петък, 18 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 13

Пирамидалност

Детайлните изследвания на минали конструктивни и функционални възможности и характеристики на мозъка на системите за интервенционно управление са отделна фундаментална насока на науката за близкото бъдеще. В момента то НЕ е основната цел в разбирането на това, което се случва. Ще отразя само повърхностно тези характеристики на неговата наличност и ще обсъдим неговото фактологично и функционално елементно присъствие, което значително влияе върху миналото ни в рамките на Интервенционното управление.
Ние ще разгледаме само онези елементи от мозъка на интервенционната система за управление, които директно чрез управленските процеси са били влиятелно свързани с целенасоченото използване на хората в развитието на цивилизацията им, и по-специално - с формирането на тяхното индивидуално и обществено съзнание.


Горното графично свързване на предаването на информационна енергия показва ПОСЛЕДОВАТЕЛНАТА схема на  енергийното низходящо взаимодействие между посочените обекти. Чрез позициониране на програмната контролируемост, изградена на принципа от "по-висока към по-ниска", може да се покаже причинната основа за обяснение на истинската същност на вменената "пирамидална" конструкция като единствения "устойчив дизайн" на УПРАВЛЕНИЕТО на обществото на хората във всички етапи от предишното им съществуване под управлението на интервенционната система.
Вменената последователност за управление на енергията предвиждаше следното: УК "Елбрус" всеки четвъртък даваше команда на всички комплекси от тип 560 да започнат да набират потенциали и да прехвърлят всички натрупани потенциали, включително информация с управленски характер, на комплекси от тип 520 (като телефонен възел-разпределител), тип 500 (терминали за преобразуване на енергия), тип 440 (обекти, оръжия или НЛО), тип 400 (възлов информационен концентратор за управление на изпълнителските действия на хората чрез църкви, джамии) и сървъри за управление.
Това е само класифициран елемент в йерархията на подчинеността от различни нива на обектите, в зависимост от вменената им програмна функция, т.е. значението им в йерархията на системата за управление. Всъщност картината на цялостната конструкция на управлението чрез системите, контролните комплекси и обектите е значително по-сложна със своята МНОГОСТРАННОСТ. Цялата конструкция е наистина пирамидална, а в хармония с тази конструкция е поставено съответното пирамидално подреждане на конструкцията на УПРАВЛЯЕМОТО човешко битие. Управлението на изпълнителските действия на хората се осъществяваше чрез предаване на енергийна информация от Управляващите комплекси през всички типове обекти в зависимост от низходящото им функционално значение, привеждайки управленските сигнали и информация до КОНКРЕТНИ ИНДИВИДИ в низходящата йерархия на тяхното делене по мозъчните генотипове (от 461 до 421 генотип). В съответствие с това пирамидално конструктивно вменяване на самия процес на управление, по време на всички исторически етапи от развитието на обществото, от страна на системата за управление чрез енерго-информационно транслиране се вменяваше и осигуряваше формирането на съответното обществено съзнание за практически изпълнителски действия. Тази последователна низходяща транслация обяснява и поклонническото състояние на преобладаващото мнозинство пред незначително малцинство, покорно приемащо всички форми на насилие, включително ВМЕНЕНИЯ ПАРАЗИТИЗЪМ във всичките му форми.
Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.