петък, 24 април 2015 г.

Началото на Края на Играта, равенството и расизма на полярностите

Предупреждение: Ако се идентифицирате с физическото си тяло, определено не трябва да четете настоящия сегмент – той е за много Напреднали и няма да можете да се справите с него.
Началото на Края на Играта и на манипулацията на извънземните с хората са намекнати още в американската Декларация за независимостта, където се казва, че всички са „създадени равни”. Това важи за планетите с Последователно инкарниращите се извънземни. Някои от писалите тази Декларация са били свързани тясно със силовата планетарна структура, включително Бенджамин Франклин – един от водачите. Създаването на идеята, която е част от илюзията на САЩ за равенството, е маркирала началото на Края на Играта макар, че равенството, за което се говори в тази Декларация не е съществувало. Това, че то е било публично признато, обаче, е сложило началото на лавината. САЩ са декларирали това още докато са притежавали роби и са преследвали местните американци. Това равенство е било и все още е илюзия, която е целяла да придвижи Земята към пътя на Последователните инкарнации.
Онези, които са създали днешната Земя, са създали и вашето физическо тяло. Това са извънземни генетици, създали отделни раси поради специални причини. Една от причините е била НЕ равенство. Черната раса е била за тежка физическа работа - предимно в мините. Останалите – за други цели. Впоследствие те са били допълнително модифицирани от други генетични специалисти в древната история. Целта на тези създатели никога не е била равенство и еднаквост.
На една планета за Едновременни Инкарнации, каквато е сега Земята в тази Галактика, няма равенство, за да се осигурят максимум преживявания и свобода на изразяването. На други планети равенството е стандарт в много отношения, защото влечугоподобните се считат за равни по статут, когато се сравняват с останалите раси на планетата. При тях управляват женските влечугоподобни.
На други планети с последователни Инкарнации мъжките и женските са почти равностойни по способности, но напредват като единица и индивидуалността не се насърчава, освен ако може да бъде приложена към планетата като цяло.
На Земята, обаче, се изисква индивидуален Напредък – напредването й автоматически, като едно цяло, не се позволява, тъй като тя не е за последователни инкарнации. Тя е поела по пътя на Едновременните Инкарнации, след като последната такава планета преди нея е излязла от Играта.
Последователните извънземни открили, че нямат нещо особено сериозно за правене тук, докато не започнала Играта. Краят на Играта сигнализира за началото на излизането от процеса след хиляди години различни преживявания. Когато това, че „всички хора са създадени равни” било публично оповестено, то било сигналът, който едновременните Висши Аз чакали – началото на срива на индивидуалността и на търсенето на пътища за излизане от Играта, която отивала към края си. Въвеждането на извънземните технологии и равенството на половете били основни части на „демонтирането” на пътя на едновременните инкарнации на Земята.
На Земята не само физическите тела не са еднакви – духовете, населяващи тези тела също не са еднакви, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ на инкарнациите на любимци. Фактът, че на Земята има инкарнации на животни в човешки тела също е свързан с Края на Играта и с намесата на извънземните технологии. Тъй като ние, едновременно инкарниращите се Висши Аз, се инкарнираме в различни времеви периоди и в не-линейна прогресия, нашите духове в избраните времеви периоди не са еднакви. Една Много Напреднала инкарнация, която живее в древна Гърция, не е равна на Слабо Напреднала Инкарнация на друг Висш Аз, която живее по същото време. При инкарнациите с висш Аз това НИКОГА не е така. При последователните инкарнации, обаче, то винаги е така – те завиждат на едновременните инкарнации, но нямат куража – засега, да поемат по този път.
Радостта на женските инкарнации е да бъдат женски с уникални преживявания различни от мъжките, да участват в различни раси и да имат различни преживявания като следствие от това. По време на Края на Играта много от тези радости биват премахнати поради навлизането в положение на „равенство”.Обърнете внимание на това колко много беше отнето в името на „равенството” и колко бързо планетарните управители се опитват да наложат мнението на една планета, като карат Европа да копира експеримента направен в САЩ.
Сега да погледнем расизма от гледна точка на полярностите. Ако имате предразсъдъци относно някоя раса и не харесвате някого САМО защото принадлежи към тази раса, вие сте расист и имате расистки преживявания. При Тъмните предразсъдъците/омразата/нехаресването са насочени към онези, които са от раса различна от вашата. При Светлите това нехаресване е към хора от расата, в която сега сте инкарниран. При расизма на тъмните белите мразят черните, а при този на светлите – белите мразят бели, черните мразят черни. Мното Напредналите инкарнации обаче знаят, че участват във всички раси и в различни времеви периоди – те не гледат отвисоко на никоя раса, а гледат на хората като на индивиди независимо от това към коя раса принадлежат тези хора. Най-важната е връзката на дух с дух. Расистите никога не държат сметка за наличието на дух. От създаването на раси от извънземните генни специалисти тук съществува расизъм, при който акцентът се поставя върху самата раса и върху цвета на кожата. Но сам по себе си цветът на кожата не е в основата на расизма, защото човекът от друга раса върви с още много неща освен цвета на кожата си – физически черти, обичаи и т.н. Ако всичко се свеждаше само до цвета на кожата, белите никога нямаше да ходят да хващат тен. Виждал съм такива, които се имат за бели, но чийто цвят на кожата е по-тъмен от този на други, които се имат за черни.
Мнозина бели американци имат същия цвят на кожата като на северните китайци, но въпреки това азиатците се смятат за жълтата раса. Ама различават се и по очите и по маниерите, ще кажат някои. За мен разликите се много по-интересни и аз ги харесвам, само че ако очите им не бяха като на азиатци – тогава? Цветът на кожата е само претекст.
Сравнете индианците и някои индийци – мнозина от тях по цвета на кожата си са по-тъмни даже от някои черни, обаче поради това не биват класифицирани към „черната раса”. Когато Мормоните забранили да се дава свещенически сан на черните, това се отнасяло само за африканските черни. Изобщо, расизмът е глупаво нещо за Много Напредналите. Желанието всичко да е равно и еднакво е присъщо на последователните инкарнации – те искат да отстранят разликите и да превърнат Земята в планета на Последователни Инкарнации. Когато наблюдавате какво става, много важно е да помните това. Расизмът е част от Играта, при него се акцентира върху тялото, а наличието на дух се пренебрегва. Щом приключите с веригите си от преживявания свързани с расизма, ще започнете да гледате на хората като на дух. Част от процеса на излизане от и завършване на Играта е да откриете манипулациите на Играта. Идентифицирането с тялото, което е присъщо за Ниските и Средни нива на преживявания ще забавят развитието ви, ако се вкопчите в тях след като стигнете етапа на Напреднали, особено ако сте на ниво средно-Напреднали. Именно завземането на контрола от страна на духа е огромната цел докато сте в Играта. Наградата е, че ще надмогнете веригите от преживявания типични за Играта, които са толкова досадни. Не забравяйте, че това е ВАШИЯТ път и че сте там, където се предполага да бъдете ВИЕ. Промяната може да дойде само от вътре, само от ВАС – тя не може да бъде наложена отвън и насила.
Важно е да се разбере как полярностите манипулират Земята, за да я тласнат към пътя на последователните инкарнации и да я елиминират от списъка като планета с Едновременни Инкарнации в тази Галактика. Мислете за това и си правете заключения.
Онези, които се оплакват „Да не мислиш, че си по-добър от мен?”, или „Какво те кара да мислиш, че си по-добър от всички останали?”, са „последователни” по своя произход. Последователните инкарнации напредват като Планета и там индивидуалността се принася в жертва на груповия напредък. Подобни изказвания обаче се правят и от едновременни инкарнации. Защо се появява това погрешно становище при тях? Например това се случва при Висш Аз с бивша последователна инкарнация, която не е общувала много със средно и много Напреднали инкарнации. При ниските нива тялото има пълен контрол и се смята, че „всички са равни”. Оттам и оплакването, което може да има полза на друга планета, но не и на Земята. Може обаче да има успех - сред Последователните извънземни инкарнации на Земята.
Друга причина може да бъде наличието на инкарнации на любимци. Това е защото Земният Дух напредва на вълни. Всички инкарнации на Природния Дух като дървета напредват като една единица, но напредват различно от рибите. Всички овце напредват като една инкарнация, но различно от кучетата. Пеперудите не напредват както камъните и др. Това е третият тип Висши Аз в Играта на трета плътност. Принципът е като да сложиш ограда край пътя, за да не го пресичат животни – системата работи, докато едно от тях не намери начин да премине – тогава изведнъж цялото стадо хуква след него. Така те напредват в учението си като група. Животните инкарнирани в човешки тела запазват своя стаден манталитет – затова се опитват да ограничават Напредъка на едновременните инкарнации, заемайки позицията „ти не си част от стадото”.
Инкарнациите на природния дух се групират като растения, животни, скали и т.н., но всяка група напредва различно от останалите. Всички тези вълни съществуват едновременно, но имат различни преживявания. Всички тези преживявания се обработват от Природния Дух, който е свързан със Слънчевия Сплит. В зависимост от планетата, тези инкарнации на Природния дух взаимодействат с едновременните и последователни инкарнации.
Търсенето на сервилност трябва да бъде пренебрегвано от напредналите групи. Няма нужда да се извинявате за онова, което сте постигнали. Всички Едновременни Висши Аз имат ВСИЧКИ нива на инкарнации – от такава с Ниско ниво до Финална инкарнация. В друг времеви период някой, който има инкарнация от ниско ниво, може да се чувства несигурен край по-напредналите. Яко! Ето защо съществуват Играта и едновременния път. Ако това не ви харесва, не е трябвало да напускате групата, в която се чувствате сигурен и последователния път. Що се отнася до любимците, проблемът също си е техен. Разбира се, ако отглеждате любимец в човешко тяло по време на Края на Играта, това е част от вашите преживявания и път – допълнителни камъни по и без това каменистия път.
Спечелили сте си мястото, на което сте сега с преживявания и сериозната работа, свързана с прекъсването на веригите от преживявания. Има едно изключение от това, което трябва да се вземе под внимание – родените сред богатство, в сравнение с тези, които са си го спечелили. На Земята има множество извънземни на власт, които никога не са заработвали нищо, а са били поставени на съответното място или са били назначени на него поради стремеж към контрол и насочване на Земята към пътя на последователните инкарнации. Ако някой претендира за позиции въз основа на принадлежността си към своето семейство или на други връзки, те не са заработени. Различните „кралски” семейства, децата на онези, които са изградили бизнес империи, потомците на магьосници, кралски величия и т.н. Те преди всичко се идентифицират с телата си, а не с духа.
Лицето, което е успяло независимо от идентифицирането си с тялото, наистина е прогресирало. Те по-добри ли са от онези, които са оставили зад себе си – абсолютно! Значи този, които прекъсва значими вериги от преживявания е по-добър от онзи, който все още се придържа към тях, така ли? Разбира се! Значи този, който е напреднал от ниско до Средно ниво е по-добър от онзи, който е на ниско ниво? Разбира се! Бъдете горди със своите постижения. И ако някой, който все още не е в състояние да прекъсне своите вериги от преживявания ревнува – това си е НЕГОВ проблем. Светлите привеждат в мир несигурните – и така ограничават техния напредък. Тъмните господстват над несигурните – и така ограничават техния напредък. Балансът нарича нещата с истинските им имена. Средното ниво е по-добро от Ниското, Напредналото е по-добро от Средното. Така стоят нещата. Добрата новина е, че всички Едновременно Инкарниращи се Висши Аз ще преживеят всички нива и ще „изкласят” и само ТОВА е нещото, което има значение.

Матрицата 5 - Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.