сряда, 30 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 18

Известно е, че протеините и минералите играят важна роля в живота на клетката, а природната им същност в необходимото количество и състоянието на тяхната хармония се формира в животворните и растителните форми на съществуване във водната среда или с участието на вода като такава. Целият процес на "естественото" формиране на биологични същности от тяхното зараждане (в йонно състояние) до тяхното съвършенство (в плътта), поддържане в необходимо променящо се състояние на своето същностно развитие, регулиране на количествени и асортиментни състояния, осигуряване на мигриращи контролирани движения или запазване в ограничена регионална изолация (поне във връзка с разнообразието на всички видове риби) - всичко това е УПРАВЛЯЕМ процес от страна на Управляващите комплекси и техните сървъри чрез енергийните решетки на Хидрофорния слой (слой номер 2) на атмосферата. Първичният процес на апробация в полезност и достатъчност на всички необходими белтъчини и минерали, образувани във водната среда и на континенталната част, осигуряващи хармония на метаболитните процеси на плътската клетка, бе ЕКСПЕРИМЕНТИРАН с населението на Маите, както споменахме по-рано. И досега широка гама от рибни запаси от основните видове риби се съхранява в локално положение, без миграция по крайбрежието на тази област на предишното им местоживеене, което се явява една от най-простите тайни на този регион и това селище.
Всички миграционни циклични движения на рибните маси, маршрутното "транспортиране" без грешки, навременната сезонна "доставка до зоните на потребление", асортимент и количествено регулиране - управлението на всички тези процеси се осъществяваше от управляващия сървър, разположен на о. Махе (Сейшелските острови) в Индийския океан. Поради тази причина мигриращите "пътувания" на много видове риби започват от тази океанска зона.


Всички тайни на регулирането за запазване в подходящо "стоково" състояние на необходимия асортимент от видове риби (регулиране на асортимента и разпределение на необходимите видове според функционално-териториалното, т.е. географското разпределение) се осъществяваха скрито чрез управлението на УК Пасха, разположен под о. Пасха (Тихия океан).


Именно той, получавайки информация за текущи процеси, необходими изисквания и съпътстващите условия по изпълнението на Програмата "Развитие на енергийната биогенеза на плътската клетка" от УК Кайлас,  предварително регулираше всички процеси на селекционно управление на "рибната икономика" на планетата. От негова страна се задаваше програмния процес за развитието на определени видове риба. В какво оценъчно състояние за белтъците и минералите трябва да пристигне в района на своето "потребление", кои зони трябва да посети със специфични минерални солеви "разтвори" в своето специфично йонно състояние, за да си придаде правилен "стоков" вид на своята потребителска същност и много повече. Своите "решения" УК Пасха предаваше на Управляващия сървър на о.Махе за управлението на миграционните транспортни процеси.
Не е ли талантливо и докосващо? Каква загриженост! Това обяснява някои неоткрити досега казуси. Тихоокеанската херинга заради някои "неизвестни причини" и строгите заповеди на "партийни лидери" се доставяше в по-голяма степен в западните райони на огромната страна, а атлантическата херинга - обратно. Необходимо е да се вземе предвид цялата "нецелесъобразност" на такъв акт, като се вземе предвид стойността на транспортните разходи, но това беше направено точно така и само в отделен период от 28 август до 19 януари! А през останалата част от годината правителството е полагало специални грижи под формата на омразното на децата рибено масло. Тогава Партията не можа да отговори на този въпрос относно вменената "целесъобразност" на такъв акт, а сега - още повече, поради отсъствието й като такава.Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.