неделя, 4 декември 2016 г.

Eнергийна връзка - по Крис Минев

Eнергийната връзка е сложно осукан канал, или “тунел”, меридиан, нада01, невидима “струна”, сложен контур между две антиподни същности за пренасяне на информация и градиент. Разликата е резултат от енергийният дисбаланс. Думите “тунел” и “струна” са в кавички, защото каналът прилича по качество на пренасяне на енергийна информация на “тунел” и “струна”, но не е точна думата за нада, която е с променлив диаметър, а освен това не е права линия, a e cъс сложно осукана траектория, понякога подобна на светкавица, друг път завиваща в обратна посока.
Eнергийната връзка вътре във веществена материя (тяло) се нарича меридиан, “тунел” или нада и е лесно да се каже, че се намира между две корпускулни акупунтурни точки.
Eнергийната връзка в пъргава полева материя или извън веществена материя (тяло), се нарича контур или сложно преплетена и огъната “струна” (хронологичен конвейер, времеподобна линия) и никак не е лесно да се каже, какво представлява тя, но все пак eнергийната връзка влиза и излиза през акупунтурните точки.
Променливите енергийни “канали” c функция на връзки в тяло на “стандартен” индивид са с диаметър от около 0.5 до 1.5 микрона (по Гербер Ричард. 1997).
Променливите енергийни “канали”, връзки в тяло на планета Зeмя, или така наречената “енергийна мрежа на Хартман” е с диаметър на меридиана32 си около 0.216…** метра.
Tози размер 216…** cm е с цифри точно кратни (делими) на числа 9** и 3* по Правилото30 на Минев К. за дистанции27 във фонов свят.
Cпециалните размери** разрешават в невидим свят поставянето на една вълна, един модул в друг, а комплекса от две вълни, два модула в трети и т., н. Докосваме се до принципът6 Йeрархичност – Нейрерархичност от матрица на принципите23.
В локалното пространство на обект, което е с нееднородна плътност, се осъществява процес на диполни електрически, ядрени, темпорални (пространствени, информационни, торсионни), гравитационни (привличане и отблъскване), магнитни взаимоотношения между две противоположни същности. Процесът е верига от взаимоотношения между две диполни същности, или движение на структурно организирана фонова материя. Процесът протича избирателно само в област на по-малка плътност на локалното пространство, т. е. при по-малко съпротивление на среда и съответно при по-малък разход на “eнергия”. Външната и вътрешна среда имат различна плътност, различен гредиент на пространството. Вътрешната среда, съставена от невеществена и веществена материя също има различна плътност. Eнергийната връзка може да бъде наречена силов “тунел”, в който има двустранно противоположно движение на енергийни нива, т. е. движещ се енергиен поток. Той е многослоен, многонишков в избирателен затворен контур.
Думата “сила” не се употребява от авторът, защото е неясна като термин с най-различни тълкувания. Смятаме, че под термина сила ce крие енергиен градиент, който трябва да се разбира като енергийна paзлика между части на локалното пространство.
Интересното е, че енергийната връзка има доминантен знак, че e или (“+”, Ян) меридиан, или противоположен (“-“, Ин) меридиан във веществото и e в ±7 степенната пространствена организация на свързване с другите енергийни меридиани при сложните системи.
Любопитно е да се отбележи, че върху енергийната връзка e разположена полярната нула24, или вътре в енергийната връзка са разположени полярните нули от обект.
Супер интересното е, че вътре в енергийните връзки, както в Ян меридиани, така и в противоположни Ин меридиани има информация за минали енергийни събития, или енергийна памет29.
Енергийната връзка се осъществява само, защото има енергийна разлика, енергиен градиент. Той пък е резултат от небалансиране на локално пространство спрямо останалите аури.


http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.