четвъртък, 16 януари 2020 г.

В.Ажажа: как да се открие невидим НЛО?

Много от аргументите на отричащите феномена НЛО се основават на предполагаемото отсъствие на безпристрастно приборно фиксиране на този феномен и всичките му проявления се обясняват или с "масови халюцинации", или с фалшифицирани фото и видео материали, създадени от сензационисти. Разбира се, има и такива, но има и много надеждни и записани показания от прибори (например, локатори на самолети и летища) и фото и видео материали, подложени на преглед, които показват различни неидентифицирани летящи обекти, включително невидими за обикновеното зрение.
В същото време проявите на явлението са доста по-многобройни, тъй като те се срещат главно в инфрачервения или ултравиолетовия спектър, който е невидим за зрението на обикновения човек. И именно способността съзнателно да се скрие от човешкото око предполага връзката на явлението НЛО с някакви разумни сили, а не природно бедствие. Уфолозите вече са разработили някои техники за откриване и фиксиране на такива невидими НЛО. Ето например това, което известният руски уфолог, кандидат на техническите науки В.Ажажа пише в книгата си “Внимание: НЛО!”:
"Напоследък стана невъзможно да се отрече реалността на НЛО. Те съществуват във видимите и невидими области на нашия физически свят и се характеризират както със статични, така и с динамични (пластични плазмоидни) форми. Тези обекти, скрити от нашето възприятие, създават електромагнитни, светлинни и електрически аномалии. Чрез регистрирането им в атмосферата или на земята стана възможно да се разработи техника за откриване на НЛО.
Могат да се използват като инструменти за регистриране на аномалии регистратори на алфа и бета частици, сензори за гама лъчение, фотометри, магнитометри, електромери и синусоидални осцилатори в честотния диапазон от 1 KHz до 10 MHz, радиометри с чувствителност не по-малка от 10 на минус четвърта степен W в диапазона на дължината на вълната от 0,7 до 8,0 микрона.
Аномалните и необясними отклонения в показанията на някое от устройствата могат да показват наличието на невидим НЛО. В този случай, фотографирането се извършва чрез секторно или панорамно заснемане върху конвенционален високочувствителен панхроматен филм с оранжев или червен светлинен филтър или филм, чувствителен към инфрачервено излъчване в близкия инфрачервен спектър ...
Наблюденията се провеждат периодично, обикновено за 7-10 часа, за предпочитане през нощта. Съдейки по резултатите, получени от изследователските групи, излъчването се записва не само в инфрачервения, но и в ултравиолетовия диапазон на спектъра. Опитът от инструменталните изследвания, проведени с този метод предполага съществуването на форми на живот в плазменото състояние, отвъд нашата физическа природа. Тези форми на живот могат да се движат от една степен на плътност към друга, от невидимата област на спектъра до пълна физическа плътност, която може да се наблюдава визуално, без инструменти.
По този метод са правени и снимки от самолета. Оказва се, че в близост до самолета или непосредствено зад него летят или светещи в инфрачервения спектър, или тъмни, невидими обекти. Най-често се откриват след излитане или преди кацане. Едновременно с откриването на невидими обекти понякога се наблюдават дискообразни тъмно оцветени НЛО. Високоскоростното заснемане показва, че невидимите обекти внезапно се придвижват в пространството, ритмично променяйки размера си. Сред тях е намерен обект, летящ ниско над земята със скорост около 1500 км / час. На някои снимки са открити следи от спирална дифракция, което може да се обясни с наличието на ротационно поле, характерно за много типове НЛО.
За да се открие НЛО в невидимия регион на спектъра, препоръчително е да се използват устройства за нощно виждане в двустепенна версия или с усилвател на яркостта, чиято чувствителност позволява да се открие обект в инфрачервения спектър с достатъчна оптична резолюция. Най-ефективното устройство за откриване на невидими НЛО през деня или през нощта е термовизорът. Съвременните термовизори, например от типа AGA (Швеция), се състоят от комплект сменяеми огледални лещи, охладени матрични фотоприемници, чувствителни към инфрачервено излъчване в обхвата на дължината на вълната от 5 до 15 микрона. На монитора на термовизора може да се получи не само инфрачервено (термично) изображение на невидим НЛО, но и да се определят температурните градиенти на обекта".
По този начин, с помощта на оповестената методология и прибори, всеки може да се опита самостоятелно да фиксира тези обекти, невидими с обикновеното око, и да определи практически: дали наистина си струва необоснованото бърборене на онези, които отричат както този феномен, така и различните му проявления. За научно обяснение на тези прояви на явлението са необходими много повече хипотези от онези, които дават бедните малки умове на „борците срещу лъженауката” и други слуги на паразитите, отработващи даренията на своите господари и опитащи се да убедят хората, че феноменът НЛО няма нищо общо с разумните сили, а е или „плод на болното въображение на хората“, или в краен случай - „неизвестни атмосферни явления“.По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.