четвъртък, 23 януари 2020 г.

Защо Ватикана е като "матрьошка"?

Истинската същност на Ватикана е скрита зад външната фигура на папата. Всъщност, нейната истинска същност излиза далеч отвъд католицизма и е пряко свързана със създаването на единна световна религия, за която Джон Колман е написал в книгата си "Комитет 300" като една от задължителните точки на плана за създаване на "нов световен ред". Истинската същност на тази екуменистка религия няма нищо общо с Христос или неговото учение. Въпреки това, към последното няма отношение и християнството, измислено от еврейските жреци като "клон" на юдаизма - религията за "гоите".
Но кой се крие зад външната фасада на Ватикана, в подземните сводове, в които е скрита истината за историята на човечеството, както и информация за уникалните технологии на силно развитите древни цивилизации? Ето какво разказа за тази сила на руският пътешественик, биолог, антрополог Г. Сидоров един от сибирските отшелници, част от диалога им е предаден в книгата "Наследството на белите богове":
- Между другото, всичките три религии на Авраам са контролирани от един център. Сега ти казах тайната от тайните, а ти трябва да я знаеш.
- Чудя се какъв център? Вероятно е скрит някъде в планината?
- Контролният център на трите религии: и юдаизъм, и християнство, и ислям - е пред очите ни, но никой не осъзнава каква роля всъщност играе - тъжно се усмихна пазителят.
- И къде е той?
- Казах ти: насреща. Това е Ватикана, младежо. От Ватикана идва стратегическото управление на всички аврамически религии. Разбираш ли, само стратегическо, но не и тактическо. Разликата е голяма.
- Разбирам - почесах се по главата.
- Какво, не очакваше ли?
- Да си призная, не.
- Ще кажа още, Ватикана е като нашата „руска матрьошка“. Отвън - един храм, а ако копнеш, в него е скрит и другия, и третия.
- И какъв е храмът, скрит в сърцето му?
- Не се ли досети?
- Храмът на Сет?
Старецът ме погледна внимателно, след което категорично каза:
- Право в целта! Само че не на Сет, а на тъмното му въплъщение - Амон. Оттам идва стратегическото управление на аврамическите религии.
- Наистина ли искаш да кажеш, че Ватикана манипулира нашето православие?
- Това искам да ти кажа. Само че не Ватикана, а храма на Амон, скрит в нея.
- А кой управлява жреците на Амон?
- Как кой? Трудно ли е да се отгатне? Същите същества, които започнаха цялата тази игра със завладяването на нашата планета. Това е просто, момче. Ето защо стратегическите действия на трите аврамически религии са толкова синхронни. На най-високо ниво всъщност те не си пречат, те са от един отбор. Жалко е, че нашите политици не разбират това".
Така, в допълнение към външното ниво, официално обявено като център на католицизма, има и скрити от страна на посветените нива на "матрьошката" Ватикана. Тя не само е религиозен и идеологически център на силата на т.нар. "световно правителство", чиято задача е да създаде екуменическата църква на Сатана, тя е и резиденция на дванайсетте първожреци на Амон-Сет-Яхве-Йехова-Сатана. Затова в подземията, тайно от останалия свят, се извършват сатанински ритуали с човешки жертвоприношения, в които активно участват представители на световния паразитен "елит" (Комитет 300) и техните слуги от паразитните национални "елити" на Запада. Това, между другото, е описано в детайли с показанията на свидетели във филма на Галина Царева "Октопод". Но тя не стигна до главното - до собствениците на паразитната сатанинска западна цивилизация и световния "елит".
Но дори висшите жреци на тъмния планетарен егрегор също не са независима сила и служат на нехуманоидния, враждебен за човеците разум, намеци за който лесно могат да бъдат намерени на територията на самата Ватикана, ако по-добре избършете очите си и включите поне малко мозък. И всички тези хибридни нехуманоиди, заедно с деградантите, които им служат от няколко века, се опитват да унищожат нашата страна и да превърнат нашите хора в свои роби, устройвайки тайни интриги, правейки революции и организирайки "кръстоносни походи" срещу нас на обединена Европа.
Ето защо е време да осъзнаем истинската същност на тези вълци, които се крият в овчи кожи, а също така, че е невъзможно да постигнем споразумение с тях и докато са на нашата планета, те няма да се успокоят, докато най-после не изпотрошат недрата й и не унищожат човечеството, противопоставяйки го в следващата разрушителна планетарна война, както вече го бяха правили в далечното минало, следвайки принципа на "разделяй и владей", разработен за всички паразити. Но не си струва да се преговаря с техните слуги, които управляват западната цивилизация, защото те не притежават никаква независимост и съзнателно служат на силите на тъмнината, организирайки масови човешки жертвоприношения по целия свят.По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.