неделя, 25 декември 2016 г.

Hеутрализация (Ин или Ян) - по Крис Минев

Hеутрализацията в енергийна парадигма е множествено решение (Ин или Ян) с много и най-различни средства (Ин или Ян) за движение на моментно състояние на обект (Ин или Ян) към “абсолютния” баланс (=, ±0%), или по-точно към хармоничния животворящ флуктуиращ дисбаланс. C други думи неутрализацията е промяна17 на състояние на система към по-голяма хармония Ин или Ян, работа на ±вихри, “+” въздействие, или “-” въздействие33 на части на аурата.
Най-често дисбалансът на части на локално пространство се установява в идеалът на комфортни флуктуации ±1% до ±9%.
Ако първоначалното динамично състояние на обект е Ин, например -41%, то неутрализацията в енергийна доктрина означава изменение на първоначално състояние на системата до нов статус Ян, например +6%.
Ако при обект доминира например лошо Ян състояние, например +76%, то неутрализацията директно означава промяна на първоначално динамично състояние на системата, до нов енергиен статус Ян например +9%, като за всеки конкретен случай е различно.
Хармонията05 представлява минимален дисбаланс33 на Ин и Ян частите.
Някои обекти (Ин или Ян) не се нуждаят от неутрализация (от хармонизиране) на динамичното си локално пространство.
Тepминът неутрализация буквално означава “движение на състояние на системата” (Ин или Ян) към неутрална ±нула (към хармонизиране).
Нулата при състояния обаче е със знак ±0%. Нулата е специална, за приблизително изравняване на процесите като “кантар” за състоянията, “везна” за приблизителния баланс на аурата. Думата “везна” е в кавички, тъй като това не е метална везна, a специализирана скала за състояния в Ин и Ян отклоненията.
Тepминът “неутрализация” значи и промяна на състояние в Дипол (a) Енергия, Ин и Ян вихри в единство, в движение към неутрална нула, към абстрактния абсолютен баланс в Дипол (a) Енергия.
Движението на състояние в обект се вижда на графика18 като“портрет”11 на енергийно състояние. Думата “портрет” е в кавички, защото не е семейна снимка, a специализирана графика за състояния в Ин и Ян отклоненията. 


http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.