петък, 9 май 2014 г.

Екзорсизмът от научна гледна точка

  "Във всяка традиционна култура и религия през цялата човешка история в една или друга форма е съществувала вяра в овладяването на духовете и свързаните с тях ритуали за отстраняването им" - казва д-р Терънс Палмър, психолог и първият човек във Великобритания, който получи диплома по терапия с екзорсизъм.
   Някои психолози, за да помогнат на пациентите с признаци на обладаване, се връщат към методите, разработени от нашите предци.
   Д-р Уилям Болдуин (1939-2004) е основател на терапия за изгонване на духовете, той също използва техниката на връщане към минали животи. Болдуин е предпазлив в своите формулировки и не говори открито за това дали той вярва в прераждането или не, според него най-важното е, че тази техника помага на пациентите.
   Специалистът по екзорсизъм д-р Алън Сандерсън пише в доклада си "Терапия по екзорсизъм: какво е това и какви са неговите резултати": "Искам да подчертая, че моята концепция за овладяване на духове и методите за тяхното изгонване не е свързана с религиозни или духовни убеждения . Тя се основава на клиничните наблюдения и стандартните терапевтични техники. Ние използваме научен подход, но също така отчитаме и субективния опит, който надхвърля настоящата научна теория".
   Д-р Палмър пише в увода към лекциятa на тема "Науката за екзорсизмa": "Терапията с екзорсизъм се оказа между недоверието на светското материалистично общество и субективното преживяване с обладаването от духове".
Парапсихологията често се нарича "псевдонаука", защото тя използва подход, който не може да бъде напълно обяснен от гледна точка на общоприетата наука. Въпреки това, нейните методи, някои от които имат древен произход, в много случаи са доказано ефективни.
   Нека разгледаме идеите на учени и мислители, включително посочените по-горе, които са се опитвали да разгледат този проблем от научна гледна точка.

       Фредерик В. Х. Майерс


   Фредерик Майерс (1843-1901) пише в книгата си "Човешката личност и живота й след смъртта на тялото", която бе публикувана през 1906 г., вече след смъртта му: "Духът, задушаващ човека дава факти от своята памет, а не от паметта на човека".
   Той отбелязва че работата на мозъка наистина не е проучена; дори недокосващи се до свръхестествените явления, учените не разбират как се осъществяват много от нормалните му функции. Това твърдение е вярно и днес. Майерс изказва хипотеза за енергия или излъчване, която отговаря за телепатичните способности. Той се опитва да се определи връзката между центровете на паметта и празнотите в паметта на хората, които били обладани от духове.
   Майерс не е имал официално образование в областта на психологията. Голяма част от работата му се основава на думите на медиуми, с които той работи. Майерс също смята, че произходът на теорията не е толкова важен, колкото нейната валидност и ефективност на практика.
   "Вместо да се пита от кой век произхожда това или онова учение, което означава, че колкото е по-модерно, толкова е по-добро, си струва да се запитаме дали то се съгласува или не с много от най-новите факти".
   "От тази гледна точка, теорията за обладаване от духове изглежда особено забележителна. Не мога да кажа, че това е в противоречие с всички доказани факти. Ние не знаем нищо, което да я опровергае. Точно обратното. Теорията за обладаването дава мощни методи за изучаване и обяснява много подобни явления. Ако ние само се съгласим да приеме обясненията, които на пръв поглед изглеждат малко по-радикални".

       Д-р Терънс Палмър

   Д-р Палмър в дисертацията си докосва идеите на Майерс. Той каза, че Mайерс и други се опитаха да внесат умствени, емоционални и духовни елементи на човешкия опит в областта на естествените науки.
   "Да притиснете човешкия опит в научна рамка - това е плашеща идея по много причини. Но страхът - това е причината за всички човешки страдания. Само когато медицинската наука отхвърли собствения си страх от неразбираемото, тя може да бъде ефективна, с което ще демонстрира как да се премахне страха "- казва д-р Палмър.
   В лекция за работата си той изследва начините, по които можем да научим неща, информация, получена от други хора, използването на логиката, дедукцията и личен опит. Той отбелязва, че тези методи дават възможност за реално удържане на духовете. Според него, най-големият проблем за изследване на тази тема е финансирането.

      Д-р Алън Сандерсън

   В доклада си доктор Сандерсън пита: "Защо няма изследвания, за да се докажат тези твърдения (за обладаването от духове)?"
От негова гледна точка, има три причини, поради които тази област не е проучена. Първо, екзорсизмът е една нова област, която се изучава и практикува с помощта на научен подход само от около десет години. На второ място, към това се отнасят със скептицизъм и недоверие. Трето, за проучванията е трудно да се намери финансиране.
   Д-р Сандерсън се надява, че тази област ще се развива. Той използва метод, разработен от д-р Болдуин за лечение на обсебване. Този метод е помогнал на пациент, който се предполага, че е обладана от духа на мъртвия си баща.

       Д-р Уилям Болдуин

   Д-р Болдуин разработил метод за изгонване на демони. Той вярвал, че сериозна душевна травма може да доведе до факта, че човешкото съзнание не е в състояние да контролира тялото и освободеното място е заето от други форми на съзнание.
   По време на лечението, пациентът се въвежда в състояние на хипноза, за да се получи по-лесен достъп до другото съзнание в разума му. Терапевтът говори на тази същност да погледне на себе си. Според д-р Болдуин, около половината от пациентите му в състояние на хипноза виждат сребърни нишки, подобни на споменатите в Библията, където се описва връзката на човешката душа с тялото.
   Ролята на терапевта е да се елиминират негативните същности, така че те да не влияят на живота на пациента, а в някои случаи той дори може да помоли за помощ от висшите сили.

   Изследване на д-р Сандерсън по примера на пациентка със синдром на множествена личност

   46-годишната Пру страдала от психологични проблеми, които са свързани със сексуално насилие в детството от страна на нейния баща. По време на хипнотичния сеанс с д-р Сандерсън тя се идентифицира с баща си Джейсън. Джейсън се държал агресивно и заплашил д-р Сандърс.
   "В състояние на дълбок транс Джейсън се съгласи да погледне навътре в себе си, където видял чернота - казва д-р Сандерсън - Тогава призовах помощта на ангелите. След като използвах методите на Болдуин за борба с демоничните духове чернотата си отиде. След това Джейсън стана сговорчив. Той се съгласи да напусне. Други деструктивни същности се държат по същия начин".
Но не всички духове, открити в личностите на отделните пациенти са зли.
   Пру описва усещанията си:
   "Духовният подход ми позволи да се освободя от напрегнатото ежедневие по-добре от всеки метод, използван по-рано. По време на хипнозата аз говорих за неща, които никога не са се случили в живота ми, както и за места, където никога не съм била. Бяха ли това духове, разпокъсани части от моята личност, паметта на предците или плод на въображението ми? Много се съмнявам, че това е просто една фантазия.
   Чувствах вътрешно съпротивление и в същото време облекчение, че мога да говоря за това и да намеря разбиране. За да го вярвам, трябва да оцелее това чувство на освобождение от тъмнината. Това беше невероятно, аз съм все още в състояние на възбуда от факта, че тези същности са изчезнали и ме освободиха от тях".

   По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.