкривеното”) пространство е индивидуално вместилище за веществена и невеществена материя на системата. “Изкривеното” пространство е интегралния сбор от подпространствата на (в) обект.
Локалното (пашкулното) пространство служи за движение на контури на потоци от множеството Диполи Енергия09.
Подпространствата са структурирани в множество Диполи Енергия и се възприемат като невеществена материя около обект.
Веществената – видима и невеществената /невидима/ материя са свързани в единство, като имат за горна локална граница аурата с нейният най-външен контур.
Локалното пространство си съществува в огъната (заоблено) форма като аура, както от енергетични потоци движещи се вътре в нея, така и от тези на локални пространства от съседните обекти.
Пашкулното пространство се намира в непрекъсната вълнова вибрация, както от полевата (невеществената) “енергия”, така и от веществената, от aтомите и движещите се около тях електрони.
Локалното пространство e пълно с обединени трептения от фонова и веществена “енергия”, като абсолютно не е пусто и абсолютно не е празно. Няма нищо общо с вакуум.
“Изкривеното пространство“ e огънато в краища на аурата си.
Пространството на човек включва както тяло (веществена “енергия”), така и множество Диполи Енергия19, 20 (невеществена “енергия”).


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.