петък, 24 юни 2011 г.

ЕГРЕГОРЪТ НА ПАРИТЕ (ЧАСТ 8)

    Индустриалната революция започнала във Великобритания през 18-ти век с изобретяването на парната машина от Джеймс Уат и за 100 години тя изпълнила небето с черен дим, довела до замърсяване и изчерпване на горивата на планетата и превърнала милиони, а накрая и милиарди хора в роботи, в продължение на една заводска машина. 
    Бедните и слабите винаги са били експлоатирани от земеделците или от онези, в чиито ръце е финансовата или физическа сила на деня. Но това ставало в огромен, в основата си световен мащаб след като Илюминати разпространили своята икономическа култура из целия свят. От провинцията прииждали хора и около  фабриките и заводите израснали отвратителни градски селища. Хората работели много часове, често за изключително ниска надница, и системата, която е уместно да се нарече "направи, използвай и изхвърли" се появила. Магьосникът - измамник, който я създал бил манията за икономически растеж - да се произвежда повече, да се консумира повече и да се похабява повече всяка година. Но на практика мрежата от банкери на Илюминати и техните организации паравани, т. нар. "мозъци", давали тон.
    Родила се нова религия. Тя била наречена "наука". Християнството все още било силно, но сега неговото влияние временно западнало. Внезапно ученият станал бог. Тази "наука" създала епохата на машините и всички еликсири и отрови, довели човешкия живот на ръба на оцеляването. Но с отминаването на 19-ти и настъпването на 20-ти век тази нова култура и нов бог били хипнотизирали преобладаващата част от човешкото съзнание. Науката или онова, което минава за такава решила, че животът след физическата смърт е мит. Всичко можело да се обясни с "логиката" на науката. По същество според нея всички ние сме били плод на космическа случайност, продукт на случайно взаимодействие на атоми, химикали и други подобни. Това създало на християнството някои сериозни проблеми, а на човешката раса - още повече. Със същите темпове се засилвала и вярата, че животът е безсмислен. Идеята била, че "животът е кучка, а после умираш". Животът в мрачните градове, който хората били принудени да понасят като че ли потвърждавал тази максима. Това било още едно бреме за човешкия дух, вече разбит от автоматизираните изисквания на епохата на машините.
    Резултатът от това бил един свят, роден от 5-те физически сетива, в услуга единствено на тях. Богът е мъртъв, а идеята за духа е примитивна илюзия. Материализмът в пълния смисъл на думата се бил родил. Нашата култура е построена от материални сетива за материални сетива. Този процес не би могъл да породи някакъв друг свят, различен от този, който наблюдаваме днес. Висшите нива на човека били отхвърлени от "науката" като несъществуващи и единствената крайна алтернатива -християнството и неговите религиозни другари по света губели доверие с всяка измината година благодарение на дългогодишната опаковка, в която били впримчени. Това оставило духовен вакуум, който едва напоследък се запълва с повторното изплуване в съзнанието ни на разбирането за това кои сме. Възгледът за материално-космическата случайност дотолкова завладял тази нова религия, наречена наука, че дори когато членове на същото това вероизповедание оспорвали това вярване, те били осмивани, отхвърляни и пренебрегвани. Точно както Илюминати искали да стане. Те не искат някакъв свободомислещ учен да открие истината и да успее да я докаже. Почти всеки истински учен, който е допринесъл за напредъка на човешкото разбиране се е сблъсквал с подобна реакция и противопоставяне. "Науката" била обсебена от физическото ниво и концентрирала мисълта си върху откриването на тайните и потенциала на физическия свят, отказвайки се да търси онези висши нива, където наистина лежат отговорите. Почти от самото начало "науката" е обслужвала системата и Илюминати, като спомагала за пленничеството на човешката раса. Вършейки това, новата религия просто следвала модела на старата.
    При всяка промяна цялата система се основава и опира на експлоатацията : на планетата, на човешките роботи ( понастоящем наречени "ресурси" )в мините и заводите и на хората от т. нар. Трети свят. Повечето от тези "изостанали" страни тогава били под окупацията на Великобритания и други европейски държави. Страни като Великобритания не можели да загубят на този етап. Тя притежавала технологията, наистина примитивна , а и разполагала с Британската империя. Тя можела да вземе природните "ресурси" от страните, които контролирала, да превърне тези ресурси в продукти и да ги продаде обратно с печалба. Тази глобална експлоатация от силните за сметка на слабите унищожила културите на страните от Третия свят и ги лишила от самозадоволяването им с храни. Това било от решаващо значение за продължение на експлоатацията. Когато накрая тези страни въстанали срещу физическата окупация, Европа и САЩ трябвало да я заменят с други форми на контрол - заменили я с финансова окупация. Те направили по-бедните страни зависими от индустриализирания свят, който им осигурявал храна и финанси. Американският сенатор Хюбърт Хъмфри го обяснява така :
     "Чувал съм, че хората могат да зависят от нас за прехраната си. Знам, че това би трябвало да се приеме за лоша новина. За мен това е добра новина, защото хората преди всичко трябва да ядат. И ако търсиш начин да накараш хората да разчитат на теб и да бъдат зависими от теб, за да ти сътрудничат, според мен зависимостта за прехраната ще свърши страхотна работа. "

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.