сряда, 9 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 9

Същността ...

Цялата програмна ориентация за развитието на генотипите на мозъка беше напълно контролирана чрез УК (Кавказ, Алпи и Калифорния), а средата за предаване на информацията беше конструктивно установена в решетките на слой # 6 с допълнителното УЧАСТИЕ на слой # 1, където се намира мозъкът на системата за управление (за това - по-късно). Само такава фино контролирана хармония със стриктното взаимодействие и спазването на очертаните функции на слоевете # 1 и # 6 (комуникация тип # 1, 2 и 3) позволяваше на интервентската система да осъществява сложния процес, включващ:

програмно развитие на мозъка на хората;
формирането на тяхното съзнание на всеки конкретен етап от общия събитиен хронопроцес;
използването на групи от хора за извършване на изпълнителски дейности по програмата;
директно "целенасочено" участие в развитието на цялостното развитие на вменената интервентска ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
Няма да изпадам в подробности (и няма такава нужда), за да опиша тънкостта, съвременната същност и особеностите на състоянията на социалното съзнание за индивидуалните социални формирования на всяко географски различно териториално разпределение, тъй като ревизионистичното преразглеждане на цялата "писана история" за нас днес е малко вероятно да бъде от интерес. Но все пак ще се докосна до някои важни исторически фрагменти, тъй като в съответствие с логиката на разбирането ние ще влезем в контакт с това по-нататък.
Свръзката на хората (или групи от тях) с Луната, Слънцето и спътниците на планетите е изградена косвено, тъй като мозъците на хората не са в състояние да имат такива сложни (по мощност и функции) умения, свързани не само с приемането, но също и за последващо декодиране и прилагането на информация.
Цялата специфична програмна информация относно управлението на развитието на цялата биологична сфера като цяло се е приемала от УК Кайлас -1,2, а управлението на цялата свръзка с планетите е осъществено от СУ на планетите, разположени под територията на Етиопия. Комуникацията със сателитите на планетите, получаването и предаването на информация, обезпечаването на комуникационни тръби, координирането на времето, мониторинг на движението на слънчевата система и други операционни функции - всичко това беше възложено на тази СУ. След получаването на информация от Луната, Слънцето и спътниците на планетите, нейното дешифриране и, в зависимост от целта, функционалната ориентация, спешността, последователността на изпълнение (и други фактори), УК Кайлас ФОРМИРАЛ И ТРАНСЛИРАЛ информация (като мениджър) към УК Кавказ, Алпи и Калифорния , както и към други комплекси и системи за управление, ако техните действия изискват коригиране или участие, включително коригирането на условията на околната среда, подходящи за съществуването на хората или управлението на техните действия при специфични условия и състояния на заобикалящата ги реалност.


С този многостепенен процес се формира и осигури основната част от най-сложната система за превод на енергийната информация за управление на човешкото развитие. Това елиминирало всякаква взаимна транслационна намеса, изкривяване, обезпечавало строго идентифицирана адресирана информация, плътно до достигането й до определени индивиди или обществото, определено от тях. Не всичко беше гладко и перфектно, имаше някои провали.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.