събота, 26 март 2011 г.

Изместването на полюсите

Ако това, което казва Тот, е вярно и точно, изместването на полюсите е свързано с нашия тип
еволюция. Те са взаимно свързани. Последното изместване е имало огромно значение и пряко е било
свързано с познанието. Това изместване не е било положително, било е негативно, ние сме паднали
ниско в "познанието си".
До неотдавна, около 1950 година, хората вярваха, че изместването на полюсите никога не
става или ако става, то е веднъж на милиарди години. Но
фактически полюсите се изместват през 12 500 до 13 000 години, или казано с други думи,
всеки път, щом ние стигнем до тези специфични точки от процесията на равноденствията. Това
явление става естествено и редовно. Учените откриват сега, че наистина е имало повече обръщания
на полюсите в историята на нашата планета.
Не само че редовно е имало изместване на полюсите, но и те са разменяли местата си,
северният полюс е ставал южен и, обратно, южният е ставал северен. Полярните шапки са били вече
на екватора. Вие можете да откриете морски черупки на практика по цялата планета - на върха на
Скалистите планини и дори в езерото Титикака, което се е намирало под водата, а сега е на 3 600
метра надморска височина. По-голямата част от тези данни са резултат от анализи, проведени от
учени върху проби, извлечени от под морското дъно, като дължината на пробите варира от 15
сантиметра до 300 метра, при което става възможно да се направи "прочит" на седиментите точно
така, както се прави при пръстените по стволовете на дърветата.
Изместването на полюсите е впечатляващо. С използуване метода за датиране чрез йони на
въглерод 14, възможно е да се предположи, че преди около 12 000 години северният полюс се е
изместил от залива Хъдсън, който сега е на 60 градуса северна ширина и 83 градуса западна
дължина, до сегашното си местоположение в Северния ледовит океан или Арктика.
Сега ние физически се намираме на линията, разделяща съзвездията Дева и Лъв. Като
наблюдаваме небето, виждаме, че преминаваме от ерата на Риби към ерата на Водолея, но
физически преминаваме от Дева към Лъв. Това обяснява защо Сфинксът е едновременно и дева, и
лъв, символите на съзвездията Дева и Лъв.
John White дава значителна информация по този въпрос в книгата си Pole Shift (Отклонението
(Люлеенето) на полюсите). В северната част на Сибир има следи от хора, бизони и дървета,
разкъсани и направени на парчета от някаква невероятна сила, а след това напълно замразени
мигновено. В момента на замразяването бизоните са имали в стомасите си храна от тропическа
растителност. Трябва да се отбележи, че при спадане на температурата се образуват повече от
двеста различни вида лед в процеса на замразяването. Тези останки са така дълбоко заровени под
горната част на ледовете, че храната е запазена и днес, 12 500 години по-късно. Отклонението на
полюсите става много бързо. В действителност необходими са само двадесет часа, за да се извърши
цялостното изместване.
Съществуват различни хипотези за причините за тези отклонения или обръщания на
полюсите. Например разширяването и хлъзгането на ледниковите шапки може да наруши
равновесието на Земята като жироскоп. Друга по-съвременна теория, произтичаща от изследванията
на шведския
физик Hannes Alvenis, e наречена магнито-хидродинамика или МХД. Тази теория напомня, че
под твърдата земна кора има полутвърд слой, който в отделни моменти действа като твърдо тяло и
задържа земната кора на едно място, а в други моменти, именно при внезапни промени в земното
магнитно поле, той действа като течно тяло и позволява по този начин на земната кора да променя
положението си.3 Това явление е възпроизведено в лабораторни условия.
Никой не знае наистина какво предизвиква отклонението или изместването на полюсите. Щом
като то започне, повърхността на Земята се измества със скорост около 3000 км/час и тогава
ветровете достигат на практика скорост 1500 км/час. Очевидно това е достатъчно за опустошаването
почти на всичко, което съществува по повърхността. И не е за учудване, че този път ние желаем да
бъдем способни всичко това да стане под малко по-голям контрол.
Колкото и голямо да е това изместване на полюсите, с него ще бъде свързано и изменение на
съзнанието. Тоест, ние ще извършим същевременно едно изместване. Колкото по-голяма е
промяната в съзнанието, толкова по-голямо влияние ние ще имаме върху изместването на полюсите.
И тогава нашата задача е да станем достатъчно съзнателни, за да контролираме начина, по който
полюсите ще се изместят, така че по-скоро да бъде приятно, отколкото страшно.
Като специалист по rebirth, държа да кажа, че едно изместване на полюсите е подобно на едно
раждане. Ако родилката е тревожна, раждането ще бъде трудно и болезнено. Ако родилката обаче е
отпусната и не изпитва страх, раждането става без болки. Раждането може и би трябвало да бъде
лесно. По един или друг начин, всичко винаги зависи от съзнанието.
Вие ще намерите може би ужасяващи информации. Не се страхувайте от нищо. На по-дълбоко
равнище вече знаете, че няма никакъв проблем. Обикновено, когато стане изместването на полюсите,
предвижда се, че ще има много призвани и малко избрани. Но в крайна сметка всички са спасени.
Няколко души стигат заедно до христовото съзнание, а другите слизат едно или две нива (което им
изглежда по-хармонично). В един продължителен период от време, вероятно стотици хиляди години,
тези няколко души, които са успели, увличат останалата част от планетата и в края всички ще стигнат
до христовото съзнание. Но тук, сега, на планетата Земя, нещо друго е в процес на ставане. И това
ще ви обясня в следващите глави.
John White, Pole Shift (Virginia Beach, VA: A.R.E. Press 1980) 17

Боб Фрисъл - "В ТАЗИ КНИГА НИЩО НЕ Е ВЯРНО, НО
НЕЩАТА СА ТОЧНО ТАКА"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.