четвъртък, 17 март 2016 г.

Холографският проектор на нашата реалност


Свободният човек се различава от зомби "биоробота" по наличието на свободен избори на варианти за собствената си съдба. Както A. Госвами пише по този въпрос: "Когато се използва думата" избор ", съзнателно избирате желаното събитие от редицата възможни събития и се реализира именно то. Ето така науката първоначално се е сблъскала с идеята за свободната воля".


Въпреки това, възможността за нашия избор до голяма степен зависи от силата, която се нарича "намерение". Ето какво казва за тази сила физикът У. Тилър: "Когато някой действително се фокусира върху намерението, той постига цялостност на ума и насочва мислите си към целта ...

Вие контролирате холографския проектор, способен да създаде материални обекти. Това е невероятно гъвкав инструмент, неговите възможности са безкрайни, той може да създаде всичко, което можете да си представите. Вашето намерение материализира предмети и събития - просто трябва да се действа съзнателно и да се придобие способността да се концентрирате върху него.

Научете се да контролирате намеренията си. Всичко това е процес на създаване, който постепенно ви улавя напълно, при което започвате да  чувствате най-дълбоките сигнали от различните нива на своята биологична система и все по-силно ще почувствате една нова реалност".

Така намерението се явява "холографски проектор", действащ в холографска вселена. И именно проектора създава холографски изображения. Ето защо "холографският проектор", освен всичко друго може да създаде и материални обекти. Всичко това е в пълно съответствие с модерната концепция за "холографска Вселена", толкова популярна в съвременната квантова физика.

Пътят към овладяването на този "холографски проектор" - "намерението", е чрез специалните практики за концентрация на вниманието. Неслучайно, докторът по теология M. Ледвид казва: "Защо не мога да  постигна желаното веднага? Защото не съм достатъчно съсредоточен. Ние не умеем за дълго да се фокусираме върху едно нещо, ума дълго време някъде блуждае, носейки се по вълновите вибрации на материалния план".

Ето как върху развитието на тази концентрация са базирани много техники за медитация, включително медитацията върху пламъка на свещ, която ни учи да се насочи вниманието към един много тесен канал и по този начин да се увеличи (концентрира) енергийната плътност. Точно в този "фокус" е основният трик за овладяване на намерението, за да бъде наистина работещо, то трябва да се фокусира.

Ненапразно Д. Диспенза твърди, че често нашето намерение не работи, тъй като повечето от хората изоставят своите намерения, полагайки много малко усилия. Естествено, в този случай те не получават желания резултат и отхвърлят възможността за успех. Въпреки това, целият този потенциал, който те имат си остава с тях съвършено неизползван. И само понеже нямат достатъчно концентрация и търпение.

Така че - именно съзнателното задържане в ума на намерението оказва влияние върху реалността чрез квантовия свят. Едновременно с това към намерението е необходимо да се направи решителна нагласа за изпълнението му, като не се забравят концентрацията върху вниманието  и търпението.

Докторът по философия А. Госвами ни дава още едно загатване: "Ако реалността е една възможност, реализирана от съзнанието ми, възниква естествено въпроса: как мога да я променя? Как мога да я направя по-добра? Според старите идеи, аз не мога да я променям, защото не играя никаква роля в реалността. Светът вече съществува и се състои от материални обекти, които се движат по строго определена траектория.

Но сега представите са се променили и математиката ни дава нещо необичайно: тя обосновава възможността, че ние можем да променим и траекторията на движение, и формата на предмети от материалния свят. Вярно е, че не може да ни даде реално преживяване, което да бъде отразено в ума. Но тогава аз сам избирам този опит и буквално създавам своя собствена реалност!"

Ето как се върнахме към свободата на избор, която отличава свободните хора от биороботите. Значи този избор е за всеки. Все още ли искате да играете игра, чиито правила не са изобретени от вас? Все още ли вярвате в цялата тази официална глупост, изгодна за елита и техните господари, в която се предполага, че вие сте само малко "винтче" в гигантска "машина" без възможност за собствен избор? Тогава си останете спящ зимен сън биоробот. Дори и при това положение, вие имате избор. Помислете за това.
 
По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.