събота, 2 март 2013 г.

Форма на бъдещото съществуване

ЛЕКЦИЯ НА ФИЗИКА И ЧЛЕН НА БРИТАНСКИЯ КРАЛСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ СЪР ОЛИВЪР ЛОДЖ – 1933 Г.
   Когато разглеждаме въпроса за оцеляване след смъртта от физическа гледна точка, ние сме изправени пред древния проблем на връзката на тялото и ума. Тялото разбира се, се състои от материя, но материята е инертна, намира се в бездействие. Тя е напълно контролирана от силите, които действат върху нея, които съществуват в свободното пространство между атомите. Оставете я сама на себе си, и тя ще остане в същото състояние, в което е приведена. Ако се е преместила, тя ще продължи да се върти при постоянен ъглов градус. Тя не може да промени състоянието си или да спре. Ако е в движение, тя ще остане непроменена. Това се нарича закон на инерцията, и той управлява всички материални атоми, независимо от това дали те са част от машина или часовников механизъм или живо тяло. Не се правят изключения. Цялата материя е инертна.

   Ако има някакви промени в поведението на атомите или материята , това е някакъв показател за активността, за енергия, независима от материята, проявявайки своето съществуване при въздействие по материята и причинявайки ускорение или забавяне , което е пропорционално на приложената сила. Това се нарича втори закон на движението. Освен това, всяка форма на енергия, известна на нас, има свободно пространство между атомите и има същия ефект върху граничещи с нея атоми, така че всяко действие е придружено от равносилно противодействие. Това се нарича трети закон за движението, или може да се нарече закон на енергията. Енергията се проявява само в ефектите върху материалните тела, но нейното основно съществуване е в пространството. Ние нямаме сетива, за да възприемаме самата енергия, а чувстваме само материята. Ние можем да видим резултат от въздействието на енергията по материята, но не възприемаме пряко самата енергия. Ние не знаем нищо за Вселената, освен за нейното влияние по материята, и ето я склонността ни към философски материализъм. Ние сме склонни да се съмняваме, че нещата , които не се възприемат чрез сетивата са реалност, макар че тези съмнения не са оправдани с нищо. 

   Физическата вселена се състои не само от материя. Ако това бе така, тя би била напълно инертна, нямаше да има никакви промени . Опитът също така ни разказва за постоянни промени, постоянна активност, и анализирайки, ние откриваме източника на тази дейност в свободното пространство между атомите. Именно тук е налице енергия, тук е мястото, където тя се натрупва и в крайна сметка ние ще бъдем в състояние да разберем, че чрез взаимодействието на тази пустота и материалните частици става всяка промяна или действие. Налице е силово поле, което ние наричаме вакуум, или етер, а древните наричали празнота, но то никога не съществува в самата материя. И все пак, енергията се проявява само чрез материя. Само чрез наблюдение на поведението на материалните тела, ние ставаме наясно за съществуването на полето на енергията, или местоположението на енергията.

   Количеството на енергията през цялото време е постоянно, но приема различни форми. Формата, с която сме най-запознати това е движението, и това е единствената форма, свързана с материята. Всички останали форми са скрити и ние не сме ги виждали, с изключение на случаите, когато те се сблъскват с материални частици и по този начин разкриват съществуването си. Никой, например, не може да почувства магнитното поле, ако няма парче метал с оглед за проверка на това. Никой не знае нищо за околните радиовълни, ако няма специално устройство под формата на радио или телефон. И колкото и да е странно, ние можем да видим светлината, само когато се сблъска с частици на материята и пречупена достига очите ни. Когато видим лъч на фар или прожектор, прорязващ пространството, ние не виждаме светлината, а частици от прах, които ги обхваща. Ние виждаме само материалните обекти, и не можем да почувстваме радиацията, нито електричеството, а само резултатът от излагането им на въздействието на различни видове материя. Това е само един пример на общия закон.

   Не можем да разберем действието на физическата вселена, без да се взема предвид енергията. И тази енергия съществува в пространството между частиците. Материята не е непрекъсната, тя е съставена от отделните частици, обвързани единствено в пространството. Но тъй като това пространство е просмукано с енергия, тя трябва да бъде нещо повече от просто една пустота. Пространството няма ефект върху сетивата ни, но е пълно с енергия и е източник на всяко действие. Отсега нататък ще го наричаме етер. Магнитното поле съществува изцяло в етера, металните стружки се използват само, за да се демонстрира и докаже.. Електрическите и гравитационните полета принадлежат към същата категория. Същото може да се каже за силата на прикачване и взаимодействие на материални частици. За всичко това отговаря ефира. Няма друг начин една частица от материя да повлияе на друга. Всяко физическо действие всъщност е изпратено през пространството, т.е. е по ефира, напълно реално, макар и не толкова очевидно, като например електричеството, магнитното привличане, гравитацията и светлината. Атомите и техните съставни части никога няма да влязат в контакт един с друг. Етерната енергия и силите - това е, на което трябва да се обърне внимание, ако искаме да разберем най-обикновените неща в ежедневието. Дори едно натискане се осъществява чрез тънък слой етер. Всякакъв вид енергиен потенциал съществува в етера, материята няма никаква енергия, освен кинетичната и наскоро се появиха симптоми на "етерното" обяснение с теорията на относителността и от вида на енергията (кинетична). Одушевената енергия не се различава от всяка друга енергия, освен по това, че е одушевена. Така че, когато казваме, че животът съществува само във физическото тяло, трябва да се отбележи, че живота се проявява само в съчетание с този организъм, а след като тя се раздели с него, ние не знаем за съществуването му. Ние нямаме право да кажем, че той умира. Всичко, което знаем е, че той вече не се проявява, излиза от нашия поглед. Същото може да се каже за каквато и да е форма на енергия, ние не можем да знаем за нея освен единствено посредством нейния ефект върху физическото тяло. Тялото под влиянието на живота може да направи много неща, да извършва спонтанни движения, да създаде организма, да действа във физическата вселена, оставяйки след себе си красиви и интересни сгради, но всичко това го прави не материалното тяло, това се случва благодарение на живота, който съживява тялото.

   Ако можем да приведем доказателства, че животът или умствена дейност съществува в пространството и само от време на време се проявява чрез материална дейност, сегашните ни знания по физика много хармонично признават този факт. Ние не нарушаваме физическите концепции ако признаем факта на преживяемост след смъртта. Животът и съзнанието никога не са били функции на материалното тяло, те се разкриват само чрез материалното тяло. Тялото е важно не за съществуването им, но само за проявлението им, т.е. за нашето възприятие за тях. Ако те намерят нови и необичайни начини за да окажат въздействие върху физическото тяло, те ще продължават да демонстрират своето съществуване, и това е, което те правят. Защо трябва да се отрича този очевиден факт?
   Телепатията показва, че съзнанието може да повлияе на друг разум, без използването на физически органи, така и някои хора имат способността да възприемат духовния свят и на това може да се дължи гениалността и вдъхновението. Всичко това е доказано от У. Х. Майърс, и аз няма да се спирам на този въпрос.

   Ако имате доказателства за съществуването на духовния свят, света на грижи, напътствия и взаимоотношение на разбирателство, тогава можете да отстоявате своето мнение, въпреки отричането на материалистите, които го базират на липсата на сетивни дразнители от нашето материално тяло. Този свят може да съществува около нас, но той може да бъде разпознат само от фините духовни чувства. Някои хора имат тази способност, и свидетелствата от доказателствата надвишават отрицанието на тези, чието възприятие е ограничено до техните 5 сетива. Една от основните форми на такова признаване (по-скоро абсурдно) е наречена психометрия. Предметът, който държат в ръцете си, може да им даде повече информация, отколкото сетивата. Психoметристът може да каже нещо за неговата история, връзки, собственик. Благодарение на способността си, той може да каже за предмета повече, отколкото може да бъде получено от химични експерименти. Той може да каже, например, че парче камък е било някога част от пирамида, за пръстен, че е свидетел на кървава драма, или че писмото, парче на което той държи в ръката си, е написано от един определен човек , който той обичайно не е познавал. Той дори може да каже нещо за положението, в което се е намирал този човек по това време и това какво е направил.
    Съществуването на духовния свят в глъбините на пространството е за мен голяма, фундаментална и дори физическа реалност. Проявлението на този свят във връзка с физическия организъм на тази или друга планета е сравнително незначителен и временен епизод , който сигурно е важен в историята на еволюцията, но нашето истинско съществуване е независимо от физическото тяло. Нашият духовен и истински дом е ефирното пространство.

   Химиците и биохимиците са склонни да се фокусират прекалено върху материалните аспекти на нещата. Химикът трябва да се занимава с веществото в различните му форми, това е неговата работа, и не е длъжен да излезе извън нея. Физикът взима под внимание ефира, макар че той вероятно предпочита да го нарича пространство. Той не се ограничава само с материалните частици, но проучва и полевите сили, които ги свързват и ги правят активни. Психологът отива още по-далеч, той изучава действието на съзнанието. Мога да кажа, че биологът изучава живота, но сега тенденцията е, че той разглежда само одушевени организми и тяхното поведение, ограничен от това, което се проявява чрез този материален процес, който води до живот без да се замисли, че животът е отделно от инструмента, който му позволява да се прояви. Ние никога няма да разберем вселената, ако ние само обръщаме внимание на материята, без да обръщаме внимание на това, което я прави активна и интересна. Ние не можем дори да разберем как се свива стоманена пружина, или как пада повдигнатото над земята тяло, ако не вземем под внимание ефира. Ние правим много опити с него и непрекъснато осъзнаваме резултатите от многочислените му свойства. Ако приемем, че той се явява физически проводник на живота и съзнанието, ние разширяваме нашите обобщения в тази посока.

   Това улеснява допълнителната пoлуфизическа трактовка на оцеляването, трактовка, която е предназначена да замени стария материалистичен възглед на факта, че имаме само физическо тяло, и че когато тялото умира и започва да се разлага, човек престава да съществува. Тя също е предназначена да замени общата идеалистична представа, че душата, която надживява смъртта на физическото тяло, продължава да съществува в безплътна форма и няма никаква връзка с физическата вселена. Много хора вярват, че тя от този момент е съотносима към друго ниво на съществуване, или както биха казали някои е извън съществуването и може би няма нищо общо с времето и пространството, че умрелите изчезват напълно от нашето полезрение и комуникацията с тях е невъзможна, докато, може би в един прекрасен ден материалното тяло някак си възкръсне и възстанови своите функции, а душата получи над него пълен контрол. Това , че тази идея е много разпространена се поддържа от изрази като : 
"В Деня на възкресението ще се отвори гроба. Баща, майка, брат и сестра се събират отново. "

   Болезнените представи за бъдещото съществуване - ако в този промеждутък изобщо може да бъде наречен съществуване - това не е научна, и не е психологическа гледна точка, а религиозна, или най-малкото на църквата, тя е пропита с химни и литургия, и до ден днешен е това, което религиозните хора разбират под оцеляване. 

   Съвременната теория, според която на свободния дух се предоставя организъм, свързан с физическия свят, може да се разглежда като връщане към модифицирана форма на материализма. Защото въпреки че гледната точка, която аз отстоявам трябва да ни освободи от материализма и макар тя напълно да опровергава мисълта за това, че всяка частица от земно вещество е одушевена и ще наследи вечен живот, налице е всеобщо незнание за това, какво се разбира под “етер” и на този очевиден факт, че етерът е част от физическата вселена и има определени свойства, които могат да бъдат проверени и установени чрез експерименти, можете да си представите трудностите за разбирането на хипотезата, която се опитвам да изложа. Поради тази причина, моята логика може да се разглежда като незадоволителна както за материалистите, така и за теолозите, възможно е и за спиритистите. Необходимостта от каквито и да е инструменти или органи за обитание на свободния дух интуитивно са усещали вдъхновените писатели. Най-ранните представи са били доста унили - тъжни, мрачни и печални, по-късно през класическата епоха, тези идеи са се променили към по-добро. "Тя не е гола, а облечена", "Бог й е дал тяло" - това са изрази близо модерната епоха.
   Идеята за съществуването на духовното тяло в една или друга форма е толкова стара, колкото света. Към нея се приддържат отците от гръцката църква, тя вълнува умовете на съвременните учени, за нея говорят различни странни и паранормални факти. Неотдавна версията за етерното тяло е одобрена и ако това не е внушение, може да се разглежда като стъпка в правилната посока на най-мислещите и философски настроени партньори от “другата страна”. 

   Те знаят от опит, че с отпадането на черупката не са лишени от тяло, те го чувстват така, както и ние. Те ни разказват, че все още имат най-важните инструменти с цел да проявят себе си, които служат за тяхната комуникация един с друг, и по този начин те благодарение на този постоянен инструмент от време на време и при определени условия могат да действат косвено, чрез нашето тяло върху земната материя. Този ефект им се отдава по-трудно, отколкото преди, отчасти защото те използват механизмa на други хора, но, въпреки всички ограничения, те oказват влияние и така понякога те знаят какво правим и както те казват, понякога могат да ни подканят към действие, не само психически, но и физически.

   Макар и мъртвите да не могат да разберат напълно какво е в тялото им и това как работи за постигане на желаните резултати, но те имат същите проблеми, които и ние. Защото ние не знаем как контролираме нашето материално тяло, както и естеството на връзката между духа и материята. Ние знаем само, че имаме мускули, нерви и мозъчни центрове. Ние можем да определим и опишем тези части на механизма. Но как физиологичния инструмент от типа на всеки друг механизъм, които могат да мислят и чувстват, да планират, да искат, да помнят, да се надяват и да обичат - не можем да обясним, а може би и никога няма да успеем. Истината е, че ние сами извършваме тези неща, ние използваме нашето тяло като инструмент за запис и предаване на мислите ни и на мускулните въздействия върху материята. Самото тяло не мисли, не иска, не може да види и не чувства. Това е инструмент, канал , проводник.

   Въпреки че пълното обяснение на нашия метод за контрол над тялото е далеч - както от тази страна , така и от другата - все пак, от другата страна са склонни да приемат предположението, че техните тела, които те възприемат като изцяло материални, и цялата среда, в коятоте съществуват, се дължи на това, което ние наричаме етер, точно както те преди са били свикнали да бъдат свързани с материята.

   Физиците започват да осъзнават, че въздухът е материален и много по-плътeн от всякакъв вид материя. Първо ние говорихме, че по всяка вероятност е по-плътен от оловото, златото и платината, но сега знаем, че е много по-плътен. Оценявам неговата плътност в светлината на електромагнитната теория, и тя се оказа огромна. Всеки кубичен милиметър съдържа толкова много вещество, че ако ставаше въпрос за материя, измерването ще бъде в тона. Но тъй като въздухът не е вещество в приетия смисъл на думата, обичайните единици не са подходящи, но по аналогия с материята въздуха е в милиони и милиони пъти по-плътен от водата. Всичките му свойства са свръхестествени. Честотата на вибрация, която ни позволява да видим всеки обикновен обект е 5 * 10 ^ 14 цикъла в секунда, това е такава огромна цифра, че да си представим е просто немислимо. Броят на секундите, които са минали още от праисторически геоложки периоди преди 20,000,000 години е приблизително равен на това число. И все пак ние по навик използваме тези вибрации. Нашият удивителен орган, очите - са създадени по такъв начин, по който да се справя с това. И по-голямата част от хората остават в неведение относно невероятната въздушна среда, в която живеем, вибрациите на която предават за нас толкова много информация и пробуждат чувството ни за красота.

   Докато не ни разяснят, ние ще продължим да мислим, че материята е плътна и въздуха разреден, но това е поетична илюзия, която се свързва с думата "етер". Това е илюзия основана на факта, че ни говорят нашите сетива и тя трябва да се коригира чрез по-дълбоко проникване в истинската същност на нещата. Материята апелира към нас, тъй като телата ни са изградени от нея и сетивата ни са приспособени да живеят в материален носител, и не ни дават информация за нищо друго. Дори светлината, която, както знаем, е етерни вибрации, не ни казва за себе си, а ако все пак казва, това не е за самата светлина, а за тези неща, които я излъчват, разпръсват и абсорбират. Ние получаваме тази информация чрез вековен опит, наследен и инстинктивен. Ние можем лесно да обясним явленията на светлината, но забравяме за комплексния характер на процеса, който е в основата на всички наши информационни канали, ние откриваме истинската им природа само когато тези явления са подложени на фундаментален анализ и сериозно преразглеждане. Ако с години ние следваме тази линия на научните изследвания, откриваме, че важен във физическата вселена е етера и материята в сравнение с него е пренебрежимо малка. И все пак, ние можем открито да признаем, че материята приема такива невероятни и прекрасни форми, с което заслужава изследване от бъдещите поколения учени, а ние не трябва да се учудваме, че те са толкова ентусиазирани относно нейните свойства, считайки , че е единствената съществуваща реалност. Но това е грешка, тя е механизъм, който се управлява от високи умствени и духовни сили, които доминират и превъзхождат.Източник http://www.rait.airclima.ru 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.