събота, 11 май 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 19


● Упражнение
Зареждане на чакрите с кристали
Функциите на чакрите могат да бъдат подпомогнати и с полагане или носене на скъпоценни камъни. Аз сама­та обичам да работя с малки късчета планински кристал, с които за около 10-20 минути зареждам отслабените чакри (ако това са опашната или теменната - закрепвам на корема и съответно на челото).
Така се захранват не само енергийните центрове. Кри­сталите възстановяват връзката с висшия Аз и стимули­рат духовното ви развитие. Планинският кристал е пре­възходен енергиен акумулатор. Висшият Аз е свързан по принцип с всички чакри, тъй като всяка сфера на техните функции е пропита от светлината му. Някои хора полагат кристалите само на третото око или на темето си, защото смятат, че по този начин ще се свържат по-бързо с висшия си Аз. Моят съвет е да задвижвате с тях онези чакри, кои­то при визуализирането или проверката с махалото се вър­тят наляво или изобщо не се въртят. Какъв смисъл, ако „се отваряте за небето", а на земно ниво сте блокирани! Преди използване камъните задължително се изчистват, като моят начин е мислено да ги потапям в сребристобяла светлина. Ако искате, визуализирайте хладен бял пламък (или множество бели пламъци, цял огън). И в този случай, както при „продухването" на чакрите, се отстраняват всички енергийни замърсявания и природ­ната сила на камъка се освобождава докрай. Кристалите имат висока вибрация и отдават много енергия, поради което на мен лично ми стигат големи колкото върха на пръстите, необработени заострени късове. Полагам един с най-голямата му плоска страна върху чакрата, която не функционира пълноценно. После се концентрирам върху него, докато лежа спокойно.
Понякога си пускам приятна, релаксираща музика. Излъчването на кристалите е стабилно и се отразява в молекулярния строеж на кристалната им решетка. Ето защо те предават на ауричното ни поле еднакви по фор­ма стабилизиращи дози информация. Накрая благодаря на своя камък, доколкото и той като нас хората е едно от проявленията на безкрайната изначална енергия и в него също вибрира Духът на космоса.
Всеки път след работа с енергиите от каквото и да би­ло естество трябва да се заземяваме, за да сме балансирани и да не губим почва под краката си, както и връзка с реалността. Хора, които все още не познават добре ре­акциите на енергийното си тяло, често се презареждат. Покачването на жизнената сила е наистина приятно и ни кара да се чувстваме някак си извисени, но не бива да заб­равяме, че изобилието от енергия с високи духовни виб­рации ни изважда от равновесие също както и прекале­ното акцентиране върху материалното.
Презареждането води до натрупване на голямо коли­чество неизползвана енергия, която циркулира безцелно из аурата, тъй като няма никакво конкретно приложение. Затова не предприемайте ненужни действия без сериозна причина и определено намерение. Тези неща не са нито играчка, нито служат за забавление, а са резултатни ле­чебни средства обикновено без сензационнен ефект.
Ефектът от енергийната работа е субтилен и невидим и за да усетите непосредствено промените в полето си, съзнанието ви трябва да е на доста високо ниво. Когато се презаредите, неизбежно ще бъдете нервни и крайно напрегнати, а кръвта във вените ви ще шуми и ще пулси­ра. Не се ли разтоварите, няма да мигнете цяла нощ. По­сле не се чудете, ако получите сърцебиене и пулсът ви се ускори, което е действително плашещо. Понякога, макар и рядко, се наблюдава и рязко повишаване на температу­рата. Това са сигнали за ненужно голям излишък от жиз­нена енергия и на тях следва да се гледа сериозно.
След прочистване на чакрите трябва да се чувствате освежени и бодри, но не и свръхдинамизирани. Но ако все пак ви се случи, направете следното упражнение:
● Упражнение Заземяване
Застанете прави и по чорапи, с крака, раздалечени на около лакът (на ширината на раменете), и с леко присви­ти колене. Усетете с ходилата си пода и се уверете, че стои­те стабилно, свийте ръцете си в юмруци, опрете ги на кръста, после вдишайте и издишайте дълбоко и много бавно около 10 пъти, като си представяте, че при всяко издишва­не излишната енергия изтича през ходилата ви. Ето ви за­земени и изцяло Тук и Сега. Упражнението действа добре и при стрес, без значение от какво е предизвикан той.
В бъдеще бъдете по-разумни и не чак толкова усър­дни. Защото, който напредва бавно, не се разминава с целта! Същевременно си е осигурил много по-солидна ос­нова. Това важи с особена сила за духовното израстване. Докато се занимавате с финото тяло обаче, гледайте да не забравяте физическото. Що се отнася до защитата, то нашата кожа е нашата граница с външния свят. Ако е здра­ва, тя максимално ни пази от всякакви нашественици като микроби, гъбички и т. н., което ще рече, че би трябвало да се грижите всекидневно за нея. Набавете си мека четка, за да стимулирате кръвоснабдяването, а след като вземете душ - използвайте качествено растително масло, за да я подхраните, например - от магарешки бодил, пшенични зародиши или сусам. Маслото от магарешки бодил, чиято обвивка е бодлива и плътна като животинска кожа, е от­лично средство за защита. Бихте могли да го ароматизира-те с няколко капки етерично масло. Или да му придадете турмалинова вибрация, да речем. За целта оставете в него едно късче турмалин за цяла нощ. На другия ден извадете късчето и го измийте с малко шампоан. Маслото обаче е поело излъчваната от турмалина информация и при всяко намазване с него тя ще попада в енергийното ви поле.
Доброто хранене също заземява и ви прави по-устой­чиви спрямо външни влияния. Не пропускайте да си оси­гурите и достатъчно сън и движение. Стресът е силен фактор, който разрушава задълго имунната система на физическо и на фино ниво. Оптимална защита е необхо­дима на всичките четири нива, съответстващи на тялото, душата, разума и духовната същност на човека.

Да се разтоварим от чуждите енергии
Водата отстранява енергийните въздействия от аурата. След първата си среща с фризьора Марчело изпитвах сил­на потребност да си взема душ. Тогава все още не знаех толкова много за енергийните взаимовръзки, колкото знам днес, но по инстинкт съм постъпила правилно. Дока­то се къпете, си мислете, че сребрист дъжд измива не само тялото, а и аурата ви. Той отнася всичко, което я обреме­нява и замърсява. После си я представете светла и сияйна!
Особено полезно и, разбира се, още по-хубаво е къпа­нето в морето или в някое езеро, тъй като голямото коли­чество вода е в състояние да ви освободи от изключител­но силни отрицателни енергии. Плувайте и се съсредото­чете върху желания ефект, и ще изживеете едно от чуде­сата на елемента вода. В домашни условия вземете вана с една до три шепи морска сол (в зависимост от това до­къде ще я напълните). Аз лично съм си помагала така при нужда и същевременно съм изчиствала чакрите си.
Ако имате неприятни усещания в слънчевия сплит и се чувствате истински атакувани, можете да си послужи­те с парче алуминиево фолио. Просто го залепете с лей­копласт там, където чувствате нещо да ви присвива. фо­лиото действа като щит. В никакъв случай не пренебрег­вайте физическата активност и гимнастиката. Когато се движите, по вас не могат да полепнат каквито и да било енергийни форми. Вие просто ги разрушавате. Висящите и въртящите се детски дрънкулки и чанове също предот­вратяват тяхното струпване. И едно ветрило може да бъде дискретно средство за прогонване на духове.
Силната телепатична връзка може да ви докара до­там, че да не сте в състояние да мислите за нищо друго, освен за своя астрален близнак. Затова си задайте ментални граници, тоест - определете докъде си позволява­те да се простирате в мислите си. Отвличайте се със сложни сметки, поглъщащи вниманието ви четива, фил­ми или шумни купони.
Утвържденията (афирмациите), които внушават и на вас самите, и на другия, че сте два самостоятелни индиви­да, са изключително ефикасни, тъй като се отразяват ди­ректно в менталния план. Те образуват ментален филтър, мисловна форма, която благодарение на многократното им повтаряне получава енергиен заряд и отблъсква при­тока на информация по телепатия. В приложението ще намерите списък на подходящи за целта формулировки.
Всичко това няма да е от особена полза, ако имате угризения и постоянно се питате дали пък другият не гас­не от любов по вас и дали все пак не сте твърде жестоки. Ако е така, върнете се там, откъдето тръгнахме, и започ­нете да работите над себе си съвсем отначало, като съ­щевременно отворите тази книга на първата страница!
Странните случки и проявленията на психически сили във вашия дом налагат издигането около него на защи­тен вал. Окръжността или обвивката трябва да се визуа­лизира абсолютно концентрирано минимум 10 минути. Помолете още няколко от приятелите или близките си да ви подкрепят и поработят едновременно с вас.
Прекадяването на помещенията пречиства атмосферата от чужди енергии и разгражда нежеланите енергий­ни форми. То ще се отрази по същия начин и на вашата аура, затова постойте насред дима, докато ви обгърне це­лите. Запалете къс дървени въглища и хвърлете върху му щипка салвия (градински чай), розмарин и лавандула за­едно с тамян или друга смола.
Принадлежности за прекадяване се купуват от спе­циализираните църковни магазини, от магазините за азиатски стоки и билки или по коледните пазари.
Конфликтното прекратяване на отношенията с парт­ньора изисква да обърнете внимание на предметите, пол­звани или докосвани и от двамата. Разбира се, че вече ня­ма да носите скъпия пръстен с брилянт! Дори когато из­паднете в сантименталност (което със сигурност ще се случи), все пак ще е най-добре да съберете всички пода­ръци и всички вещи, напомнящи ви по някакъв начин за миналото, и да ги отнесете в мазето или веднага да ги да­дете на някого. Те са свързани с определени емоции и са попили енергии, които ще затруднят прекъсването на астралната пъпна връв.
Раздялата с тях е магическо действие, което дава на подсъзнанието ви да разбере, че прокарвате граници и от­странявате от системата си всяка възможност за вмеша­телство. Всеки от многото дребни подаръци в стаята ви е все едно нишка, по която може да се проникне в душата ви. Пъпната връв обикновено се съпротивлява на такива действия, привеждайки всякакви аргументи срещу маха-нето на един или друг предмет. Навярно все още вярвате, че сте получили пръстена с десеткаратовия диамант, за­щото сте изключителни. Ако е така, престанете да свър­звате чувството си за собствена стойност с този предмет! Дайте го в заложна къща и с парите си изкарайте един ху­бав уикенд. Отдайте се на неща, които ви доставят удовол­ствие! Тогава енергийната връзка ще започне да изтънява. Онова, което в никакъв случай не бива да правите, е да изгаряте снимки и писма. Такъв ритуал, изпълнен в съответното настроение, може да навреди и на вас, и на другия поради силата на елемента огън или дори да до­бави към връзката още една изтъкана от ярост нишка. За предпочитане е да ги изхвърлите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.