четвъртък, 2 април 2015 г.

Нефтът - разумна същност, която превзема целия свят?

Нефтът е все още най-мистериозната субстанция на планетата. За удобство на възприятието официалната наука твърди, че нефтът се образува в резултат на смъртта на милиарди живи същества. Останките от животни и риби се натрупвали на дъното на водни басейни, след това се уплътнявали и дехидратирали. В условията на ограничен достъп на кислород в тях протичали различни биохимични процеси. Пластовете с остатъци след това се спускали до дъното, където при условия на висока температура и налягане се образувал и нефтът. Тази теория за появата му се нарича "биогенна". Все пак, това не е единственото обяснение за появата на този ценен ресурс.
Много източни народи имат красива легенда за това, че нефтът е паднал от небето под формата на дъжд от огън. По странен начин, в области, в които повечето хора вярват в тези легенди са най-големите находища на черната субстанция. Арабите наричат ​​нефта "Сълзите на дявола". Кандидатът на географските науки Юрий Голубчиков вярва, че народите, населяващи територията на днешни Египет, Мексико, Иран и Азербайджан наистина са наблюдавали валежа на нефт от небето. Предположението на учения се базира на доста високата степен на вероятност от попадането на нашата планета в метеоритен дъжд от въглеводороди. Прелитаща покрай Земята комета, състояща се от въглеводороди, уловила нашата планета с опашката си, в резултат на което се образувал нефтен дъжд.
Авторите на документалния филм "Битката за нефта" предполагат, че мистериозната субстанция, наречена "нефт" може да е разумен жив организъм, започнал завладяването на Земята в края на 19-ти век. В резултат на това странно съвпадение, американски бедняк на име Рокфелер изведнъж става владетел на света. Той е един от първите хора, поробен от нефта, който използвайки развитието на индустрията, проникнал във всички области на живота ни.
През 2010 г. американският астроном Джеймс Харис направи сензационно изявление, че на Титан е регистрирано вещество, сходно по химичен състав с нефта на Земята, и то е интелигентна форма на живот. Но когато Харис се канел да представи като доказателство синтезирано от него вещество, което той нарича "интелигентен нефт", астрономът внезапно умира при мистериозни обстоятелства.
Известният американски ясновидец Едгар Кейси, който никога не грешал в прогнозите си, остави на идните поколения, т.е., на нас това послание:

"Нефтът е огромен черен екран, като че съставен от некротична енергия. Аз не разбирам защо, но е точно така. Всичко най-лошо, което се случва в света се натрупва в нефта. Заклех се никога да не се докосна до нефта".

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.